ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΜΑΣ

Δρ. ΚΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Αντώνιος Γεωργ. Κρόκος γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής. Είναι γιατρός με ειδικότητα στην ορθοπεδική ιατρική, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι μέλος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής καθώς και ομιλητής σε συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, ελεύθερες ανακοινώσεις, ημερίδες, μετεκπαιδευτικά μαθήματα κα εκδηλώσεις. Έχει ενεργή συμμετοχή σε Τακτικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, μετεκπαιδευτικά μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Ελλάδος και του εξωτερικού ως Εκπαιδευτής ή/και Εκπαιδευόμενος. Κατέχει δεκάδες συστατικές επιστολές από πλήθος ιατρών και καθηγητών. Είναι ενεργό μέλος σε Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες της Ελλάδος και του εξωτερικού και πρώην ενεργό μέλος της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΠΥΕ) ΟΑΠ-ΔΕΗ. Έχει έντονο συγγραφικό έργο με δημοσιεύσεις, μεταφράσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ αρθρογραφεί τακτικά και στην ιατρική ιστοσελίδα myoskeletiko.gr. Από το 2006 ιδιωτεύει με έδρα στο Ν. Ευβοίας και παράρτημα στο Ν. Σάμου (Καρλόβασι). Τέλος, εργάζεται ως πραγματογνώμονας ιατρός σε Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram