Εγκύκλιος για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του εθνικού κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

Έλληνες  04/08/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εγκύκλιος 04/08/2021

Θέμα: Κατάρτιση ψηφοδελτίων

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος για την κάθοδό του στις εθνικές εκλογές, καλούνται τα οργανωτικά στελέχη ανά εκλογική περιφέρεια να καταθέσουν τις πλήρεις προτάσεις τους για την κατάρτιση των εκλογικών μας λιστών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Α) Ο συνολικός αριθμός προτεινόμενων υποψηφίων να μην ξεπερνά τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια (π.χ. στις μονοεδρικές μέχρι τρεις υποψήφιοι και ούτω καθεξής)

Β) Να τηρείται η ποσόστωση ανδρών και γυναικών, δηλαδή ποσοστό 40% τουλάχιστον για κάθε φύλο ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Για περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις περιφερειακές διοικήσεις:

1) Νοτίου Ελλάδος – 2114181023 και

2) Βορείου Ελλάδος – 6944280285

Δρ Ματθαίος Τσούγκας,

Συντονιστής προεκλογικού αγώνος


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης