Μιχάλης Αρβανίτης: Ψήφος Ελευθερίας ή ψήφος υποταγής;

Έλληνες  03/10/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Την επομένην και την μεθεπομένην Κυριακήν ( 8/15 Οκτωβρίου 2023) οι Έλληνες δημόται των Αθηνών καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχον και όχι ανεψιουιόν.

Καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχον  ευφυήν και φιλοπάτριδα, γνώστην των σοβαρών προβλημάτων των εν Αθήναις διαβιούντων Ελλήνων και όχι περιορισμένης νοημοσύνης ανεύθυνον γόνον πολιτικής οικογενείας Εθνικών ολετήρων και λαθρολάγνων.

Καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχον ικανόν και όχι ανίκανον. Καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχον, δια να κυκλοφορούν, καθ’ όλον το 24ωρον ελεύθεροι χωρίς να φοβούνται ακόμη και την σκιάν των.

Καλούνται, χάριν της αξιοπρεπείας των και του αυτοσεβασμού των, να αγνοήσουν την τηλεπροπαγάνδα και τας ψευδοδημοσκοπήσεις της φαυλοκρατίας.

Καλούνται, τέλος οι Έλληνες δημόται των Αθηνών, να κηρύξουν, δια της ψήφου των, την έναρξιν της Μεγάλης ανατροπής των πολιτικών απατεώνων, στηρίζοντες την υποψηφιότητα εκείνου, τον οποίον τρέμουν, τόσο η μητσοταική εγκληματική φαμίλια, όσον και τα υπόλοιπα πολιτικά ερπετά: Τον υπό τούτων των αθλίων συκοφαντούμενον και παρανόμως φυλακισθέντα άξιον άνδρα ΗΛΙΑΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΝ!

Μόνον ούτω θα αποδείξουν, ότι είναι πράγματι κυρίαρχοι οι Έλληνες δημόται των Αθηνών και όχι κυριαρχούμενοι υπό των κατεδαφιστών των Αθηνών και της υπολοίπου Ελλάδος.

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης