Η οικονομική ανάπτυξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη: Μια οικονομία που δεν παράγει τίποτα και χρωστάει 404,7 δισεκατομμύρια

Έλληνες  27/08/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο τουρισμό!

Η οικονομική ανάπτυξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη το μόνο που έχει καταφέρει να αναπτύξει επιτυχώς μέχρι στιγμής είναι το ελληνικό χρέος.

Είναι γεγονός πως, το 2009, όταν η κυβέρνησή Καραμανλή  αναγνώρισε το οικονομικό αδιέξοδο, το χρέος της χώρας ανερχόταν σε 368 δισεκ. Σήμερα, 14 χρόνια μετά, το ελληνικό χρέος έφθασε στα 404,7 δισεκ. ευρώ και προσεχώς υπολογίζεται στα 410 δισεκ. ευρώ.

Τα ανωτέρω είναι απολύτως λογικά αν αναλογιστούμε πως το ΑΕΠ της χώρας μας δεν έχει καμία παραγωγική βάση και διαμορφώνεται ανάλογα με τον τουρισμό, που αποτελεί το 18,8% και το 28% του μαζί με όλα τα περιφερειακά και εποχικά επαγγέλματα.

Συνεπώς, η χώρα έχει έσοδα μόνο όταν οι συγκυρίες ευνοούν τον τουρισμό.

Επίσης, είναι γεγονός πως από τα 85,4 δισεκ. ομόλογα που βρίσκονται σε κυκλοφορία, τα 45 δισεκ. κατέχονται από τράπεζες και funds ενώ τα 40 από την ΕΚΤ. Όσον αφορά τα repos, δηλαδή τον ενδοκυβερνητικό δανεισμό, ανέρχεται στα 52 δισεκ. ευρώ.

Η ελληνική οικονομία σήμερα είναι  μια οικονομία που δεν παράγει και αναγκάζεται να δανειστεί για να φαίνεται ότι έχει παράξει έργο, το οποίο τελικά επωμίζεται το σύνολο της κοινωνίας ασχέτως αν έχει επωφεληθεί ή όχι.

Παναγιώτης Ιωαννίδης

Οικονομολόγος

ΜΒΑ – PhD

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  με τον Συνδυασμό: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ»


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης