Γιατί πρέπει να σταματήσει άμεσα η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους Στρατιωτικούς

Έλληνες  09/02/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η δραστήρια Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου με νέα επιστολή της αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να σταματήσει άμεσα η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης στους Στρατιωτικούς. Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ: Κατάργηση  εισφοράς Αλληλεγγύης στους Στρατιωτικούς

ΣΧΕΤ: Άρθρο 298 του ν. 4738/2020

H Ένωσή μας αποφάσισε να θέσει δημόσια το ζήτημα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και στους Στρατιωτικούς για τους παρακάτω λόγους:

Με το άρθρο 298 του ν. 4738/2020 απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη Δ.Σ, ενώ απαλλαγή προβλέπεται και για το φορολογικό έτος 2020 στα εισοδήματα από κεφάλαιο, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και από τόκους. Η μοναδική κατηγορία πολιτών που υπόκειται στο εξής σε εισφορά αλληλεγγύης είναι οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και οι συνταξιούχοι.

Ο περιορισμός της υποχρέωσης «εισφοράς αλληλεγγύης» μόνο στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρύνει τους φορολογικά συνεπέστερους πολίτες, δημιουργεί πρόβλημα ασυμβατότητας με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος που ορίζει «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση μετά τον περιορισμό της σε μία μόνο κατηγορία πολιτών παύει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 25 παρ. 1 δ΄ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας. Η έξοδος της Ελλάδας από τις δεσμεύσεις των μνημονίων αίρει τη δικαιολογητική βάση ενός ειδικού φόρου που είχε εξ αρχής στενό χρονικό ορίζοντα και επιβλήθηκε λόγω έκτακτων καταστάσεων. Η συνταγματική επιταγή για αναλογική και προοδευτική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών ανάλογα με τα εισοδήματά τους να γίνει ο ανεξαίρετος κανόνας.

Ειδικά κατόπιν του κύματος ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά  που  μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών μας ζητούμε την άμεση  και αναδρομικά  από 1/1/2022  παύση της υποχρέωσης της εισφοράς αλληλεγγύης.

http://espeep.gr/index.php/1217-2022-02-07-15-32-13


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης