ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως πολιτικός υπάλληλος του Υ.ΕΘ.Α., απ’ όπου αποκόμισε μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων. Για αρκετά χρόνια άσκησε το επάγγελμα του εργολήπτου δημοσίων έργων, κατασκευάζοντας πληθώρα έργων όλου του φάσματος. Συμμετείχε σε τέσσερις επιτροπές που επεξεργάστηκαν την προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου Έργων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ διετέλεσε και διευθυντής στο Ολυμπιακό χωριό, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου της επιτροπής διαχειρίσεως του έργου. Σήμερα είναι Πολιτικός Μηχανικός επί τιμή. Ασχολήθηκε με τα κοινά, εντάχθηκε στους ΕΛΛΗΝΕΣ γιατί πιστεύει ότι η πορεία κάθε ανθρώπου διαγράφεται μέσα από τις πράξεις του.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram