Ο κοινωνικός και πνευματικός αποπροσανατολισμός της νεολαίας!

Έλληνες  22/06/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Γράφει ο Νικόλαος Κέκης,

Υποψήφιος Βουλευτής και μέλος της Νεολαίας Αθηνών

Διανύοντας μια εποχή όπου οι αξίες και η πνευματικότητα έχουν φτάσει στο ναδίρ, θα ήταν αδύνατο να παραμείνει ανεπηρέαστη μια τόσο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα όπως αυτή των νεαρών Ελλήνων.

Ο σύγχρονος δυτικός τρόπος σκέψης και διαπαιδαγώγησης, έχοντας ως βάση την εξάλειψη των παραδόσεων και της εθνικής συνείδησης, με το προσωπείο της εκπαίδευσης των νέων εισχωρεί δολίως στα σχολεία και τα πανεπιστήμια με την συνδρομή της Ελλαδικής πολιτικής ηγεσίας, η οποία φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη για τον αποπροσανατολισμό του φυτωρίου του ελληνικού έθνους!

Τα αποτελέσματα αυτών των εγκληματικών ενεργειών γεννούν και αναθρέφουν νέους ανθρώπους δίχως αξίες, όραμα και πνευματικότητα!

Με αντίκτυπο την απομάκρυνσή τους από την ελληνική κοσμοθέαση!

Η απαγκίστρωση από αυτό το απόστημα θα επέλθει μόνο με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και την επιστροφή μας στα ελληνικά ιδεώδη.

Οφείλουμε στον Ελληνισμό και στους προγόνους μας να διαφυλάξουμε τον πολιτισμικό θησαυρό που μας κληροδοτήσαν!


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης