Η συνολική πρόταση της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου για τα προβλήματα των Στρατιωτικών!

Έλληνες  07/11/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παραθέτουμε αυτούσιες τις προτάσεις της Ένωσης Στρατιωτικών Ηπείρου για τα κύρια θέματα των Στρατιωτικών, Μισθολόγιο - Ωράριο εργασίας - Ασφαλιστικό – Μεταθέσεις -Μέριμνα προσωπικού:

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού

 Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. παραθέτει ως κάτωθι, θέματα που απασχολούν τους Έλληνες στρατιωτικούς καθώς και προτάσεις – σκέψεις - απόψεις στην προσπάθεια επίλυσης τους με το μικρότερο κόστος επιβάρυνσης , στα πλαίσια της δίκαιης αντιμετώπισης των στρατιωτικών από την Ελληνική πολιτεία .Οι προτάσεις έγιναν μετά από γόνιμο διάλογο με εκατοντάδες συναδέλφους οι οποίοι απέστειλαν τις απόψεις τους στην Ένωση μας.

Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα νόμιμα πλαίσια των δυνατοτήτων της, να συνεχίσει στην ανάδειξη των προβλημάτων των Στρατιωτικών, ώστε από κοινού να αντιμετωπιστούν οιεσδήποτε διαστρεβλώσεις υφίστανται.

Τα κύρια θέματα που απασχολούν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο τους Στρατιωτικούς είναι τα εξής παρακάτω:

α. Μισθολόγιο Στρατιωτικών

β. Ωράριο εργασίας - αποζημίωση υπερωριών-νυχτερινής εργασίας . Ασκήσεων- εκπαιδεύσεων κλπ.

γ. Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Στρατιωτικού προσωπικού.

δ. Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό.

ε. Στρατιωτικά οικήματα.

στ. Μέριμνα Προσωπικού

Ανάλυση – Σκέψεις - Προτάσεις

1. Μισθολόγιο Στρατιωτικών.

Ειδικά με τις  μειώσεις που έγιναν αναδρομικά από τον Αύγουστο 2012 οι μισθοί των στρατιωτικών έπεσαν σε επίπεδα μη βιώσιμα. Να τονίσουμε εδώ ότι ακόμα αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή από την Πολιτεία της απόφασης του ΣτΕ  που δυστυχώς με το νέο μισθολόγιο που εφαρμόστηκε από το 2017 έφερε  νέες μειώσεις.

Προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για το μισθολόγιο :

α. Την άμεση και πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ  με επιστροφή στο μισθολόγιο που ίσχυε πριν το 2012.

β.  Αναγνώριση από το ΥΠΕΘΑ ως παραμεθόριων περιοχών όλες όσες αναφέρουν και ορίζουν οι υπάρχοντες νόμοι (1892/90,άρθρο24,3278/2011, άρθρο114 και 4278/2011,άρθρο43) και καταβολή επιδόματος παραμεθορίου αλλά και απονομή αντίστοιχου διακριτικού σε όλα τα στελέχη και των τριών κλάδων που υπηρετούν σ ‘αυτές.

γ. Επίδομα ενοικίου στα στελέχη που δεν διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που υπηρετούν.

δ. Το επίδομα διοίκησης να δίνεται σε όλους τους Στρατιωτικούς που ασκούν διοίκηση από τα μικρότερα κλιμάκια, ενώ να αυξηθεί και το ποσό που δίνεται ώστε τουλάχιστον να είναι ίδιο με αυτό που δίνεται στο Δημόσιο.

ε. Εφαρμογή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης η οποία αν και έχει νομοθετηθεί από το 2017 δεν δίνεται. Την νομοθέτηση της αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης. Να δοθεί νέο μισθολογικό κλιμάκιο στους συναδέλφους μας  ΕΜΘ που ενώ έχουν προαχθεί στον βαθμό του Ανθλγού  πληρώνονται σαν Ανθστές όπως έχει ζητήσει και η Ομοσπονδία μας.

2. Ωράριο εργασίας - αποζημίωση υπερωριών, νυχτερινών εκπαιδεύσεων κλπ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (προεδρικά διατάγματα, νόμους και κανονισμούς) ο χρόνος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.

