Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς ἀποτελειώνουν τοὺς Ἕλληνες: Μετὰ τὸ βαθὺ κόκκινο ἔρχεται τό… μαῦρο!

Έλληνες  04/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κικίλιας - Χαρδαλιᾶς: Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ ὁ Ὑφυπουργὸς Πολιτικῆς Προστασίας βάλθηκαν νά… ξεκάνουν τοὺς Ἕλληνες μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τους. Κοροϊδία τὰ ὅσα δηλώνουν ἐπανειλημμένως.

«Τὸ πιὸ βαθὺ σκοτάδι εἶναι πρὶν τὴν αὐγή», δήλωσε μέ… τρεμάμενη φωνὴ ὁ κ. Κικίλιας στούς Ἕλληνες πολίτες, στὴν ἀνακοίνωση τῶν νέων σκληρότερων μέτρων καὶ μᾶς θύμισε τὶς γραφικὲς ἐκφράσεις ποὺ εἶχε ὀ Κυριάκος Μητσοτάκης πού μιλοῦσε γιά… «φῶς στὴν ἄκρη τοῦ τοῦνελ», γιὰ «ἔξοδο ἀπὸ τὸ τοῦνελ» καὶ γιὰ τὸν… «ἥλιο τοῦ ἐμβολίου ποὺ φωτίζει τὴν ἑπόμενη μέρα»… Ἔχουν χάσει... πλέον κάθε ἔλεγχο τῆς κατάστασης.

Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας πάσχισε γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ πείσει τὴ κοινὴ γνώμη πὼς ἡ κυβέρνηση ἔχει πράξει τά… δέοντα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ΕΣΥ, ὅπως πάσχιζε καὶ πρὶν ἕνα χρόνο νὰ πείσει τὸν λαὸ μέσω ἑνὸς ἱστορικοῦ -πλέον- tweet (ὅταν ἐμφανίστηκε τὸ πρῶτο κροῦσμα κορονοϊοῦ στὴν Ἑλλάδα), πὼς δὲν ὑπῆρχε λόγος πανικοῦ καὶ πὼς ἡ κατάσταση ἦταν ὑπὸ ἔλεγχο…

Αὐτὴ τὴ φορά μᾶς παρουσίασαν τὰ λεγόμενα… «ἔξυπνα» μέτρα. Καὶ ποιὰ ἦταν αὐτά; Ὁ κωδικὸς 6 νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς πολίτες μόνο μὲ πεζὴ (ἢ μὲ ποδήλατο) μετακίνηση. Ἐπίσης ὁ κωδικὸς 2 γιὰ μετακίνηση προμήθειας βασικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ καὶ ὁ κωδικὸς 3 γιὰ μετακίνηση σὲ τράπεζα, νὰ πραγματοποιοῦνται μόνο ἐντός τοῦ οἰκείου δήμου ἢ σὲ ἀπόσταση ὡς 2 χιλιόμετρα.

Τὴν ὥρα ποὺ πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς, ἡ Ἀγγλία, ἀλλά καὶ μεγάλο ποσοστὸ Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἀνοίγουν μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς τὶς οἰκονομίες τους, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐπιμένει νὰ κρατᾶ τὴ χώρα δέσμια, σὲ ἕναν καταστρεπτικὸ φαῦλο κύκλο σκληρῶν lockdown πού συντηροῦν τὴν ἐνδοοικογενειακὴ μετάδοση καὶ σπρώχνουν τὴν ὕφεση τῆς πανδημίας ὅλο καὶ πιὸ μακριά.

Ἐπιμένουν προκλητικά νά κωφεύουν πρὸς τὶς ὁλοένα καὶ αὐξανόμενες φωνὲς ποὺ προειδοποιοῦν πὼς ἡ αὐστηροποίηση τοῦ ἐγκλεισμοῦ, τὸ μόνο ποὺ καταφέρνει εἶναι νὰ κλείνει τὸν ἰὸ στὰ σπίτια. Ἡ κυρία Λινοῦ δήλωσε ρητὰ καὶ ξεκάθαρα, πώς: «μὲ τὸν ἐγκλεισμὸ ὑπάρχει συσσώρευση ἐνδοοικογενειακή», ὑπογραμμίζοντας πῶς ἀκόμη καὶ ἡ ἑστίαση θὰ μποροῦσε, ὑπὸ ὅρους, νὰ ἀνοίξει.

Ζήτησε νὰ ὑπάρχει η δυνατότητα νὰ κάθεται ὁ κόσμος ἔξω, μὲ θερμαντικὰ σώματα, νὰ τηροῦνται αὐστηρὰ οἱ ἀποστάσεις, νὰ δοθεῖ ἀπὸ τοὺς δήμους περισσότερος χῶρος στὰ πεζοδρόμια γιὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἀραίωση τῶν τραπεζιῶν. Καὶ τόνισε πώς: «Μὲ τὴν πίεση νὰ εἴμαστε συνεχῶς μέσα αὐξάνονται τὰ προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας ἀλλὰ καὶ χρόνιων νοσημάτων».

Ἀκόμα καὶ ἡ κ. Παγώνη ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πανδημίας ἐξαπολύει συστηματικά… ποταμοὺς ὑγειονομικῆς τρομοκρατίας καὶ ἠττοπάθειας στὸν λαό, ἄλλαξε ξαφνικὰ τό… τροπάριο καὶ ξεκίνησε νὰ ὑποστηρίζει πώς δὲν ἔχει νόημα τὸ lockdown καὶ πὼς πρέπει νὰ ἀνοίξουν σχολεῖα, καταστήματα καὶ ἑστίαση!

Ὁ κ. Χαρδαλιάς ἐμφανίστηκε… ἀναστατωμένος ἀπὸ τὴν αὐξανόμενη ἐμφάνιση μεταλλάξεων καὶ προσπάθησε ἔτσι νὰ ἀναζωπυρώσει λίγο ἀκόμα τὸ γαϊτανάκι τοῦ φόβου, ἐπιχειρώντας νὰ μεταφέρει στοὺς πολίτες μία (ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες) ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας ἀνησυχία.

Κορυφαίοι ἐπιστήμονες ἔχουν τοποθετηθεῖ γιὰ τὸ θέμα τῶν μεταλλάξεων, λέγοντας πὼς καμία ἀπὸ τὶς μεταλλάξεις ποὺ ὑπάρχουν ὡς τώρα, δὲν φαίνεται νὰ παρουσιάζει σημαντικὲς διαφορὲς στὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ, ἀλλὰ ἐνδέχεται (καὶ αὐτὸ μελετᾶται ἀκόμα) νὰ ὑπάρχουν κάποιες μικρὲς διαφοροποιήσεις στὴ μεταδοτικότητά του.

Ἐνώ ἀναγκάζουν τόν κόσμο νὰ περιοριστεῖ ἀκόμα περισσότερο σὲ κλειστοὺς χώρους, εὐνοώντας τὴν μετάδοση τοῦ ἰοῦ στὶς οἰκογένειες, μιλοῦν γιὰ «ἔξυπνα» μέτρα!

Ἐνῶ βλέπουν πώς ἡ συνταγὴ ποὺ ἀκολουθοῦν δὲν ὁδηγεῖ πουθενά, συνεχίζουν νὰ ἀκολουθοῦν τὴν εὔκολη λύση. Ρίχνουν ὅλη τὴν εὐθύνη στοὺς Ἕλληνες καὶ ἀποφασίζουν ὁλοένα καὶ σκληρότερα lockdown.

Ἐνῶ καταδικάζουν τόν λαὸ γιὰ ἀκόμα δύο ἑβδομάδες ψυχοκτόνου ἐγκλεισμοῦ, μιλοῦν γιὰ τὸ «τέλος τοῦ τοῦνελ». Γιὰ ἕνα τοῦνελ ποὺ οὐσιαστικὰ τὸ μεγαλώνουν συνεχῶς οἱ ἴδιοι βδομάδα μὲ τὴ βδομάδα, λόγω τῆς ἀνικανότητάς τους! Λόγω τῆς ἄρνησής τους νὰ κοιτάξουν κατάματα τὰ δεδομένα καὶ νὰ παραδεχθοῦν τὰ ἐγκληματικὰ λάθη τους!

Πόσο «ἔξυπνο» ἀποδείχθηκε τὸ μέτρο τῆς ἀπαγόρευσης κυκλοφορίας ἀπὸ τὶς 6 τὰ σαββατοκύριακα καὶ πόσο ἀκόμα πιό… «ἔξυπνο» εἶναι πὼς «κατάλαβαν» ὅτι δὲν ἀποδίδει καὶ σήμερα ἔκαναν τὸ 6… 7! Πραγματικά, ποιοὶ προτείνουν τέτοιες ἀπαράδεκτες ἀνοησίες;

Τί νόημα ἔχει νὰ περιορίζεις τὶς ὧρες ποὺ μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ κάνει τὶς δουλειὲς του ἔξω, ὅταν ἡ μετάδοση γίνεται κυρίως σὲ κλειστοὺς χώρους καὶ ὅταν μὲ αὐτὸ τὸ μέτρο προκαλεῖς συνωστισμοὺς καὶ οὐρὲς στὰ super markets;

Ποιά «ἀριστούχα» ἰδιοφυία σκέφτηκε πῶς ἂν δώσει μία ὥρα ἀκόμα στὸ… πόπολο, θὰ ἀλλάξει τὸ ὁτιδήποτε;

Τί πάει να πεῖ κωδικὸς 6 μόνο μὲ πεζὴ μετακίνηση καὶ πῶς τολμοῦν νὰ ζητοῦν τέλη κυκλοφορίας μετὰ ἀπὸ κάτι τέτοιο; Μὲ τί πολιτικὴ τσίπα ζητοῦν φόρους γιὰ μία χρονιὰ ποὺ τὰ ἁμάξια ἔμειναν σὲ ἀκινησία καὶ τώρα ἀκόμα περισσότερο;

Τί πάει να πεῖ μετακίνηση μὲ χιλιομετρικὸ περιορισμό; Πόσο ἀκόμα θὰ ἀσυλοποιοῦν τὶς ζωὲς τῶν πολιτῶν; Γιὰ πόσο θὰ τοὺς συμπεριφέρονται σὰν νὰ εἶναι φυλακισμένοι ποῦ τοὺς ἐπιτρέπουν χατιρικὰ νά… προαυλίζονται ὡς τὰ ὅρια ἑνὸς ἀόρατου φράχτη;

Μίλησαν γιά κόκκινες καὶ γιά… ἔντονα κόκκινες περιοχές. Ἔχουν ἐπικαλεστεῖ ὅλες τὶς ἀποχρώσεις τοῦ κόκκινου στὸν χάρτη τῆς Ἑλλάδας. Ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο γραφικότητας. Καταστρέφουν τὴν Ἑλλάδα.

Μάλλον ξεχνοῦν ὅμως, πὼς μετὰ τὸ ἔντονο κόκκινο, ἔρχεται τό… μαῦρο.

ΠΗΓΗ


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης