ΔΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Πολυξένη (Ξένια) Δούκα γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι οικονομολόγος. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού – Master in Business Administration (M.B.A.) in Finance (COVENTRY UNIVERSITY – COVENTRY BUSINESS SCHOOL 2003 - 2004). Είναι κάτοχος Πτυχίου – Bachelor (BA) in Business and Economics (COVENTRY UNIVERSITY – COVENTRY BUSINESS SCHOOL 2000 – 2003). Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί στον τομέα της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Πραμάντων, στο Νομό Ιωαννίνων, σε ιδιωτικές και ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και στο ΙΕΚ της Ρόδου. Είναι μέλος του Συλλόγου Οικονομολόγων στα Ιωάννινα και ως Ηπειρώτισσα το ενδιαφέρον της περιστρέφεται γύρω από ζητήματα της πλούσιας ελληνικής παράδοσης. Έχει αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους και έντονη κοινωνική δραστηριότητα.