ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
ΑΘΗΝΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο Κωνσταντίνος Βαρσάμης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της σχολής Πολιτικών Επιστημών, με μεταπτυχιακά στις Διεθνείς Σχέσεις και στο Διεθνές Marketing. Είναι, επίσης, απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ασχολείται έντονα με ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου των Διεθνών Σχέσεων, της εξωτερικής πολιτικής, της γεωπολιτικής ανάλυσης και με ζητήματα που αφορούν τη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχει πλούσια εργασιακή εμπειρία, εκπροσωπώντας για χρόνια μεγάλες εταιρείες. Εντάχθηκε στους ΕΛΛΗΝΕΣ, θέλοντας να προσφέρει τις γνώσεις του γύρω από θέματα γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων.