Μιχάλης Αρβανίτης: Νομική και ηθική διαστροφή!

Έλληνες  21/01/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Και τούτ’ εστίν ο εμέ αιρήσει… η των πολλών διαβολή τε και φθόνος.

Φημί γαρ, ώ άνδρες, οι εμέ απεκτόνατε, τιμωρίαν υμίν ήξειν ευθύς μετά τον εμόν θάνατον πολύ χαλεπωτέραν νή Δί, ή οίαν εμέ απεκτόνατε»

Πλάτων «Απολογία Σωκράτους»

Αι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι ( μηχανορραφίαι) τελέσεως ενός προσέτι εγκλήματος κατά των Ελλήνων εθνικιστών απεκαλύφθησαν υπό του αχρείου ανθέλληνος μητσοτάκι.

Εις μεν την Αλεξανδρούπολιν εδήλωσεν, ότι «περιμένω ρύθμιση, για να μείνει εκτός Βουλής το κόμμα του Κασιδιάρη», ειδέ συνέντευξίν του, παραχωρηθείσαν εις την εφημερίδαν «το πρώτο θέμα» (15-1-2023) εδήλωσεν, ότι «οφείλει το πολιτικό σύστημα, να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα, ώστε να μην εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώσεις στο Ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή τα λέει όλα». Άρα η Ν.Δ. ως εγκληματική οργάνωσις, δεν δικαιούται αν εκπροσωπήται εις την Βουλήν!

Ποίον είδος «ρυθμίσεως» αναμένει υπό των επιστρατευθέντων μηχανορράφων το τρισάθλιον μητσοτάκι; Μόνον δια σκολοπισμού, στρεβλώσεως και δικολαβικής παρερμηνείας, κατά το δοκούν, των οικείων Συνταγματικών διατάξεων και πάσης αρχής Δικαίου (τεκμήριον αθωότητος, εξατομικεύσεως της κατηγορίας, αμεροληψίας κ.α.) και ηθικής, υπό εμπαθών ανθελλήνων «καθηγητών» και του εξωμότου του Ελληνικού εθνικισμού Βορίδη, δύναται να πραγματωθή το σχεδιαζόμενον έγκλημα.

Ούτω ενεργούντες, σφετεριζόμενοι την αυτοίς ανατεθειμένην εξουσίαν, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσβάλλουν το πολίτευμα, αγνοούν περιφρονητικώς την θέλησιν εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων εκλογέων, ως και τας σχετικάς διατάξεις της ΕΣΔΑ. Καθιστούν αυθαιρέτως… αμετάκλητον (!) μιαν οριστικήν (πρωτόδικον) απόφασιν, ελεγχομένην ήδη υπό του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου (5μελές Εφετείον), παραβιάζοντες ούτω τας σχετικάς δικονομικάς διατάξεις και υποβαθμίζοντες άμα την αποκλειστικήν αρμοδιότηταν του Α.Π. Ελπίζουν – βασίμως – και εις μιαν ευνοϊκήν δι’ αυτούς «γνωμοδότησιν» του… γνωστού  Ντογιάκου, δια να μας στερήσουν τα πολιτικά μας δικαιώματα, κατά παράβασιν και της διατάξεως του άρθρου 4, αριθ. 1 και 2 του Συντάγματος.

Το μητσοτάκι είναι χείρον του τουρκοχοίρου Ερντογάν, τον οποίον μιμείται. Δεν θέλει ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ αλλά συμπλέουσαν ανθελληνικήν αντιπολίτευσιν. Είναι υποχείριον της διεθνούς πλουτοκρατίας, ήτις «γεννά την αδικίαν, τρέφει την κακουργίαν, φθείρει σώματα και ψυχάς, παράγει την κοινωνικήν σηπεδόνα και καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς» Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ( Άπαντα – Α΄ τόμος σελ. 371 – διήγημα «ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΔΕΣ» εκδ. Π. Κουτσούμπος Ε.Π.Ε.). Δεν είναι μόνον διεφθαρμένον και διεστραμμένον το δικτατοράκι μητσοτάκι, αλλ’ υπερέβη και τα εσκαμμένα, βαδίζον επί «ναρκοθετημένου» εδάφους.

ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ, μητσοτάκι και συναυτουργοί!.

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης