Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά του Μπακογιάννη προσφεύγουν οι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Έλληνες  13/09/2023  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Με αίτημα, το οποίο κατατέθη σήμερα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εναντίον του Δήμου Αθηναίων απάντησαν οι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ στις παράνομες μεθοδεύσεις του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα μέσω του δικηγόρου και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Φοίβου Μαργαρίτη κατετέθει το εξής αίτημα:

ΑΙΤΗΜΑ
Της Δημοτικής παρατάξεως «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ» που ανακηρύχθηκε δυνάμει
της υπ΄αριθ. 364/2023 Αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών


Προς: Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Κοιν: Δ.Σ Δήμου Αθηναίων


Δυνάμει της υπ’ αριθ. 867 Εγκυκλίου και με Αρ.Πρωτ. 66743/8-8-2023 του
Υπουργείου Εσωτερικών/Διεύθυνση Εκλογών, αποφασίστηκε η κατ΄ αναλογία
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3023/2002 (Α’ 146) όπως διατυπώνεται
στη συνέχεια από το άρθρο 5 του Ν. 3870/2010 (Α΄138) αναφορικά με τον καθορισμό
της διάθεσης και του τρόπου προβολής των συνδυασμών που συμμετέχουν στις
Αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.
Ειδικότερα για τους δημοτικούς συνδυασμούς προβλέπεται μεταξύ άλλων η σύσταση
ενός εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια με σκοπό την προβολή του
προγράμματος τους.
Εν τούτοις ο Δήμαρχος Αθηναίων Κωνσταντίνος Μπακογιάννης κατά παράβαση τόσο
των θεμελιωδών και συνταγματικώς κατοχυρωμένων αρχών όσο και των αρχών περί ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας πρόεβη στην εισήγηση ενώπιον του του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αθηναίων περί μη παραχωρήσεως κοινόχρηστων χώρων στην δημοτική
παράταξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ», η οποία έγινε δεκτή όπως προκύπτει από την
αναρτητέα απόφαση με αριθμό 1545 και ΑΔΑ: 6ΒΚ2Ω6Μ-ΥΜΘ.


Επειδή η πρωτοβουλία και η απόφαση αυτή αποτελεί όνειδος και κώλυμα για την
εύρυθμη δημοκρατική λειτουργία και προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες δημότες της
πόλεως των Αθηνών


Επειδή δεν υφίσταται καμία νομοθετική διάταξη που να προβλέπει την απαγόρευση
της δυνατότητας προβολής των δημοτικών παρατάξεων που ανακηρύχθηκαν
δυνάμει της υπ΄ αριθ. 364/2023 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και μεταξύ
αυτών την δημοτική παράταξη «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ» με επικεφαλής τον
υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων Ηλία Κασιδιάρη.


Επειδή το άρθρο 4 του Συντάγματος προβλέπει ότι: Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον
του νόμου. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος «¨…Τα δικαιώματα του ανθρώπου
ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται
να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα
αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε
είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα
αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο,
εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της
αναλογικότητας»


Για τους λόγους αυτούς


Ζητούμε


Να προβεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην παραχώρηση χώρων για την
παραχώρηση εκλογικού κέντρου για την εκλογική μας περιφέρεια όπως προβλέπεται
από τις ως άνω αναφερόμενες κείμενες διατάξεις.


Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2023
Φοίβος Μαργαρίτης
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με την παράταξη «Ελεύθεροι Αθηναίοι


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης