Άρθρο - παρέμβαση του Μιχάλη Αρβανίτη: Φιλοπάτριδες και «Πατριώται»

Έλληνες  12/06/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Κίβδηλοι γαρ και αγαθοφανέες οι λόγω μεν άπαντα, Έργω δε, ουδέν έρδοντες.»

Δημόκριτος

Το Δημοκρίτειον απόφθεγμα εκφράζει απολύτως τον αστόχως και κατ’ ευφημισμόν καλούμενον και αυτοκαλούμενον «πατριωτικόν χώρον», τον περί πάντων πολυλαλούντα και μηδέν έρδοντα. (σ.σ. Σκοπίμως ή λόγω αγνοίας ταυτίζουν τον λεγόμενον «πατριωτικόν χώρον» με τον Φιλοπάτριδα χώρον.). Οι συμπατριώται αυτού του χώρου «πωλούν» Φιλοπατρίαν, αυτοπροβάλλονται ως παντογνώσται και ενδυνάμει «εθνοσωτήρες», ιδρύουν κομματίδια, υμνούν το φάντασμα της…δημοκρατίας, δηλούν απέχθειαν προς τον «κακόν» Εθνικισμόν και ούτω ικανοποιούνται, πλανώντες τους αδαείς, ότι δήθεν ενεργούν ως… φιλοπάτριδες. Είναι κίβδηλοι και υποκριταί!

Είναι αυτοί, που συνέβαλον, με πράξεις και παραλήψεις, αμέσως τε και εμμέσως, εμφανώς και υπούλως, σιωπώντες ή λαλούντες, εις τα κατανεχθέντα πλήγματα επί του Εθνικιστικού κορμού. Είναι αυτοί οι οποίοι εχάρησαν περισσότερον από όσον εχάρησαν τα ξενόδουλα κόμματα διότι το πολιτικόν πεδίον κατέστη ελεύθερον, δια να δρούν ανενόχλητα τα τρωκτικά, εν απουσία του «Γάτου».

Ο λεγόμενος «πατριωτικός χώρος» είναι… πολυσυλλεκτικός και απρόσωπος, στεγάζων δικαίους και αδίκους, καιροσκόπους και ανιδιοτελείς, σώφρονας και άφρονας, ειλικρινείς και υποκριτάς, εντίμους και διεφθαρμένους, προσέτιδε καί τινας «διανοούμενους», προτείνοντας την εδαφικήν ακρωτηρίασιν Ελλάδος και Κύπρου, χάριν της …Ελληνοτουρκικής φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνυπάρξεως Ελλήνων και τουρκοχοίρων.

Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου και τη γραφίδι μου…

Εν αντιθέσει προς τον λεγόμενον «πατριωτικόν χώρον» ο Φιλόπατρις χώρος δεν είναι ούτε πολυσυλλεκτικός ούτε απρόσωπος. Είναι ο χώρος εκείνων, των διατηρούντων άσβεστον το αίσθημα της Φιλοπατρίας, το συνυπάρχον και συλλειτουργούν μετά των δύο άλλων κορυφαίων εκφάνσεων της Αρετής: Την γενναιότητα και την αυταπάρνησιν.

Ούτοι όμως διώκονται ως «εγκληματίαι» και πολέμιοι της πολιτικής «ορθότητος» του εθνοκτόνου νεοταξικού συστήματος, όπερ υπηρετούν εθελόδουλοι κυβερνώντες και τινές του «πατριωτικού χώρου».

Είθε ο Θεός της Ελλάδος να ευλογήση τα όπλα του Στρατού μας.

Γένοιτο

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης