Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Διαδικτυακό Τόπο του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ. Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας ΔΠΧ.

Εισαγωγή

Από 29-8-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως ΓΚΠΔ, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού τους και λαμβάνουν τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ είναι υπεύθυνο επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση       Κλεισθένους 17, Αθήνα

Τηλέφωνο       211 418 1023

e-mail              ellhnes@yahoo.com

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Σκοπός της συγκεκριμένης πολιτικής είναι να περιγράψει τη σχετική νομοθεσία και να παρουσιάσει τα βήματα που ακολουθεί το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή τους σε αυτή, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ενημερώνουν το υποκείμενο για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που το αφορούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα) των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου είναι πολύ σημαντική. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι όλα τα Όργανα, τα στελέχη και το προσωπικό του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του κόμματος.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς το κοινό και δεν στοχεύουν σε ανηλίκους.

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ) είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της νομοθεσίας, που επηρεάζει τον τρόπο που το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ εκτελεί δραστηριότητες σχετικές με την επεξεργασία δεδομένων. Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση του ΓΚΠΔ, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πιθανό να επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα. Είναι πολιτική του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ να εξασφαλίσουν ότι η συμμόρφωσή τους με το ΓΚΠΔ και άλλες σχετικές νομοθεσίες είναι ξεκάθαρη και μπορεί να αποδειχτεί ανά πάσα στιγμή.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας φέρουν την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους στον Κανονισμό και την Εθνική Νομοθεσία και διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με όλες αυτές τις αρχές, τόσο στις τρέχουσες επεξεργασίες, όσο και κατά την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέων πληροφοριακών συστημάτων. 

 Τι είναι τα cookies και γιατί συλλέγονται

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου, που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού, σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί, μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ χρησιμοποιεί μόνο αναγκαία και λειτουργικά cookies. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies, για να μας επιτρέψει να συλλέξουμε πληροφορίες, που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία του χρήστη.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους διαδικτυακούς τόπους του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ. Εξηγεί τα διαφορετικά είδη Cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο και τον τρόπο ελέγχου τους. Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξουν την πολιτική για τα Cookies οποτεδήποτε. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να ελέγχεται κάθε φορά η παρούσα προς ενημέρωση για το πρόσφατο περιεχόμενο της πολιτικής μας για τα Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική για τα Cookies θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό μας τόπο.

Συναινώντας στην εγκατάσταση των Cookies, ο χρήστης μπορεί να απολαύσει πληρέστερα την περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο.

Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική θα βοηθήσει το υποκείμενο να κατανοήσει τη χρήση από μέρους μας των Cookies και να αισθανθεί πιο ασφαλές, γνωρίζοντας ότι σεβόμαστε την ιδιωτικότητά του. Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση μπορεί να απευθυνθεί στη διεύθυνση dataprivacy@ellhnes.net

Ορισμοί

Στο ΓΚΠΔ εμπεριέχονται συνολικά 26 ορισμοί. Οι πιο βασικοί ορισμοί σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική παρατίθενται παρακάτω:

Τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζονται ως :

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου .

Ως «επεξεργασία» ορίζεται:

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιμένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

« Υπεύθυνος επεξεργασίας » σημαίνει :

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους .

«Αποδέκτης»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Αρχές Που Διέπουν Την Επεξεργασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο ΓΚΠΔ., ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να :

( α ) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)

( β ) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς,

( γ ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

( δ ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.·Επίσης πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

( ε ) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, για τη διασφάλιση των έννομων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

(στ ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πώς;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, με

α) την προσωπική στα γραφεία μας υποβολή ατομικής αίτησης για εγγραφή του υποκειμένου ως μέλος β) την ηλεκτρονική υποβολή ατομικής αίτησης για εγγραφή του υποκειμένου ως μέλος, γ) την προσωπική ή ηλεκτρονική, από το υποκείμενο των δεδομένων, καταχώριση στοιχείων για τη συμμετοχή και ενημέρωση σε επί μέρους δράσεις, δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Κόμματος, δ) την προσωπική ή ηλεκτρονική, από το υποκείμενο των δεδομένων, καταχώριση στοιχείων για την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων για την στελέχωση του κόμματος

είναι περιορισμένα και μόνον αυτά που είναι απαραίτητα κάθε φορά για συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Σκοπός είναι η καλύτερη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας, καθώς και για κάθε επιμέρους δράση, δραστηριότητα, εκδήλωση του κόμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο, όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε περιλαμβάνουν στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, για παράδειγμα τον ιστότοπο που επισκέπτεστε όπως:

Δεδομένα ταυτοποίησης και δημογραφικά

Δεδομένα επικοινωνίας

Όπου απαιτούνται, επιπλέον στοιχεία προφίλ υποκειμένου

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με την εγγραφή ως μέλους ή την καταχώρηση του υποκειμένου, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, για τους σκοπούς της πολιτικής επικοινωνίας και της εν γένει συμμετοχής και ενημέρωσης, είτε ως μέλους σύμφωνα με το Καταστατικό, είτε όχι, και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση τη συγκατάθεσή του, που προκύπτει από την ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί του, εφόσον είτε έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο, είτε έχει αυτοβούλως δηλώσει προς καταχώρηση προσωπικά δεδομένα.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Τα Όργανα του Κόμματος, ως αρμόδια για την οργάνωση, την διαχείριση, τη λειτουργία του και εκπλήρωση του σκοπού, που απορρέει από το Καταστατικό του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών (εκτελούντες την επεξεργασία), για λογαριασμό μας.

Στα πλαίσια των καθηκόντων, που τους ανέθεσε το ίδιο το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, είτε βάσει σύμβασης, είτε άλλης νομικής πράξης που τους συνδέει, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν και οι υπάλληλοι του Κόμματος, ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας, ενδεικτικά στις περιόδους κάθε είδους εκλογικής διαδικασίας, δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες, που τελούν σε άμεση ιδεολογική σύνδεση με το Κόμμα και έχουν τις ίδιες προγραμματικές αρχές και πολιτικές θέσεις με αυτό, όπως οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Κόμματος, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, οι Ευρωβουλευτές, οι υποψήφιοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και υποψήφιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εν ενεργεία αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι υποψήφιοι των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Πρόεδροι των κατά τόπους κομματικών οργανώσεων που συστήνονται στα πλαίσια της Πανελλήνιας (Περιφερειακής)  Οργάνωσης του κόμματος και λειτουργούν σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας ή/και Περιφέρειας και των Οργανώσεων Εξωτερικού, οι υποψήφιοι πρόεδροι αυτών, ο Πρόεδρος της Νεολαίας και οι υποψήφιοι πρόεδροι αυτής.

Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ωστόσο οφείλει να διατηρεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την εγγραφή και παροχή συγκατάθεσής σας και για όλη τη διάρκεια που διατηρείτε την ιδιότητα μέλους, ενώ σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας αυτής, διατηρούνται για επιπλέον 5 έτη, και αυτό προς υποστήριξη των εννόμων συμφερόντων του κόμματος.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στο Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.

Είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.

Είναι ακριβή και ενημερωμένα.

Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο.

Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Το υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το δικαίωμα άρσης συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την διευθέτηση του αιτήματος που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση.

 Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθούν την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνείστε στο dataprivacy@ellhnes.net

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο dataprivacy@ellhnes.net

ή να απευθυνθείτε έγγραφα στην ταχυδρομική διεύθυνση: Κλεισθένους 17, Αθήνα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης