Η σημασία των Ελληνίδων για το Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ

Έλληνες  24/11/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Από τις απαρχές της δημιουργίας του κόμματός μας, ήταν πάντα όραμά του, να στηρίζει και να προωθεί τη γυναικεία πολιτική συμμετοχή στην Ελλάδα. Να ενθαρρύνει τις Ελληνίδες να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα και τις ανησυχίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, να έχουν ενεργό ρόλο στα πολιτικά δρώμενα καθώς και στην διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος που απαιτεί πολιτική δράση όλων των Ελλήνων πολιτών, να εστιάσουν και να στηρίξουν την ελληνική νεολαία του μέλλοντος.

Στο Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, πάνω και πέρα από το κυβερνητικό πρόγραμμα, πρέπει να εστιαστούν και να υποστηριχθούν δύο θεμελιώδεις πολιτικοί στόχοι που αφορούν τις Ελληνίδες μέλη του κόμματος. Πρώτον η ψήφος των Ελληνίδων σε κεντρικές αποφάσεις και δεύτερον η εκπροσώπηση τους στη βουλή και στην κυβέρνηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ελληνίδες, σε σύγκριση με τους Έλληνες, έχουν ιστορικό υπό εκπροσώπησης στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας.

Ένα από τα πολλά ζητήματα με τα οποία ασχολείται το κόμμα μας είναι η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των γυναικών και της πολιτικής. Η νομοθετική έγκριση του δικαιώματος ψήφου στις εθνικές εκλογές για τις Ελληνίδες ήρθε σχετικά πολύ αργά το έτος 1952, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα: στη Δανία, εγκρίθηκε το 1908, στη Γερμανία και την Αυστρία το 1918, στο Βέλγιο και τη Σουηδία το 1919, στην Αγγλία το 1928, στη Γαλλία το 1944 και στην Ιταλία το 1945).

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ Ελληνίδων και Ευρωπαίων για το δικαίωμα ψήφου των Ελληνίδων που εγκρίθηκε πολύ αργότερα σε σύγκριση με την Ευρώπη, ακολουθεί ένα ακόμη «status quo,» όπου οι Ελληνίδες υπό-εκπροσωπούνται και ως βουλευτές και σε κυβερνητικές θέσεις.

Στις αρχές του 2021, ο Τάσος Κοκκινίδης, δημοσιογράφος του ελληνοαμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου «Greek reporter.com» έγραψε ένα πολύ σημαντικό άρθρο για την ευρωπαϊκή πολιτική και τη γυναικεία συμμετοχή, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά, «κοντά στην τελευταία θέση», σχετικά με το status quo στην εκπροσώπηση των Ελληνίδων στην πολιτική.

Ο κ. Κοκκινίδης έγραψε ότι, σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η «Eurostat», η Ελλάδα κατατάσσεται κοντά στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας που είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών, τόσο ως ανώτερα όσο και ως κατώτερα μέλη στην ΕΕ αντιπροσωπεύοντας μόνο το 11ο εκατοστημόριο των κυβερνητικών εδρών που καταλαμβάνουν οι Ελληνίδες.

Σύμφωνα με τη «Eurostat», τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των γυναικών στις κυβερνητικές έδρες, (ως ανώτεροι και ως κατώτεροι υπουργοί) στην ΕΕ αυξήθηκε από 20% το 2004 σε 33% το 2020, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής των Ελληνίδων σε κυβερνητικές έδρες εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την υψηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στις κυβερνητικές έδρες με ποσοστό 55% διεκδικεί η Φινλανδία. Ακολουθούν η Αυστρία (53%), η Σουηδία (52%), η Γαλλία (51%) και το Βέλγιο (50%). Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος συμμετοχής των γυναικών που καταλαμβάνουν κυβερνητικές έδρες ανέρχεται κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 33% όπου στην Ελλάδα υστερεί με μόλις 11% γυναικεία πολιτική εκπροσώπηση.

Συγκριτικά, η Ελλάδα κατατάσσεται σε εθνικό επίπεδο ελαφρώς καλύτερη, όσον αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 22% των 300 εδρών στο Κοινοβούλιο καταλαμβάνεται από γυναίκες εκπροσώπους. Αυτό καθιστά την Ελλάδα έβδομη από τον τέλος της ευρωπαϊκής λίστας. Το 2020, το υψηλότερο ποσοστό γυναικών βουλευτών στα εθνικά ευρωπαϊκά κοινοβούλια καταγράφηκε στη Σουηδία, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ των βουλευτών (κοντά στο 50%), μπροστά από τη Φινλανδία (46%), το Βέλγιο (43%) και την Ισπανία (42%).

Επιπλέον, στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από ευρωπαϊκό οργανισμό, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Σύνδεσμος Κέντρων Φροντίδας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) υλοποίησε ένα έργο για την προώθηση και υποστήριξη των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο επικεντρώθηκε στην προσέγγιση πολιτικών κομμάτων, γυναικείων οργανώσεων και κοινού, το οποίο αποτελούνταν από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

·     Ανάλυση της κατάστασης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένης διαδικτυακής έρευνας.

·     Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υποστήριξη γυναικών υποψηφίων στις εκλογές.

·     Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης· διοργάνωση εκδηλώσεων · δημιουργία ιστότοπου· και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.

Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί παράδειγμα στατιστικών παραδειγμάτων εκπροσώπησης των φύλων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα:

·     Το 10,6 % ή 153 γυναίκες ήταν υποψήφιες για τη θέση του δημάρχου στις τοπικές εκλογές σε σύγκριση με το 89,4 % ή 1288 άνδρες

·     15 γυναίκες (4,6 %) εξελέγησαν στη θέση του δημάρχου σε σύγκριση με 310 άνδρες (95,4 %)

·     Στις περιφερειακές εκλογές, το 15,4 % των εκλεγμένων περιφερειακών κυβερνήσεων ήταν γυναίκες

Για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης από το ευρύ κοινό σχετικά με το θέμα, εκπονήθηκε διαδικτυακή έρευνα. Η μελέτη κατέληξε στα ακόλουθα ευρήματα:

·     Οι γυναίκες θεωρούνται ότι έχουν χαμηλή συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας και στο Εθνικά Κοινοβούλια γενικότερα

·     Οι γυναίκες που απάντησαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι οι ανάγκες και τα συμφέροντά τους, δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από γυναίκες πολιτικούς

Παραδείγματα στερεοτύπων:

·     Οι γυναίκες ψηφοφόροι επηρεάζονται από τους άνδρες μέλη της οικογένειάς τους

·     Οι γυναίκες πολιτικοί δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τα πολιτικά τους κόμματα

·     Οι γυναίκες που απάντησαν τείνουν να αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες πολιτικές υποψήφιες στην Ελλάδα

·     Συνδυασμός οικογενειακής ζωής με επαγγελματικές και πολιτικές υποχρεώσεις εκπροσωπείται καλύτερα από γυναίκες

·     Η αισθητική εμφάνιση είναι πιο επιθυμητό χαρακτηριστικό σε γυναίκες πολιτικούς υποψηφίους παρά σε άνδρες

·     Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες από γυναίκες πολιτικούς παρά από άνδρες πολιτικούς

Με αυτά τα συμπεράσματα που αναφέρονται παραπάνω, το εθνικό κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, καλείτε να υποστηρίξει σθεναρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Ελληνίδων στις πολιτικές αποφάσεις, να υποστηρίξει την προσπάθεια αύξησης της συχνότητας τόσο της ψήφου,  όσο και την αυξημένη πολιτική εκπροσώπηση των Ελληνίδων στις πολιτικές πλατφόρμες.

Στόχος του κόμματος θα πρέπει να είναι η διάλυση αυτών των στερεοτύπων, η «υποεκπροσώπηση» των Ελληνίδων στον πολιτικό στίβο τόσο στους χώρους της ψηφοφορίας όσο και της πολιτικής εκπροσώπησης σε κυβερνητικές πλατφόρμες, σε ευρωπαϊκά κοινοβούλια και παγκόσμιους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας.

Δρ Πατρίσια Ριάκ Κυριακίδου 

Κοινωνική Ανθρωπολόγος

Καθηγήτρια πανεπιστήμιου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης