Περί του Ενός

Έλληνες  02/06/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εις την εφημερίδα «δημοκρατία» της 20ης Μαΐου 2023 (την προτεραίαν των επαισχύντων και νόμω ακύρων εκλογών) εδημοσιεύθη άρθρον του σοβαρού και ευρυμαθούς Έλληνος δημοσιογράφου Παναγιώτου Λιάκου, υπό τον τίτλον «Ένας μας λείπει» και υπότιτλον «Το πρόσωπον είναι ο καταλύτης που προκαλεί τις μεγάλες ιστορικές μεταβολές. Χωρίς αυτό ουδέν καλό είναι εφικτό».

          Ο άξιος δημοσιογράφος αναφέρεται συνοπτικώς και με απολύτως ακριβείς όρους εις τον ζόφον και την προϊούσαν σήψιν της πολιτικής και «πνευματικής» ηγεσίας των εθνομηδενιστών της Ελλάδος, ως και εις το δέον. Άψογοι αναφοραί, εκφράζουσαι το δέον γενέσθαι και την μόνην πολιτικήν αλήθειαν: Την ιστορική ανάγκην της καταλυτικής παρουσίας του ΕΝΟΣ! Αυτός ο ΕΙΣ, ο διαθέτων – Θεία Χάριτι – αρετάς και προσόντα Έλληνος ηγέτου – καταλύτου υπάρχει, ων έγκλειστος εις το δεσμωτήριον, τη εγκληματική φροντίδι των ανθρωπόμορφων ερπετών εις τα οποία προκαλεί φόβον και τρόμον το άκουσμα του ονόματός του: ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ!

          Θεωρώ επιβεβλημένην την παράθεσιν αποσπασμάτων εκ του υπερόχου άρθρου του Παναγιώτου Λιάκου:

          «Η Ελλάδα βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης, κατήφειας, πληθυσμιακής απίσχνασης και πολιτισμικού μαρασμού επειδή μίκρυναν τα μεγέθη στην πολιτική και πνευματική ηγεσία του Έθνους. Νάνοι αποκλήθηκαν μεγάλοι, Εφιάλτες βαφτίστηκαν εθνάρχες, κοινοί απατεώνες ενδύθηκαν την τήβεννο του δικαίου και παρακμιακοί έκφυλοι θεωρήθηκαν σοφοί και όρισαν τι είναι δέον και τι ηθικό». « Οι αρχαίοι Έλληνες (την κληρονομιά των οποίων έχουμε ρίξει βορά σε ρυπαρούς χοίρους και αχόρταγα αρπακτικά) γνώριζαν τη σημασία του Ενός, που μπορεί να σώσει την κατάσταση». «Στις επιλογές μας, λοιπόν, είτε είναι προσωπικές είτε συλλογικές (όπως για παράδειγμα οι εκλογές), για τη μονάδα ψάχνουμε. Αυτή θα κάνει τη διαφορά».

          Όχι απλώς τη διαφοράν, αλλά την ριζικήν επανελλήνισιν!

          Αυτή η Μονάδα δεν λείπει είναι εδώ και αναμένει…

ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ

Μιχαήλ Αρβανίτης

Δικηγόρος


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης