ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης είναι έγγαμος με ένα τέκνο. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων Τμήμα Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών και απόφοιτος ΤΕΙ Πειραιά, Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Τμήμα Μεταφορών και Ναυτιλιακών Σπουδών. Κατέχει PhD-Διδακτορικό στα Οικονομικά των Μεταφορών – Environmental Management System of Transport από το Πανεπιστήμιο CAROLUS MAGNUS RESEARCH INSTITUTE στις Βρυξέλλες και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, με τρεις σπουδαίες διπλωματικές εργασίες. 1. Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Συνδυασμένες Μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ Διδακτορική διατριβή (Ph.D), European Carolus Magnus University, Βρυξέλλες (Αύγουστος 2011). 2. Στρατηγική Ανάλυση Ναυτιλιακής Εταιρείας στο Διεθνές Εμπόριο διπλωματική Μάστερ(ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, (Ιούνιος 2006). 3. Έλεγχος Ποιότητας στη Ναυτιλία – “ISM CODE” Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μεταφορών και Ναυτιλιακών Σπουδών, (Ιούνιος 2004). Εργάζεται στην εταιρεία «ΚΟΥRISTAVR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ» από τον Ιανουάριο του 1995 έως σήμερα στα κάτωθι τμήματα: Operation Department. Επικοινωνία στενά με τους ναυλωτές, τους μεσίτες, λιμενικών πρακτόρων καθώς και τη σύνδεση μεταξύ του πλοίου και του πελάτη, Υπεύθυνος Πληρωμάτων, Έλεγχος δικαιολογητικών ναυτικών προς ναυτολόγηση (πιστ/κών STCW, έκδοση endorsement από σημαία, έκδοση κάρτα υγείας), νομική υποστήριξη πληρωμάτων, κατάρτιση οργανικής σύνθεσης, παρακολούθηση οδηγιών ITF, ILO και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις. Υπεύθυνος διαδικασιών απολύσεων – ναυτολογήσεων (εισόδου – εξόδου) από έλεγχο Διαβατηρίων, Παρακολούθηση και έλεγχο λογαριασμό εξόδων πελατών εσωτερικού-εξωτερικού. Υπεύθυνος για την Οργάνωση και παρακολούθηση διαδικασιών παροπλισμού πλοίων. Ενώ παλαιότερα είχε εργαστεί και στην εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΜ.ΛΕΚΚΑΣ» ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ως Operation Department, Υπεύθυνος Πληρωμάτων Έλεγχος δικαιολογητικών ναυτικών προς ναυτολόγηση (πιστ/κών STCW, κάρτα υγείας), Υπεύθυνος διαδικασιών απολύσεων-ναυτολογήσεων από έλεγχο διαβατηρίων και Λιμεναρχείο. Συμμετείχε σε πλήθος σεμιναρίων για Αεροπορικό marketing και Marketing και πώληση τραπεζικών υπηρεσιών. Είναι Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Επιμελητηρίου/Βρυξέλλες, της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης, του Ινστιτούτου Διοικήσεως παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας. Έχει δημοσιεύσει την εργασία: «Η Περιβαλλοντική Διάσταση του Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αναφορικά με τις Θαλάσσιες Μεταφορές». Ερευνητικό Κέντρο ΕCMU, Carolus Magnus University, Βρυξέλλες. Η διδακτική του εμπειρία φτάνει στο Πανεπιστήμιο Carolus Magnus University στις Βρυξέλλες, όπου παρακολούθησε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Εμπόριο, στα Ναυτιλιακά οικονομικά και στη Λιμενική Πολιτική. Ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του με καταδύσεις, έχοντας λάβει Πτυχίο Α΄ Αστέρος.