Σαν σήμερα ο Ιωάννης Μεταξάς παίρνει την εξουσία στα χέρια του – Συνοπτικά τα έργα της 4ης Αυγούστου

Έλληνες  04/08/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Ιωάννης Μεταξάς εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ είχε ραντεβού με την ιστορία. Ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄ γνώριζε πολύ καλά ότι μόνο ένας Μεταξάς μπορούσε να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα, που είχε δημιουργήσει ο τυχοδιωκτισμός του πολιτικού κόσμου. Γι’ αυτό το λόγο, δίχως κανένα ενδοιασμό, έβαλε τέλος στο διχαστικό σπαραγμό των Ελλήνων αναθέτοντας τη διακυβέρνηση στον Ιωάννη Μεταξά. Από εκείνη την ώρα ανατέλλει στην Ελλάδα η εθνική ομοψυχία και ξεκινά η δημιουργία του Γ΄ Ελληνικού Πολιτισμού θέτοντας τα θεμέλια για το έπος του 1940. Με 15 Υπουργεία, και 10 Υφυπουργεία πραγματοποιήθηκαν τα έργα της 4ης Αυγούστου.

Ο Μεταξάς έχοντας την ευθύνη πέντε εξ αυτών δεχόταν ως αποζημίωση μόνο την του Πρωθυπουργού. Στην σύντομη αυτή καταγραφή θα γίνει μια ενδεικτική αναφορά σε έργα, όπως αυτά αναφέρονται σε ενημερωτικές κρατικές εκδόσεις, που στόχο είχαν την επικοινωνιακή πολιτική του καθεστώτος και μέσω αυτής την αναπτέρωση του ηθικού του λαού και την εμπιστοσύνη του προς την Κυβέρνηση. Οι εκδόσεις αυτές επειδή είχαν ευρεία κυκλοφορία και ο καθένας μπορούσε να κρίνει την ακρίβεια των κειμένων τους, θα πρέπει να δεχτούμε ότι ανταποκρινόντουσαν στην πραγματικότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των έργων ήταν η σύμπραξη και η συμμετοχή όλου του κόσμου. Οι επιχειρηματίες έπρεπε να δαπανήσουν κεφάλαια για τα νέα κοινωνικά μέτρα (κρατήσεις προς το ΙΚΑ, την Κυριακάτικη αργία, το 8ωρο, τις στολές που επέβαλε το καθεστώς για τους εργάτες στα εργοστάσια, ώστε να μην φθείρουν τα ρούχα τους, τα εργατικά ατυχήματα κ.α.). Οι εργάτες και οι αγρότες έπρεπε επίσης να συνεργασθούν με τους κρατικούς φορείς στις προτάσεις του καθεστώτος. Οι έμποροι να υπακούσουν στην αμυντική πολιτική και να κάνουν αντίστοιχες εισαγωγές και εξαγωγές, με τους νόμους και όπως όριζαν οι κρατικές οδηγίες. Άλλοι πολίτες σε αντίστοιχα μέτρα. Επομένως η επιτυχία θα ολοκληρωνόταν μόνο με την συμμετοχή, διοικούντων και διοικουμένων.

Εάν θαυμάζομε την ομοθυμία στην απόφαση της 28ης Οκτωβρίου, θα πρέπει να θαυμάσουμε εξ ίσου και αυτή που προέκυψε σε πολλούς τομείς και τελικά οδήγησε στην αυτάρκεια, στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους, στην πρόοδο της Ελλάδος εκείνη την εποχή.  Το πνεύμα ομοθυμίας προέκυψε σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από τους αγρότες μέχρι τους καλλιτέχνες και τον πνευματικό κόσμο και σε όλη την διάρκεια της 4ης Αυγούστου, όταν ο κόσμος συνειδητοποίησε, μετά τα πρώτα μέτρα, τις ριζοσπαστικές αλλαγές σε όλους τους τομείς.

Το Κοινωνικό έργο με πρωτοπόρα για την Ελλάδα μέτρα βασικό μέλημα είχε τη στήριξη των ασθενέστερων τάξεων, των αγροτών, των εργατών και των παιδιών. Το ελληνικό Κράτος είχε μόλις πριν λίγα χρόνια εντάξει στους κόλπους του τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, που αντιστοιχούσαν κοντά στο 20-30% του συνολικού (8.000.000) και η αποκατάστασή τους αποτελούσε ακόμα ζητούμενο.

Αυτή ήταν η Ελλάδα που ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τα οργανωμένα και πολυάριθμα κράτη, την Ιταλία και την Γερμανία.

«Σεις οι αγρόται αποτελείτε τα δύο τρίτα της Ελλάδος. Δηλαδή είσθε το Εθνος..Σεις οι συνεταιρισταί εμφανίζετε την οργάνωσι του Αγροτικού κόσμου.

