Το μήνυμα του Π. Κουντουριώτη "Προς τους Άνδρας του Ελληνικού Στόλου"

Έλληνες  06/06/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 

"Παιδιά τῆς Ἑλλάδος Παιδιά, ὅταν χρειασθεῖ, ἕνα ἔχετε Ἱερόν χρέος νά μᾶς φέρνετε τήν Νίκην. Συνεχίζοντας οὕτως τήν ἔνδοξον παράδοσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ στόλου, πού χάνεται εἰς τά βάθη τῶν αἰώνων".

Εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Ἑλλησπόντου ὑπάρχει τό ὁμώνυμον ἀκρωτήριον τῆς Ἔλλης. Ὀνομάσθει οὔτως ἀπό τήν ἰδικήν μας Ἕλλη, ὅταν ἀνεβασμένη εἰς τήν ράχην τοῦ  κριοῦ ὁμοῦ μετά τοῦ ἀδελφοῦ της Φρίξον, ἔπεσεν εἰς τήν θάλασσαν, ταξιδεύοντας καί  ἔχοντας προορισμόν τήν Κολχίδαν.

Ἐκεῖ εἰς τό ἀκρωτήριον τῆς Ἕλλης τήν πρωΐαν τῆς 3ης Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1912 διεξήχθει μία ναυμαχία, μεταξύ Ἑλλήνων καί Τούρκων. Τοῦ Ἑλληνικοῦ πολεμικοῦ στόλου Ναύαρχος ἦτο ἡ μεγάλη θαλασσινή προσωπικότης τοῦ Κουντουριώτη. Ὡς διάδοχος τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ Νεάρχου(Ναύαρχος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἐκ Κρήτης), τοῦ Κανάρη, τοῦ Μιαούλη, τῆς Μπουμπουλίνας, κ.λ.π δέν εἶχεν πολλάς ἐπιλογάς παρά μόνον αὐτήν τῆς Νίκης. Ἠγούμενος τοῦ Θρυλικοῦ Θωρικτοῦ Ἀβέρωφ καί συνεχίζοντας τήν παράδοσιν τῶν προγόνων του, ἔτρεψεν εἰς φυγήν τόν Τουρκικόν στόλον, ὁ ὁποῖος ὑπέστη βαρύτατον πλήγμα. Αὐτό τό Θωρηκτόν συνεισέφερεν τά μάλα εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πατρίδος μας ἀπό τούς Τούρκους.

Ὀ Κουντουριώτης ἀπό τό Ἀβέρωφ ἐκπέμπει πρός τόν στόλον τό ἐξῆς μήνυμα:

Μέ τήν δύναμην τοῦ Θεοῦ, τάς εὐχάς τοῦ Βασιλέως καί ἐν ὀνόματι τοῦ Δικαίου, πλέω μεθ’ ὁρμῆς ἀκαθέκτου καί μέ πεποίθησιν τῆς Νίκης ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Γένους.

Συνεχίζοντας οὕτως μίαν παράδοσιν γεναίων πολεμιστῶν, πού χάνονται πίσω εἰς τάς χιλιετηρίδας, ὅπου οἱ Ἕλληνες εἰς τήν Σαλαμίναν μέ τόν Θεμιστοκλέα, κατατρόπωσαν τόν πολυάριθμον στόλον, τοῦ ἐπονομαζομένου Μεγάλου βασιλέως τῶν Περσῶν, Ξέρξου.

Τότε μέ δύναμην ψυχῆς παιάνιζαν τό: « Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών».

Οἱ Ἕλληνες ἀναμένομεν ἀπό τόν Ἑλληνικόν στόλον πάντοτε νά στέφεται μέ τό στεφάνι τῆς δόξας.                

                                                                                Ἰατρός – Νικόλαος Μ


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης