ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας εξαρτάται από την ικανότητα της να παράγει αγαθά και υπηρεσίες.

Σχεδόν όλες οι διακυμάνσεις του βιοτικού επιπέδου μεταξύ των χωρών οφείλονται σε διαφορές στην παραγωγικότητά τους.

Στις χώρες που μπορούν και παράγουν μεγάλη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών ανά μονάδα χρόνου, περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο. Αντίθετα, στις λιγότερο παραγωγικές χώρες, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να ζουν με λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες.

Η θεμελιώδης αυτή σχέση έχει πολύ σημαντικές συνέπειες γιατί αν η παραγωγικότητα είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας του βιοτικού επιπέδου, οι άλλες ερμηνείες έχουν, εκ των πραγμάτων, δευτερεύουσα σημασία.

Η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται από το υλικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους φυσικούς πόρους και την τεχνολογία. Η αύξηση των επενδύσεων (οι οποίες έχουν βαλτώσει από το 2010 και εντεύθεν που μπήκαμε στα μνημόνια), η βελτίωση των πανεπιστημίων (με την απελευθέρωση τους από την κομματοκρατία), η αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας έρευνας και ανάπτυξης, η εξόρυξη των υδρογονανθράκων και των βιομηχανικών ορυκτών μετάλλων, η διευκόλυνση της τεχνολογικής καινοτομίας, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Οι εργαζόμενοι που έχουν υψηλότερη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση, που διαθέτουν περισσότερο υλικό κεφάλαιο και καινοτομίες είναι πιο παραγωγικοί στον ίδιο χρόνο εργασίας.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι θέσεις μας λαμβάνουν ως δεδομένο μια κοινωνία που παράγει απρόσκοπτα, έναν κρατικό οργανισμό δομημένο, με τέτοιο τρόπο, που βοηθά με κάθε πρόσφορο μέσο για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος παραγωγής και διανομής και το κυριότερο, ένα δίκαιο τρόπο φορολόγησης. Το κράτος για εμάς, επιστρέφει τους φόρους στους ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ με μορφή παροχών και υποδομών. 

Μέριμνά μας για το ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.

Βιοτικό επίπεδο ορίζεται η υλική, πνευματική και πολιτιστική στάθμη της ζωής των κατοίκων μιας χώρας, ή το επίπεδο ποιότητας και ευημερίας της ζωής του ανθρώπου γενικότερα.

Άλλα σημαντικά κριτήρια:

1) Η «κατανομή του εθνικού εισοδήματος»

Για να μπορεί το κατά κεφαλή εισόδημα να είναι αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται ίση και δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

Συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού θα πρέπει να έχει εισόδημα που να κυμαίνεται γύρω στο κατά κεφαλή εισόδημα. Μιλάμε δηλαδή για μια ευρεία και εύρωστη μεσαία τάξη.

2) «Η προσπάθεια που καταβάλλεται για την απόκτηση του εισοδήματος»

Όσο λιγότερος είναι ο χρόνος και ο κόπος εργασίας, τόσο ψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο, αφού και οι εργαζόμενοι κουράζονται λιγότερο και έχουν περισσότερο χρόνο για ανάπαυση και ψυχαγωγία.

3) «Κοινωνικές παροχές»

Δωρεάν εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική μέριμνα, κλπ.

Όσο περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες είναι οι κοινωνικές παροχές, τόσο πιο καλές είναι οι συνθήκες διαβίωσης και λιγότερο το άγχος, και συνεπώς τόσο ψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο.

4) «Πολιτισμός»

Σε χώρες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ανεπτυγμένη πνευματική και πολιτιστική ζωή (θέατρα, μουσική, εκθέσεις, κλπ) δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στο λαό να ικανοποιήσει τις πνευματικές του ανάγκες.

5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μια πιο καλλιεργημένη και μορφωμένη κοινωνία εν γένει, είναι μια πιο παραγωγική κοινωνία εξ ορισμού. Αυξάνεται το ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι πυλώνας της μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης κατά την 3η και 4η βιομηχανική επανάσταση που διανύουμε. Δημιουργούνται «θετικές εξωτερικότητες» για όλο το οικονομικό σύστημα που βρίσκει έτοιμο ένα πιο μορφωμένο και καταρτισμένο προσωπικό για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, καταβάλλονται μικρότερη προσπάθεια και πόροι για την επίτευξη της Δημόσιας Τάξης, εν συγκρίσει με μια κοινωνία όπου στο πνευματικό και πολιτισμικό επίπεδο έχει αποτύχει ή είναι οπισθοδρομική.

6) Διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως είναι η ασφάλεια, η σιγουριά που παρέχεται στους πολίτες από τις άρτια εξοπλισμένες ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ και τα ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που δρουν και ενεργούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η οικονομική δραστηριότητα να κινείται απρόσκοπτα και κανείς να μην προβληματίζεται για το εάν θα είναι πρόσφορο ή όχι το να επενδύσει. Επίσης η ισότητα ευκαιριών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, κλπ.

ΚΡΑΤΟΣ

Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δική μας αφετηριακή θέση είναι ότι το κράτος πάνω απ’ όλα πρέπει να είναι ΣΥΜΜΑΧΟΣ του οικονομικά ενεργού πληθυσμού  και όχι ένας απρόσωπος ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, επιβάλλεται πάνω απ’ όλα, με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν κάθε μήνα, κάθε χρόνο, να αξιολογούν δίκαια κάθε οικονομική μονάδα με βάση την βασική αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Η υπόθεση της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας υποθέτει ότι μια επιχείρηση θα συνεχίσει να υπάρχει έτσι ώστε να διεκπεραιώσει όλες της τις Υποχρεώσεις και δεν θα ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο προσεχές μέλλον. Είναι μία από τις βασικές λογιστικές υποθέσεις για να αντιμετωπίσεις με συνέπεια τα προσδοκώμενα έσοδα και να προγραμματίσεις ως κράτος τις ανταποδοτικές παροχές σου.

Δική μας φιλοσοφία είναι ότι ο κάθε φορολογούμενος είναι ΕΝΤΙΜΟΣ, μέχρι να αποδειχθεί ενδεχομένως το αντίθετο. Η μέχρι σήμερα νοοτροπία ότι όλοι είναι φοροφυγάδες, μέχρι να αποδείξουν το αντίθετο, κάθε άλλο παρά δόκιμη είναι και αντί να κάνει τον ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ να αισθανθεί ότι είναι ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ, τον φέρνει μοιραία σε θέση ΑΜΥΝΑΣ απέναντι στο απρόσωπο και απειλητικό για την οικονομική του δραστηριότητα ΔΗΜΟΣΙΟ. Θέλουμε ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ να είναι το ΚΡΑΤΟΣ και το ΚΡΑΤΟΣ να λειτουργεί ΜΟΝΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ.

Θα πρέπει να αλλάξει συλλήβδην η κουλτούρα της Εφορίας, σε όλα τα διοικητικά στελέχη όλων των επιπέδων μέχρι τα ελεγκτικά κλιμάκια που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη και τον επιχειρηματία, και να αντιμετωπίζονται οι πολίτες όχι εκ των προτέρων ως δυνητικοί φοροφυγάδες αλλά ως κατά βάση έντιμοι φορολογούμενοι. Η νοοτροπία του τεκμαρτού εισοδήματος θα πρέπει να επανεξεταστεί εκ βάθρων και να γίνει λιγότερο καταπιεστική. 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βασικό ρόλο σε αυτό θα παίξει το κατάλληλα στελεχωμένο, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση, ανθρώπινο δυναμικό των οικονομικών υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού.

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός ολόκληρου του Δημοσίου, τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης (υπουργεία), ΟΤΑ, και σε επίπεδο Αρχών και φορέων του λοιπού δημοσίου (Εφορίες, Υποθηκοφυλακεία κλπ).

Η φιλοσοφία της όλης προσπάθειας αναδιάρθρωσης θα διέπεται από τις εξής αρχές :

 α) Ελαχιστοποίηση του κόστους (efficiency).

 β) Βελτιστοποίηση των επιδόσεων (efficacy – performance).

 γ) Αρωγή στον πολίτη.

Αξιοποίηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και της δραστηριότητάς του πάνω σε τέσσερις Βασικούς άξονες :

Διαρκής έλεγχος κάθε οικονομικής μονάδας (από ελεύθερο επαγγελματία μέχρι επιχείρηση) και διαρκής ανάλυση μέσω των περιερχομένων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών, ηλεκτρονικά.

Διαρκής έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης όλων όσων υπόκεινται σε φορολόγηση καθώς και διαρκής παρακολούθηση του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ κάθε ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ με έμφαση στους ασχολούμενους με τα κοινά. 

ΔΙΚΑΙΗ φορολόγηση ΟΛΩΝ των οικονομικών δραστηριοτήτων πλην αυτών που αποδεδειγμένα υπάρχουν για κοινωφελείς σκοπούς και δεν επιφέρουν κέρδος σε κανένα πλην του κοινωνικού συνόλου. Αν κάποιος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα υπάρχοντά του, τότε σίγουρα ο τρόπος απόκτησής τους προέρχεται από την παραοικονομία. 

Α) ΕΜΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  Δεν είναι δυνατόν το κράτος να εξακολουθήσει να ανέχεται τις ορδές των αλλοδαπών να εμπορεύονται όπου και όπως θέλουν τα πάντα, όταν ο ΕΛΛΗΝΑΣ επιτηδευματίας φορολογείται για την παραμικρή οικονομική του δραστηριότητα. Το πλέον εύκολο είναι αυτός τουλάχιστον ο τρόπος παραοικονομίας, να ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, χρησιμοποιώντας ως κράτος τις Αρχές προς όφελος του συνόλου των ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Β) ΑΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Γίνεται εμφανής μέσω των αποτελεσμάτων που δηλώνουν οι οικονομικές μονάδες, σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που αποκομίζουν. Και πάλι προκύπτει η ανάγκη για την αποτελεσματικότητα του κράτους, και μέσω αυτής το κτύπημα στην παραοικονομία,  εάν τα δύο πρώτα που αναφέρθηκαν, τηρηθούν αποτελεσματικά.

Βασικό όμως κίνητρο για την πάταξη της παραοικονομίας, είναι ο εξορθολογισμός  των φορολογικών συντελεστών, κάτι για το οποίο μιλάμε στην Τρίτη περίπτωση που αναφέρουμε και αναλύουμε πιο συγκεκριμένα πάρα  κάτω. Τα πάντα είναι αλληλένδετα και γίνονται αποτελεσματικά, αν μοναδικό σου μέλημα είναι να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία της Πατρίδος.

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

Το παγκόσμιο γίγνεσθαι σαφώς και δημιουργεί νέες προκλήσεις. Δημιουργεί όμως και πελώριους κινδύνους όταν έχεις απέναντί σου τα γεράκια της παγκοσμιοποίησης. Εδώ εμείς βάζουμε τους εξής βασικούς στόχους :

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Κάλυψη της εγχώριας παραγωγής με όσο το δυνατόν περισσότερες εγχώρια παραγόμενες ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ.

Όταν λέμε ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ το λέμε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι να μπορείς να καλύψεις, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αγαθών που καταναλώνουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Σε έκτακτες και ακραίες περιπτώσεις όπως αυτή που δημιουργήθηκε με τον λεγόμενο «κορονοϊό» ή σε περιπτώσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, εκείνο που πρέπει να μπορείς, είναι να μην εξαρτάσαι από το τι θα σου επιτρέψουν να εισάγεις και κυρίως από το κόστος του. Πρέπει διαρκώς να είσαι έτοιμος αν χρειασθεί, όχι μόνο να καταναλώσεις δίχως πρόβλημα, αλλά και αν χρειασθεί να μπεις στο οικονομικό παιγνίδι έχοντας την δυνατότητα να εξάγεις. 

Είναι δεδομένο ότι παραμένοντας στην Ε.Ε. έχουμε δυστυχώς μέσω των μέχρι σήμερα ελλειποβαρών και οσφυοκαμπτικών κυβερνήσεων αποδεχθεί, να μην παράγουμε εν τέλει σχεδόν τίποτα, όχι μόνο καταναλωτικά αγαθά αλλά και είδη αναγκαία για την επιβίωση των Ελλήνων, όπως τα είδη διατροφής. Δέχθηκαν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις να υποχρεώσουν τον Έλληνα αγρότη να σταματήσει να καλλιεργεί βασικά είδη για την διατροφή μας και παράλληλα μας υποχρέωσαν να εισάγουμε τα είδη αυτά από άλλα κράτη, έχοντας κάνει τον εαυτό μας στην ουσία υποχείριο των διαθέσεων των εξωγενών πολιτικών παραγόντων. Εν ολίγοις «χαρίσαμε» την αγελάδα και τρέχουμε πλέον εναγωνίως να αγοράσουμε το γάλα της.

Παράλληλα μειώνεται η αγοραστική δύναμη του ΕΛΛΗΝΑ καταναλωτή, διότι τα εισαγόμενα αγαθά καθημερινής χρήσεως, αφού αρχικά κυκλοφόρησαν σε «δελεαστικές» τιμές ως εισαγόμενα, κατάφεραν να στραγγαλίσουν τα εγχωρίως παραγόμενα, και πλέον η αγοραστική μας δύναμη εξαρτάται από τις τιμές διάθεσης αυτών των αγαθών, κατά την βούληση των ξένων κατασκευαστών. Κατάφεραν να έχουμε ή μηδενική ή στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστη εγχώρια παραγωγή. 

Αυτό είναι κάτι που εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ είμαστε διατεθειμένοι με κάθε τρόπο να αλλάξουμε, δίνοντας ΚΙΝΗΤΡΑ στην εγχώρια παραγωγή.

Ο δεύτερος λόγος, εμφανής και μη υποκείμενος σε αντίλογο, λόγω κοινής λογικής,  είναι ότι αν είσαι υποχρεωμένος διαρκώς να εισάγεις, το κάνεις αυτό μειώνοντας το χρηματικό κρατικό σου απόθεμα στέλνοντάς το εκτός ΕΛΛΑΔΟΣ.  Αυτό κάποια στιγμή πρέπει ΔΡΑΣΤΙΚΑ να σταματήσει.

 Ιδού τα μεγέθη που καλούμαστε να τιθασεύσουμε :

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ισοζύγιο πληρωμών είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η καθαρή αύξηση ή μείωση (εγχώρια μείον ξένα) των συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας χώρας.

Μια χώρα που αυξάνει τα καθαρά συναλλαγματικά της διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χρόνου, έχει συναλλαγματικό πλεόνασμα, ενώ μια χώρα που μειώνει τα καθαρά συναλλαγματικά της διαθέσιμα, έχει συναλλαγματικό έλλειμμα.

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι ένας πίνακας συναλλαγών που παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που εισάγει μια χώρα σε σχέση με την αξία αυτών που εξάγει.

Πιο συγκεκριμένα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών απεικονίζει τη διαφορά των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό για παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων εισοδημάτων από τόκους και μερίσματα, ενοικίων από περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσιών των παραγωγικών συντελεστών) μείον τις αντίστοιχες πληρωμές που γίνονται σε ξένους από την εγχώρια οικονομία.

Εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό τότε η χώρα παρουσιάζει πλεόνασμα και αντανακλά την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ εάν είναι αρνητικό, έλλειμμα και δείχνει τις καθαρές επενδύσεις στη χώρα από το εξωτερικό.

Αυτά που λέμε τα έχουμε διεξοδικά αναλύσει και σαν ΚΟΜΜΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ , οι ΕΛΛΗΝΕΣ , έχουμε εκπονήσει αποτελεσματικό σχέδιο για την επανάκαμψη του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ που έχει να κάνει ΚΥΡΙΩΣ με την ενίσχυση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ή εν τέλει με την ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ως ΚΡΑΤΟΣ ΕΘΝΟΣ !

Επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να επιστρέψουν στην Πατρίδα οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό εν καιρώ μνημονίου.

Επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να επανδρώσουμε την Ελληνική περιφέρεια, την ύπαιθρο και τα νησιά μας με ανθρώπους που θα δώσουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Να γίνει στροφή για προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές όπως Κίνα και Ρωσία στις οποίες είναι περιζήτητα.

Επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να σταματήσει η διαφυγή κεφαλαίων σε τρίτες χώρες από τους ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα λειτουργώντας παράνομα και σίγουρα δίχως κανένα έλεγχο, εκμεταλλευόμενοι τα υφιστάμενα προς αυτούς, έξωθεν επιβληθέντα ευνοϊκά οικονομικά πλαίσια.  Στην παρούσα φάση ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ άμεσα να ισχύσουν περιορισμοί στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατάφεραν να λάβουν άσυλο, χαρακτηριζόμενοι ως «πρόσφυγες». Να επιτρέπεται, προς το παρόν, η αποστολή κεφαλαίων στο εξωτερικό υπό δύο προϋποθέσεις : α) Να προκύπτει κατόπιν απλής λογιστικής αφαίρεσης (ΕΣΟΔΑ μείον ΕΞΟΔΑ) ότι το προς εξαγωγή ποσόν ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ και δικαιολογείται, συνυπολογίζοντας και το ελάχιστο τεκμήριο διαβιώσεως, όπως αυτό συμβαίνει ανέκαθεν για όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ φορολογούμενους και β) Με δεδομένο ότι τα επιδόματα που μηνιαίως αφειδώς λαμβάνουν οι αλλοδαποί, τους δίδονται για τα έξοδα διαβιώσεώς τους ( όταν αντίστοιχα ΕΛΛΗΝΕΣ πεθαίνουν στους δρόμους από την πείνα ) τότε, το τυχόν περίσσευμα που ανταποκρίνεται στα κριτήρια της προηγούμενης περιπτώσεως και το οποίο θέλουν να εμβάσουν στο εξωτερικό, να φορολογείται προ της εξαγωγής του, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα από το πρώτο ευρώ, και το εναπομένον να εξάγεται ελεύθερα.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ

Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των μεσαζόντων μιας και η Ελλάδα είναι ο παράδεισος των καρτέλ. Πρέπει να δημιουργηθούν κρατικά κανάλια διανομής και κρατικά σημεία πώλησης, μόνο για εγχώρια προϊόντα, ώστε οι ντόπιοι παραγωγοί να καρπώνονται το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργηθείσας αξίας αλλά και οι καταναλωτές να πληρώνουν χαμηλότερες τιμές. Οι μόνοι που θα ζημιωθούν κατά μήκος της αλυσίδας αξίας θα είναι οι μεσάζοντες (αλυσίδες σουπερμάρκετ και χονδρέμποροι) που θα δουν τα κέρδη τους να συρρικνώνονται. Δεν είναι δυνατόν ο παραγωγός να πληρώνεται 0,10 € το κιλό τα πορτοκάλια και στο ράφι του σουπερμάρκετ ο καταναλωτής να το πληρώνει 1,20 €. Δεν είναι δυνατόν το άριστο κρητικό ελαιόλαδο (με οξύτητα 0,3-0,5 βαθμούς) να το πληρώνεται ο παραγωγός 2,50€ και στο ράφι να το βρίσκεις από 7€ και πάνω, και μάλιστα νοθευμένο με παλιά λάδια. Επιπλέον θα πρέπει να διευκολυνθεί η εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων και σε αυτό το κράτος, με μεταρρυθμίσεις και με ειδικές δομές, θα πρέπει να είναι αρωγός, ενώ σήμερα είναι σαμποτέρ. Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να γίνει εξωστρεφής με αρωγό το κράτος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α)ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ για τις οικονομικές οντότητες της τάξεως του 14% (από το 24%) με δέσμευση διατήρησης του φορολογικού συντελεστή τουλάχιστον για τα επόμενα είκοσι έτη .

Β) ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Έμποροι και παρέχοντες υπηρεσίες)

Σήμερα άπαντες φορολογούνται στο λογιστικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα δραστηριότητας) δίχως όμως να τους δίδεται το αυτονόητο δικαίωμα έκπτωσης από το προς φορολόγηση ποσόν, των απαραίτητων δαπανών διαβιώσεως. Είναι για εμάς δίκαιο, με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών διενεργείται μέσω Τράπεζας (χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες ή εμβάσματα ) να αφαιρούνται  από το προς φορολόγηση ποσόν ΟΛΕΣ οι αποδεδειγμένες  δαπάνες διαβιώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του ενοικίου κύριας κατοικίας ή των δόσεων δανείου εξυπηρετούντος την πρώτη κατοικία, και επί του εναπομείναντος καθαρού εισοδήματος να ισχύει ο εκάστοτε φορολογικός συντελεστής. Με δεδομένο δε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και λέγεται ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ, για κάθε παιδί, αντί το ανεγκέφαλο κράτος να το θεωρεί ΤΕΚΜΗΡΙΟ να έχουν πρόσθετη φορολογική απαλλαγή τουλάχιστον 10% για κάθε τέκνο.

Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η απαραίτητη ανάσα ζωής σε εκατοντάδες χιλιάδες επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες έτσι ώστε να μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, βοηθώντας τους παράλληλα να μετακυλίσουν την ελάφρυνσή τους στο καταναλωτικό κοινό. Δεν δίνουν ανάσα πνοής στην αγορά τα φιλοδωρήματα των κυβερνήσεων. Χρειάζονται δραστικά μέτρα που θα δημιουργήσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες για την ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Γ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ

Εδώ είναι η ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ που προτείνουμε! Ως γνωστόν, στην ΕΕ επιτρέπουν την χρήση διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ σε κάθε κράτος, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ύπαρξη ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ στην παραμεθόριο.  Επειδή λοιπόν εμείς ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ απαιτούμε την χρήση σε όλη την επικράτεια μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 14% και στην δική μας παραμεθόριο 7% ενώ ο σημερινός ισχύων υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από το 6% ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να πάει στο 3%. Είναι βασικό θέμα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ και διαδικασιών ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.

ΕΠΙΣΗΣ : ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ.

Με δεδομένο ότι από το 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων (διοχέτευση στην ΑΑΔΕ όλων των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων) προτείνουμε οι αγορές και πωλήσεις, να διοχετεύονται στην ΑΑΔΕ με ειδικό κωδικό ενώ οι αγορές και πωλήσεις που διενεργούνται ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, να διοχετεύονται με άλλο ειδικό κωδικό. Με τον τρόπο αυτό θα σχηματίζεται από μόνος του ο ΦΠΑ που προκύπτει ΜΟΝΟ στις κινήσεις μετρητοίς (δηλαδή το τι πραγματικά εισέπραξα και τι ποσό έχω δικαίωμα να εκπέσω) και με δεδομένο ότι οι εξοφλήσεις των επί πιστώσει συναλλαγών διενεργούνται μέσω Τράπεζας, το κράτος θα εισπράττει τον υπόλοιπο αναλογούντα ΦΠΑ μέσω των κινήσεων εξόφλησης υποχρεώσεων. Θα αποδίδει δηλαδή η Τράπεζα στον δικαιούχο το ποσόν που του αναλογεί αφαιρώντας τον αναλογούντα ΦΠΑ και αποδίδοντας τον στο Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό το κράτος δεν θα έχει απώλεια στον ΦΠΑ που πρέπει να εισπράξει και εν τέλει αποδίδεται αν μη τι άλλο φορολογική δικαιοσύνη.

Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι εποχές που οι φορολογικές αρχές συνέκριναν τους τζίρους και τα δηλούμενα έξοδα των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων, έχοντας τα ως συγκριτικό μέγεθος  στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αφού κατά μήνα λαμβάνουν κατ’ απόλυτο αντιπαραβολή όλα τα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.

Βεβαίως, με την μείωση της φορολογίας πάει πακέτο και η αυστηροποίηση των ελέγχων για την φοροδιαφυγή. Διότι μπορεί να είναι πιο εύκολο να συλλέξεις έναν πιο ανθρώπινο φόρο στα μέτρα που μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία αλλά θα πρέπει να είσαι και αμείλικτος στην παραβατικότητα. Κάθε επιχείρηση λοιπόν που θα πιαστεί να φοροδιαφεύγει θα έχει μια ευκαιρία, την δεύτερη φορά αυτομάτως θα παύεται η λειτουργία της. 

Για τις παραμεθόριες περιοχές (Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Μακεδονία)

Άμεσος σκοπός, η επιστροφή των επιχειρήσεων που έφυγαν στα Σκόπια και την Βουλγαρία. Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στο φορολογικό συντελεστή εισοδήματος και στον Φ.Π.Α με μια απαραίτητη προϋπόθεση : να λειτουργεί παραγωγική μονάδα στην παραμεθόριο και κυρίως να απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές Έλληνες εργαζόμενοι.

Κίνητρα για ανάπτυξη της Εγχώριας Οικονομίας

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων βάση κλίμακας για το κόστος που αφορά την προμήθεια αμιγώς ελληνικών εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Με την μέθοδο υπολογισμού prorata, κάτι τέτοιο γίνεται σε ετήσια βάση εκκαθάρισης. 

Ανάπτυξη Εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης με φορολογικά κίνητρα στην απόδοση παροχών σε είδος στους Έλληνες εργαζόμενους, ιδίως στους πολύτεκνους και στους νέους γονείς. Χτυπάμε την υπογεννητικότητα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από το προς φορολόγηση κέρδος, του ποσού εκείνου το οποίο η επιχείρηση ενδεχομένως θα θέλει να προσφέρει από τα κέρδη της στους εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσόν αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές ενώ θα παρακρατείται φόρος 5% προ της διανομής του και θα αποδίδεται στους εργαζόμενους απαλλαγμένο λοιπών φορολογιών. Αυξάνοντας την αγοραστική δύναμη του ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, μόνο κέρδος έχεις. Μέσα από την κατανάλωση (αύξηση αγοραστικής δύναμης) έχεις να λαμβάνεις αναλογούντες φόρους. ΑΡΑ ΚΕΡΔΟΣ.

Στο βασικό πλαίσιο φορολογίας

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μικρομεσαίους και διατήρηση της μόνο στα ανώτατα κλιμάκια εισοδημάτων. Αύξηση περαιτέρω του αφορολόγητου με βάση τα μέλη της οικογένειας. Η νέα μητέρα θα μπορεί να εργάζεται με τηλεργασία όπου αυτό είναι εφικτό ώστε να συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τις οικογενειακές , ένεκα της μητρότητας. 

Άμεση Κατάργηση Προκαταβολής Φόρου

Η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να καταργηθεί για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις όπως πρέπει να καταργηθεί και ο ΕΝΦΙΑ. Όπως ο ΕΝΦΙΑ, (έμμεσος φόρος που ακολουθεί το ακίνητο και τον πληρώνει και ο άνεργος), μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, και οπότε τις καταναλωτικές δαπάνες, με πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις για όλη την οικονομία, έτσι και η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις στραγγίζει τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Οικονομική ανάπτυξη με ΕΝΦΙΑ και προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις δεν πρόκειται να έρθει ποτέ.

Προτάσεις για την στήριξη της πληττόμενης Ελληνικής επιχείρησης λόγω Covid-19

Οι Κρατικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Οικονομικών και τα ελεγκτικά κλιμάκια θα πρέπει να βρεθούν δίπλα στην μικρομεσαία Ελληνική επιχείρηση και να αξιολογήσουν την κατάσταση της βάση της πραγματικής ρευστότητας και όχι με βάση τα λογιστικά αποτελέσματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Στους κλάδους που επλήγησαν πρέπει να οριστεί κλίμακα σαφούς έως πλήρους έκπτωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα των Lockdown έως και μερικούς μήνες αργότερα. Όσοι Έλληνες επαγγελματίες και μικροί επιχειρηματίες ήδη πλήρωσαν τους άδικους φόρους στο διάστημα αυτό να τους επιστραφούν τα χρήματα. Για όσους αναρωτηθούν που θα βρεθούν τα χρήματα αυτά, η απάντηση είναι προφανής : Να επιστραφούν τα εκατομμύρια που δόθηκαν στα ΜΜΕ εν μέσω πανδημίας και σε άχρηστα έργα τύπου Μεγάλου Περιπάτου και να πάνε στην καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας. Μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε μισό δισεκατομμύριο Ευρώ. Χρήματα που θα έδιναν ανάσα ζωής σε χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Διεύρυνση περιμέτρου και αύξηση κονδυλίου των επιστρεπτέων προκαταβολών, χαλάρωση στο κριτήριο χορηγήσεων από τις τράπεζες. Δεν γίνεται οι τράπεζες να μοιράζουν αφειδώς εκατομμύρια στα κόμματα τα οποία αδυνατούν να αποπληρώσουν και να μην δίνουν μισό ευρώ στους μικροεπιχειρηματίες για την διάσωση των επιχειρήσεων τους.

Η Θέση του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ είναι ότι αν δεν μπορούν να τα επιστρέψουν, τότε να αναλάβουν δράση οι δικαστικοί κλητήρες και να οδηγηθούν στο σκαμνί οι οικονομικοί διευθυντές και οι τραπεζίτες που υπέγραψαν αυτές τις παράνομες συμβάσεις.

Εις ότι αφορά τις επιχειρήσεις που αύξησαν κατακόρυφα τα κέρδη τους την περίοδο του Κορωνοϊού λόγω αθέμιτων κρατικών χορηγιών, όπως οι τηλεοπτικοί σταθμοί, θα εξεταστεί ειδικός φόρος περιόδου Covid-19.

Για τους αλλοδαπούς

Θα θεσπιστεί έκτακτη εισφορά στις ασφαλιστικές εισφορές ΟΛΩΝ των αλλοδαπών. Ένα δίκαιο αίτημα που θα τους εξισώσει στις υποχρεώσεις τους με τον σύνολο των Ελλήνων, που με τις δικές τους εισφορές τροφοδότησαν το ασφαλιστικό σύστημα τα περασμένα χρόνια. Ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο θα καλυφθεί και το τεράστιο άμεσο ή έμμεσο κόστος του κρατικού προϋπολογισμού για τους αλλοδαπούς.

Όσον αφορά τους παράνομους μετανάστες : χρέωση φακέλου ιατρικής περίθαλψής, ασφάλειας και διαμονής για ΟΛΟΥΣ τους αλλοδαπούς το οποίο θα αποδίδεται και το κόστος στην χώρα προέλευσης τους. Όσοι έχουν έλθει παράνομα στην χώρα και έχουν χρεώσει το δημόσιο σύστημα υγείας θα αναγκαστούν να πληρώσουν ή ίδιοι, ή τα κράτη τους. Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης θα προβλέπεται από τον νόμο η κοινωνική εργασία. Η περίοδος του παρασιτισμού στην Ελλάδα πρέπει να τελειώσει. Πρώτα ο Έλληνας σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας ζωής και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Εν συνεχεία θα προχωρά άμεσα η διαδικασία διοικητικής απέλασης, όπως ο Νόμος ορίζει.

Για το Παραεμπόριο των Λαθρομεταναστών

Άμεση πάταξη του παραεμπορίου καθώς αποτελεί την αιμορραγία της Ελληνικής οικονομίας με την ζημία να κυμαίνεται περίπου στο 30% του Α.Ε.Π. Δεν γίνεται ο Έλληνας μικροπωλητής να βυθίζεται στα χρέη και στους φόρους και την ίδια ώρα, στο διπλανό στενό ο αλλοδαπός να έχει απλώσει την πραμάτεια του και να  απολαμβάνει προκλητικής ασυλίας από τους κρατικούς μηχανισμούς. Τα χρήματα δε που εισπράττουν και τα στέλνουν στο εξωτερικό με την Western Union δεν φορολογούνται. Ειδικές μονάδες περιπολίας της δημοτικής αστυνομίας θα συλλαμβάνουν άμεσα τους παραβάτες.

Άμεση απέλαση όλων των Λαθρομεταναστών των οποίων η συντήρηση είναι τεράστιο κόστος για την Ελληνική οικονομία και θα τεθούν εκτός νόμου οι ΜΚΟ. Δεν θα κινούνται χρήματα με τα προγράμματα ESTIAII, δεν θα κινούνται χρήματα για την στέγαση και σίτιση των παρανόμων αλλοδαπών και των οποίων οι παροχές δίδονται εις βάρος των Ελλήνων Πολιτών.

 Εις ότι αφορά το υδροκέφαλο Δημόσιο

Oι Δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είναι παραγωγικοί και δεν εργάζονται θα απολυθούν ή θα θεσπιστεί ο όρος της υποχρεωτικής μετάταξης όπου υπάρχει ανάγκη.  Είναι συχνό φαινόμενο άνθρωποι να μην πατάνε ποτέ στην υπηρεσία τους ή να βρίσκονται σε μη οργανικές θέσεις του Δημοσίου και παρόλα αυτά να αμείβονται κανονικά. Το πάρτι που γίνεται στους ΟΤΑ θα τελειώσει και μαζί θα τελειώσει και η διασπάθιση δημοσίου χρήματος αφού σε περίπτωση ελέγχου, οι ποινές για τους παραβάτες θα είναι εξοντωτικές. Τέτοιες περιπτώσεις θα παταχθούν και το κράτος θα εξοικονομήσει ένα γενναίο ποσό που θα επενδύσει στην συνέχεια στην αναδιοργάνωση της δομής και των σκοπών των φορέων του, ξεκινώντας σε πρώτη φάση από το υπουργείο Οικονομικών. Η πολιτεία πρέπει να είναι συνεργάτης του Έλληνα επιχειρηματία και όχι αποκλειστικά εισπράκτορας. Πρέπει τα ελεγκτικά κλιμάκια να μην αναλώνονται αποκλειστικά στην καταβολή φόρων και προστίμων για παλαιότερα έτη αλλά να αξιολογούν που βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση και με βάση την «αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας» να πιστοποιείται κάθε επιχείρηση ως υγιές κύτταρο του εγχώριου κύκλου της οικονομίας.

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Εκσυγχρονισμός και πραγματική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ώστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό και να εξοικονομηθούν πόροι με τελικό αποδέκτη τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα μπορεί πια εύκολα και γρήγορα να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του ηλεκτρονικά χωρίς να ταλαιπωρείται στις δημόσιες υπηρεσίες

Στήριξη μικρομεσαίων ιδιοκτητών και πολιτών

Άμεση κατάργηση ΕΝΦΙΑ. Πραγματοποίηση ελέγχων μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλά και μέσω φυσικών ελέγχων από σχετικά κλιμάκια του υπουργείου οικονομικών και της Αστυνομίας ούτως ώστε να υπάρχουν αυστηρότατα πρόστιμα και ποινές για τους ιδιοκτήτες  ακινήτων που επωφελούνται παρανομώντας και φοροδιαφεύγοντας στοιβάζοντας υπεράριθμα άτομα σε ακατάλληλους χώρους δημιουργώντας στην ουσία αθέμιτο ανταγωνισμό με τους νομοταγείς ιδιοκτήτες. 

Άμεση αναδιάρθρωση και αναθεώρηση των διατάξεων του νέου Πτωχευτικού Κώδικα ο οποίος ωθεί στις εξώσεις και στους πλειστηριασμούς των κατοικιών των Ελλήνων. 

Δημιουργία νέας δωρεάν κρατικής κοινωνικής υπηρεσίας η οποία θα λειτουργεί ως ασπίδα  για τον πολίτη και για την προστασία της πρώτης κατοικίας του και θα ρυθμίζει προς όφελος του τα υφιστάμενα δάνεια σε συνεννόηση με την τράπεζα.

Αναβάθμιση του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με ενοποίηση όλων των ΑΤΜ πανελληνίως και μηδενική προμήθεια στις διατραπεζικές συναλλαγές. Έχουν βγάλει ήδη αρκετά λεφτά και η κλοπή των πολιτών πρέπει να σταματήσει.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Θέσεις του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημογραφικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κοινωνικό Κράτος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξωτερική Πολιτική

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Εθνική Άμυνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εσωτερική Ασφάλεια

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Λαθρομετανάστευση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πρωτογενής Τομέας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή Πολιτική

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδεία

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ορθοδοξία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Πολιτική Κάθαρση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια

ΜΜΕ

ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