Η Συνεταιριστική Ιδέα εξαπλούμενη εις όλον τον Αγροτικόν Κόσμον θα αποτελέσει το βάθρον μιας καλλίτερης πολιτικής της Ελλάδος. Εις μίαν υγιά κοινωνία οι δύο στύλοι, δηλαδή ο Αγροτικός κόσμος και ο Εργατικός κόσμος, πρέπει , κυρίως να είναι ισχυροί και να στηρίζουν το οικοδόμημα ολόκληρο πάνω εις αυτούς να στηρίζεται κάθε αστική ασχολία των κατοίκων και ο αστικός πολιτισμός.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ

Ιδρύθηκε η κοινωνική ασφάλιση, η έναρξη λειτουργίας του Ι.Κ.Α ήταν 1.12.1937.. Θεσμοθετήθηκε το 8ωρο, η Κυριακάτικη Αργία, που επεβλήθη σε 80 πόλεις και χωριά, οι 15 ημέρες ετησίως υποχρεωτικής άδειας. Θεσμοθετήθηκε και  η αργία της Κυριακής  για τους δημοσιογράφους. Υπογράφηκαν 237 συλλογικές συμβάσεις μέχρι το 1938. Απαγορεύθηκε η χρησιμοποίηση  ανηλίκων σε εργασίες. Θεσμοθετήθηκε και οργανώθηκε η νοσηλεία όλων των εργαζομένων. Δημιουργήθηκαν  ιατρεία για την παρακολούθηση των εγκύων. Καταπολεμήθηκε η ελονοσία. 42 ιατρεία.

Καταπολεμήθηκαν τα τραχώματα. 51 ιατρεία. Νοσηλεύτηκαν 7124 παιδιά

Οργανώθηκαν συσσίτια μαθητικά  για 50.000 παιδιά. και απεφασίσθη τα συσσίτια να αποβούν παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός θεσμός.1937. Επίσης οργανώθηκαν συσσίτια απόρων ανέργων σε 48 πόλεις της Ελλάδος.

Ιδρύθηκε η  «Εργατική Εστία» με στόχο να προσφέρει  ψυχαγωγία, μαθήματα  γραφής και ανάγνωσης, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις.  Ιδρύθηκε  Σχολή Νοσοκόμων. Οργανώθηκε «Εκθεση Υγιεινής στο Ζάππειο 1938».

Βάσιν της προόδου, της χαράς, της ευτυχίας και της γενικής αναδημιουργίας της Ελλάδος αποτελεί η υγεία και η ευρωστία των πολιτών της...( Λόγος 1.2.37)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αναγέρθηκε το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη.   Κατασκευάστηκαν τα Αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Κρήτης. Έγιναν λιμενικά έργα στην Θεσσαλονίκη. Ανεγέρθηκαν Νοσοκομεία στην Θεσσαλονίκη  500 κλινών για συνήθεις παθήσεις  και 700 κλινών για ψυχοπαθείς.

Αναγέρθηκε το Νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα.

Κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στο Χασάνι.

Κατασκευάστηκε το Βασικό δίκτυο υπονόμων της Αθήνας.

«Έγιναν αντιπλημμυρικά έργα, Λαρίσης, Καρδίστης, Βοιωτικού Κηφισσού, Πλατανιάς και αποξηραντικά έργα, Λαψίστης, Μαργαριτίου, Αχέροντος , Αράχθου, Λούρου, Κουρνά Κρήτης, επίσης αρδευτικά έργα στη Λάρισα και Καρδίτσα.

Δημιουργία υδραγωγείων σε πολλά σημεία, όπως και αποχετευτικά έργα εκτός Αθηνών.

Ανεγέρθηκαν Σχολεία 329 δημοτικά

Ιδρύθηκαν Παιδικοί σταθμοί 52 (σύνολο 62) και Νηπιαγωγεία 93

Ιδρύθηκαν Νυκτερινές σχολές στη Μακεδονία 1450  Γυμναστήρια, Νέας Φιλαδέλφειας  Κολυμβητήριο Αθηνών. Κτίστηκαν 866 νέες προσφυγικές κατοικίες,

Δικαστικά κτίρια (Πρωτοδικεία). Τελωνεία, Τραπεζικά κτίρια,

Συνοικιακές αγορές. Έργα οδοποιίας και ανοίχτηκαν νέοι δρόμοι,

Αγορά και κατασκευή σιδηροδρομικών οχημάτων

Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρόμου Αθηνών Κηφισιάς

Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιώς. Ιδρύθηκε Σχολή Λιμενικών Υπαλλήλων

ΔΑΣΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ονομάστηκαν οι τρείς πρώτοι στην Ευρώπη Εθνικοί Δρυμοί. (Όλυμπος, Πάρνηθα, Αίνος Κεφαλληνίας). Προωθήθηκε η δενδροκομία.

Προστασία δασών με πρόληψη πυρκαγιών από 683 το 1936 έγιναν 50 το 1938 .

Σε πρόγραμμα αναδασώσεων φυτεύτηκαν το 1939, 16.500.000 δενδρύλια -

Έγινε διάνοιξη δασικών οδών και καταπολέμηση της κάμπιας.

Εγκαταστάθηκαν εργοστάσια ξυλείας στους χειμάρρους

Αγροφύλακες και γεωπόνοι ετέθησαν στη υπηρεσία των καλλιεργητών

Ενισχύθηκαν οι κτηνοτρόφοι αλλά απαγορεύθηκε η ελεύθερη βοσκή αιγοπροβάτων για προστασία των δασών

Απαλείφθηκαν τα αγροτικά χρέη.

Με στόχο την εντατική καλλιέργεια κα την αυτάρκεια σε σίτο και άλλα προϊόντα. Αυξήθηκαν  με εκχερσώσεις και αντιπλημμυρικά έργα οι γεωργικές εκτάσεις.

Ιδρύθηκε η Εθνική Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών  Ελλάδος.1938

Συνεστήθη πρώτη φορά στατιστική υπηρεσία των Αγροτικών Συναιτερισμών

Επεκτάθηκε και προστατεύθηκε η ρυζοκαλλιέργεια Εγιναν γεωργικά συνέδρια,

Ιδρύθηκε η Λαχαναγορά. Προστατεύτηκαν οι σιτοπαραγωγοί. Συνεστήθη επιτροπή προστασίας καπνού. Ιδρύθηκε  Ινστιτούτου Οίνου και Αμπέλου 1937. Κατασκευάστηκαν  οινοδεξαμενές. Ελήφθη μέριμνα για την σταφίδα.

Μειώθηκε η φορολογία του ελαίου. Ελήφθησαν μέτρα για παροχή υγιών σπόρων

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιδρύθηκε η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 1938 Ιδρύθηκε η Φοιτητική Εστία

Ιδρύθηκε ο Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων. Ο.Ε.Σ.Β.

Έγιναν 35 εγκαταστάσεις  για παιδικές εξοχές. Ιδρύθηκαν παιδικά αναρρωτήρια,

Διορίσθηκαν 1320 δημοδιδάσκαλοι. Ιδρύθησαν 1450 Νυκτερινά Σχολεία 1937-1938.

Δίδαξαν 1800 διδάσκαλοι Φοίτησαν 114.652 μαθηταί

Διδάχθηκε η Δημοτική γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία.

Εγκαινιάστηκε η πρώτη Πανελλήνια Καλλιτεχνική Εκθεση στο Ζάππειο 22.3.1938

«Αρμα Θέσπιδος» περιοδεύον συναρμολογούμενο θέατρο. Εργο Κων. Δοξιάδη.

Εγιναν πρώτη φορά παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο και στο Ωδείον Ηρώδου του Αττικού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στους αρχαιολογικούς χώρους και στους θησαυρούς, οι οποίοι εγκαίρως κρύφτηκαν προ του πολέμου με κάθε μυστικότητα κάτω από τα δάπεδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Ελήφθη πρόνοια για την  διατήρηση των αρχαιολογικών μνημείων. Αναπτύχθηκε ο Τουρισμός κα καθορίστηκαν οι τουριστικές Ζώνες σε 26 πόλεις  και νησιά. Έγινε τουριστική προβολή στο εξωτερικό με  έντυπα, διαλέξεις διαφημίσεις, ταινίες, δίσκους γραμμοφώνου, άρθρα. Θεατρικές παραστάσεις. Συνεστήθη η Τουριστική Αστυνομία εξωραίσθηκαν οι λουτροπόλεις Αιδηψού. Αναγέρθηκαν ξενοδοχεία στον Καίφα, Λαγκαδά, Υπάτη. Οργανώθηκαν εκθέσεις ελληνικών προϊόντων στις Πρεσβείες

Ιδρύθηκε Σχολή  Τουριστικών Επαγγελμάτων

Συνεδέθη η Ελλάδα με την Αμερική με το πλοίο «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»

ΝΟΜΙΚΑ

Έγινε ο Κώδικας του Αστικού Δικαίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ

Ιδρύθηκε η Ραδιοφωνία.

Οργανώθηκαν καλύτερα ταχυδρομικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Ιδρύθηκε η Εργατική Εστία και η Φοιτητική Εστία

Ενίσχυσε το γυναικείο κίνημα και την θέση της γυναίκας, μέσα από την Ε.Ο.Ν,

Υπέδειξε με λόγους και έργα ότι η Ελληνική κοινωνία παραδοσιακά έχει βασιστεί επί αιώνες στην οικογένεια και την θρησκεία. Έκανε σύνθημα το Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια, γιατί αυτό υπήρξε επί αιώνες ο θεμέλιος λίθος της Ελληνικής Κοινωνίας ελεύθερης ή υποδουλωμένης.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης