"Χριστὸς Ἀνέστη" Ἀργόν, Ἐκ τῆς Ἁγιορείτικης προφορικῆς παραδόσεως

Έλληνες  05/05/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Χριστὸς Ἀνέστη» Ἀργόν

Ἐκ τῆς Ἁγιορείτικης προφορικῆς Παραδόσεως

ΠΗΓΗ: ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης