ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

 Το Δημογραφικό αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα. Αποτελεί την αιτία για την αποδυνάμωση του Ελληνισμού σε κάθε επίπεδο: πληθυσμιακό, πολιτισμικό, οικονομικό, γεωπολιτικό, αμυντικό κ.α., ενώ μακροπρόθεσμα θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική του υπόσταση και ανεξαρτησία. Είναι σαφές, ότι το ελληνικό κράτος δεν θα μπορέσει να βγει από την κατάσταση παρακμής στην οποία έχει περιέλθει, αν δεν επιλύσει το δημογραφικό πρόβλημα. Όλες οι υφιστάμενες παθογένειες που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος, μεγεθύνονται και επιτείνονται λόγω της παράλληλης πληθυσμιακής αποδυνάμωσης.

Με δεδομένο ότι οι Έλληνες συνεχώς μειώνονται λόγω της υπογεννητικότητας και του  ξενιτεμού τους, εκτιμάται ότι σε πολύ  λίγες δεκαετίες θα είναι μειονότητα στην ίδια την Ελλάδα (δείκτης γεννήσεων 1,26 παιδιά ανά οικογένεια, σύμφωνα με την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία). Αν συνυπολογιστεί δε ότι στο ανωτέρω 1,26 περιλαμβάνονται και γεννήσεις αλλογενών (πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης γεννητικότητας των Ελλήνων  στο γένος είναι κάτω από 1) και συνυπολογιστούν και οι μελλοντικές εισροές αλλοεθνών διαφόρων κατηγοριών, προκύπτει ότι το 2050 οι Έλληνες εντός Ελλάδος θα είναι περίπου 5.000.000. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2015 ήταν ο 6ος πιο γερασμένος στον κόσμο, ο πληθυσμός των νέων 0-14 χρόνων μειώθηκε από 28,8% σε 14,5% και σχεδόν τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό (από 6,7% σε 19,5%). Η μέση ηλικία του πληθυσμού από 30 έτη το 1951 φτάνει τα 45 σήμερα ΚΑΙ αν στα στοιχεία αυτά  λάβουμε υπόψη τη χαμηλή μέση ηλικία  των αλλογενών, τότε ο γηγενής  εκ καταγωγής ελληνικός πληθυσμός έχει πλέον μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη. Είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για άμεση και αποτελεσματική αλλαγή των δεδομένων. 

Ένας μεγάλος αριθμός φορέων και εν γένει παραγόντων του δημοσίου βίου, έχει εκφράσει την άποψη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ασχοληθεί με την επίλυση του Δημογραφικού, αλλά να επιδιώξει την «υπέρβασή» του, δηλαδή την κάλυψη του δημογραφικού ελλείμματος μέσω της αύξησης των νόμιμων και παράνομων μεταναστευτικών ροών. Με απλά λόγια, προτείνουν να οδηγηθούμε στον βαθμιαίο αφανισμό του ελληνικού λαού και στην αντικατάστασή του από ξένους πληθυσμούς που θα έλθουν να εγκατασταθούν στην χώρα μας.

Οι Κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, σιωπηρά αλλά σταθερά, υλοποιούν την ως άνω πρόταση περί «υπέρβασης» του Δημογραφικού και μεθοδεύουν την μετατροπή της Ελλάδας σε μία πολυεθνική-πολυπολιτισμική χώρα, με αλλοιωμένη την πληθυσμιακή της σύνθεση. Το πράττουν δε αυτό, τόσο εκ λόγων ιδεοληψίας όσο και εκ λόγων πολιτικής «οκνηρίας» προκειμένου να αποφύγουν την λήψη των δύσκολων αποφάσεων που απαιτεί η αντιμετώπιση της κατάστασης.

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Οι ''ΕΛΛΗΝΕΣ'', σαφέστατα πιστεύουν ότι η χώρα μας πρέπει να επιδιώξει την επίλυση και όχι την «υπέρβαση» του Δημογραφικού. Η προσπάθεια δε αυτή, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει άμεσα και όχι να μετατεθεί στο μέλλον, διότι τότε θα είναι πολύ αργά. Απαιτείται να ληφθούν δραστικά μέτρα, να γίνουν ιστορικές τομές, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, και να χαραχθεί μία μακροπρόθεσμη πολιτική που θα φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα.    

Καταρχάς, θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα αίτια τα οποία δημιούργησαν το Δημογραφικό πρόβλημα. Τα αίτια αυτά, είναι κυρίως: το πνεύμα ευδαιμονισμού και ατομισμού που επικράτησε στην ελληνική κοινωνία, η απομάκρυνση από τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο ζωής, η αστικοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού και  η αύξηση του οικογενειακού κόστους διαβίωσης σε συνδυασμό με την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και την ανεργία των νέων. Δηλαδή, τα αίτια είναι τόσο κοινωνικά, όσο και οικονομικά. Φανερώνουν δε, την αβελτηρία που επέδειξαν και την καταστροφική πολιτική που ακολούθησαν οι Κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης σε όλα τα επίπεδα.  

Οι ''ΕΛΛΗΝΕΣ'' θεωρούν ότι η Πολιτεία είναι απαραίτητο να προβάλλει συστηματικά το ιδεώδες της οικογενειακής ζωής και της κατάκτησης της ευτυχίας για τον άνθρωπο μέσα από την δημιουργία οικογένειας. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να καλλιεργεί την ιδέα ότι η απόκτηση παιδιών και ιδίως η πολυτεκνία, αποτελεί αρετή. Εν ενί λόγω, η Ελληνίδα πολύτεκνη μητέρα αποτελεί μία σύγχρονη Ηρωίδα και ως τέτοια είναι σωστό να προβάλλεται, καθώς η προσφορά της στο Έθνος είναι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ. 

Σε μεγάλο φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας χρειάζεται να προωθείται η ιδέα της πολυτεκνικότητας και το πρότυπο του Έλληνα πολίτη ως οικογενειάρχη. Αναγκαίο είναι επίσης να καταπολεμηθεί το πνεύμα του ωφελιμισμού το οποίο οδηγεί πολλούς συμπολίτες μας στην πεπλανημένη αντίληψη πως η δημιουργία οικογένειας αποτελεί «βάρος», περιττή ευθύνη ή ταλαιπωρία για τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την απόκτηση τέκνων. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλές θετικές δράσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να καταδειχθεί το αληθές, δηλαδή ότι η δημιουργία υγιούς οικογένειας συνιστά ολοκλήρωση και πηγή ευτυχίας για τον άνθρωπο. 

Βλέπουμε καθημερινώς να διεξάγονται πολυδάπανες επικοινωνιακές εκστρατείες μέσω των ΜΜΕ, του διαδικτύου, μέσω διανομής έντυπου υλικού κλπ. για ένα σωρό αμφιλεγόμενα ζητήματα. Είναι καιρός να γίνουν επικοινωνιακές εκστρατείες με σκοπό όχι την αποδόμηση των διαχρονικών κοινωνικών  αξιών, αλλά την ενίσχυσή τους και την εμφύσηση  στον Έλληνα γνησίων προτύπων ζωής. Προτύπων που όχι μόνο δεν οδηγούν σε ψυχικά αδιέξοδα (όπως ο υλιστικός τρόπος ζωής), αλλά μπορούν να νοηματοδοτήσουν τη ζωή του ανθρώπου και να του προσφέρουν ψυχική και πνευματική πληρότητα.

Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι στην χώρα μας γίνεται ετησίως ένας τεράστιος αριθμός αμβλώσεων (περίπου 350.000). Η κατάσταση αυτή μπορεί να μεταβληθεί, εφόσον αναληφθούν πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα βελτιώνουν την προστασία της ζωής του αγέννητου παιδιού. Θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση του σημερινού νομοθετικού καθεστώτος το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει την τεχνητή διακοπή της κύησης ακόμα και κατά τον ένατο μήνα!      

ΕΠΙΛΥΣΗ

Στο άρθρο 21 του ισχύοντος Συντάγματος, προβλέπεται ότι: «1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους… 2. Πολύτεκνες οικογένειες…έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος…
5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Είναι αναγκαίο επομένως, να ιδρυθεί ειδική κρατική υπηρεσία επαρκώς στελεχωμένη (στην υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο και οι σύλλογοι πολυτέκνων), η οποία θα εκπονεί τον σχεδιασμό για την ανάσχεση της δημογραφικής κατάρρευσης και θα επιβλέπει την πρόοδο των εφαρμοζόμενων μέτρων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2017, η Ελλάδα διαθέτει μόλις το 0,7% του ΑΕΠ της σε δαπάνες στήριξης της οικογένειας. Η κατάσταση αυτή είναι απαραίτητο να αλλάξει και να πολλαπλασιαστεί το ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο διατίθεται προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να καταπολεμηθούν τόσο τα κοινωνικά όσο και τα οικονομικά αίτια της δημογραφικής κατάρρευσης της Ελλάδος.

Βασική παράμετρος για την επίλυση του δημογραφικού ζητήματος είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας, ώστε εκτός των άλλων να διευκολυνθεί η παλιννόστηση ικανού αριθμού Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, το Κράτος οφείλει να μεριμνά ώστε οι Έλληνες αφενός μεν να έχουν παραγωγική εργασία, αφετέρου δε η αμοιβή την οποία θα λαμβάνουν να μην είναι πενιχρή, αλλά να τους επιτρέπει να δημιουργούν και να συντηρούν δική τους οικογένεια. Το φαινόμενο να υπάρχουν μισθοί πείνας που μετά βίας επιτρέπουν την συντήρηση του ίδιου του εργαζομένου χωρίς τη δυνατότητα δημιουργίας-αυτόνομου από τους γονείς του- νοικοκυριού, θα πρέπει να σταματήσει. 

Κύριος στόχος του προγράμματος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, θα πρέπει να είναι η δημιουργία τέτοιων κοινωνικών, εργασιακών και υλικών συνθηκών, ώστε η οικονομική παράμετρος να μην αποτελεί πια αιτία για την μη απόκτηση τέκνων από τους Έλληνες.   

Ακόμα, το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να δομηθεί με τέτοιον τρόπο και με τέτοιες πρόνοιες-δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην λειτουργήσει ως πόλος έλξης παράνομων μεταναστών οι οποίοι θα κατευθύνονται στην χώρα μας προκειμένου να απολαύσουν μίας σειράς προνομίων (ιδίως των επιδοματικής φύσεως παροχών) και να επιδεινώσουν το πρόβλημα της αντικατάστασης του ελληνογενούς πληθυσμού από αλλογενείς.  

Ενδεικτικώς, τα μέτρα που θα ληφθούν στην κατεύθυνση της στήριξης της ελληνικής οικογένειας αφορούν:

 • Απόδοση της ιδιότητας του πολύτεκνου σε όσους έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα και λήψη ειδικής μέριμνας για τις δίτεκνες οικογένειες
 • Αύξηση του Επιδόματος Γέννησης Τέκνου στο ποσό των 5.000 ευρώ
 • Αναβάθμιση των μαιευτικών κλινικών των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
 • Απαγόρευση απόλυσης εργαζόμενης μητέρας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  μετά τον τοκετό (και όχι 18 μηνών που είναι σήμερα). 
 • Σε περίπτωση που η μητέρα είναι άνεργη και βρίσκει εργασία μετά την γέννηση του τέκνου, η Πολιτεία θα καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό ως δαπάνη για την φύλαξη του τέκνου από τρίτο πρόσωπο μέχρι το βρέφος να πάει σε βρεφονηπιακό σταθμό 
 • Λειτουργία επαρκούς αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών ώστε κανένα ελληνόπουλο να μην μένει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τους ώστε να καθίσταται εφικτή η εξυπηρέτηση των εργασιακών υποχρεώσεων των γονέων.
 • Αναβάθμιση της προστασίας των μονογονεϊκών οικογενειών. 
 • Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ώστε η αντιμετώπιση προβλημάτων υπογονιμότητας να καταστεί εφικτή για περισσότερα ζευγάρια.
 • Λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση του κόστους στέγασης των έγγαμων ζευγαριών, όπως: α) παροχή ατόκων δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας με διευκολύνσεις για την αποπληρωμή τους, οι οποίες διευκολύνσεις σταδιακά θα φτάνουν μέχρι και την ολοσχερή διαγραφή της οφειλής, με την απόκτηση περισσότερων τέκνων, β) πρόγραμμα δωρεάν παραχώρησης σε πολύτεκνες οικογένειες ακινήτων εκ των εκατοντάδων χιλιάδων που βρίσκονται στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου και παραμένουν αναξιοποίητα σε αστικές ή αγροτικές περιοχές. Στο πρόγραμμα αυτό είναι επιθυμητό να υπάρξει συνεργασία Πολιτείας-Εκκλησίας, γ) επιδότηση ενοικίου σε όσες οικογένειες έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα και-ελλείψει πρώτης κατοικίας-διαμένουν σε μισθωμένη οικία, δ) έκπτωση επί όλων των τελών Δήμου, ύδρευσης, ΔΕΗ, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, στις οικογένειες που διαθέτουν τουλάχιστον δύο τέκνα και η οποία θα αυξάνεται κλιμακωτά για με κάθε επιπλέον τέκνο.
 • Παροχή γενναίων φορολογικών ελαφρύνσεων (σε συνάρτηση πάντα με το ύψος του εισοδήματος, ήτοι μεγαλύτερες στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια και μικρότερες στα πιο υψηλά), οι οποίες ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων  μπορεί να φθάνουν μέχρι πλήρους απαλλαγής από καταβολή φόρου είτε για ορισμένα έτη μετά την απόκτηση κάθε τέκνου είτε διά βίου.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα για γονείς κάτω των 30 ετών. 
 • Παροχή έκπτωσης σε οικογένειες με τουλάχιστον δύο τέκνα, για την αγορά βασικών ειδών-προϊόντων διατροφής και σχολικού υλικού στην ελληνική αγορά.
 • Ενίσχυση και επέκταση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια του προγράμματος παροχής σχολικών γευμάτων. 
 • Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης είτε μέσω επιδόματος είτε μέσω φορολογικής ελάφρυνσης σε τέκνα πολύτεκνων οικογενειών για την κάλυψη των εξόδων για τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
 • Πρόγραμμα εύρεσης εργασίας για τους Έλληνες που διαβιούν στο εξωτερικό και επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους.
 • Αύξηση του ποσοστού των προσλήψεων στο Δημόσιο από την κατηγορία των πολυτέκνων στο 20%
 • Ένταξη των πολυτέκνων σε πρόγραμμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας. 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Δημογραφικού ζητήματος είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα. Αφορά την ίδια την επιβίωση του Έθνους και τη συνέχιση της πολυχιλιετούς ιστορίας του. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε τώρα, αύριο θα είναι αργά. Εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον, οφείλουμε να μεριμνήσουμε για τη δημογραφική τόνωση του Ελληνισμού και να διατηρήσουμε αδιάσπαστη την αλυσίδα που συνδέει τη μία γενεά Ελλήνων με την επόμενη. Μόνο μία ακμάζουσα νεολαία μπορεί να δώσει στην κοινωνία μας την αυτοπεποίθηση και το δυναμισμό που το Έθνος  μας (και κάθε Έθνος) έχει ανάγκη προκειμένου να επιβιώσει. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Θέσεις του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημογραφικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κοινωνικό Κράτος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξωτερική Πολιτική

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Εθνική Άμυνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εσωτερική Ασφάλεια

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Λαθρομετανάστευση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πρωτογενής Τομέας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή Πολιτική

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδεία

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ορθοδοξία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Πολιτική Κάθαρση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια

ΜΜΕ

ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