Ωστόσο, στην πράξη, μέχρι και σήμερα, το ωράριο εργασίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται στους στρατιωτικούς. Πολλά από τα στελέχη εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες (βάρδιες) που φθάνουν και τις πέντε (5) το μήνα, χωρίς ανάπαυση ή ότι η νομοθεσία προβλέπει για την υπερωρία ή υπερεργασία, που μαζί με τις ασκήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες των Μονάδων φτάνουν σε αρκετές των περιπτώσεων τα στελέχη να λείπουν από την οικογένεια τους έως και δέκα (10) ημέρες το μήνα.

Πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. για το Ωράριο Εργασίας είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει να δει σοβαρά την υπερωριακή απασχόληση των Ελλήνων Στρατιωτικών και να καταβάλλει τα ανάλογα ποσά προς αναπλήρωση των απολεσθέντων, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας.

Στους Στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες να δίνεται 2 ημέρες απαλλαγή για τις καθημερινές και 3 ημέρες απαλλαγή για τις αργίες ώστε να μην διαταράζεται το προβλεπόμενο 40ωρο ωράριο απασχόλησης.

3. Τοποθετήσεις–Μεταθέσεις-Αποσπάσεις Στρατιωτικού προσωπικού.

Οι τρεις Υπουργικές αποφάσεις παραμετροποίησης των μεταθέσεων κάνουν προσπάθειες διαχείρισης των μορίων των στελεχών που λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό και υλοποίηση των τοποθετήσεων-μεταθέσεων-αποσπάσεων αυτών , ωστόσο απέχει από το επιθυμητό αποτέλεσμα προφανώς διαφορετικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Πρόταση μας είναι η ενίσχυση των αντικειμενικών και κοινωνικών τρόπων μοριοδότησης και η κατάργηση των υπηρεσιακών τρόπων μοριοδότησης.

Επίσης να τεθεί ανώτατο όριο μεταθέσεων οι πέντε (5) καθώς και μετά την συμπλήρωση 30ετούς χρόνου υπηρεσίας τα στελέχη να μετατίθενται στη φρουρά επιθυμίας τους. Ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες νωρίτερα.

Η μοριοδότηση των στελεχών να λαμβάνει υπόψη την χιλιομετρική απόσταση μετάθεσης από την 1η φρουρά επιθυμίας του στελέχους ,να δίνονται ανά πενταετία χρόνου υπηρεσίας παραπάνω μόρια, ενώ τα μόρια να εξαρτώνται και από την μαχιμότητα της μονάδος υπηρέτησης.

4. Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό.

Για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιμηκύνθηκε ο εργασιακός βίος των στελεχών κατά 15 έτη για όσους εντάχθηκαν στην ενεργό υπηρεσία μετά από 01 Ιουλίου 1990 ,δεν λήφθηκε υπόψη καμία ιδιαιτερότητα ,ούτε καν ο μεγάλος αριθμός μεταθέσεων ,το ωράριο και οι συνθήκες εργασίας που υφίστανται οι Στρατιωτικοί. Γίνεται αντιληπτό ότι η αβλεψία του Νομοθέτη προκάλεσε άνιση μεταχείριση στους στρατιωτικούς που κατετάγησαν ειδικά τα έτη 1990-1992 αλλά και στους νεότερους οι οποίοι πέραν του κατά έως 10 έτη (πραγματικής υπηρεσίας) χρόνου υπηρέτησης ,θα αντιμετωπίσουν και τις νέες δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού της σύνταξης. Πέραν αυτού δεν υπήρξε και η πρόβλεψη της ομαλής μετάβασης για τους μετέπειτα καταταγέντες στρατιωτικούς.

Πρόταση μας εκτός των παραπάνω είναι να αυξηθεί σταδιακά ο εργασιακός βίος των στελεχών και όσοι συμπληρώνουν 30 έτη ενεργούς υπηρεσίας να μετατάσσονται, εφόσον το επιθυμούν και δεν υπάρχει δυνατότητα να μετατεθούν από την Υπηρεσία σε φρουρά επιθυμίας τους, σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Με το παραπάνω μέτρο θα αποφύγουμε και την γήρανση του στρατού με αποτέλεσμα την αύξηση της μαχητικής του ικανότητας.

Τα πέντε επιπλέον μάχιμα έτη να δίνονται χωρίς επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και στους ασφαλισμένους και μετά το 1990.Τα 5 μάχιμα χρόνια πρέπει να δίνονται στους Στρατιωτικούς χωρίς επιπλέον εισφορές λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνάδελφοι αυτοί έχουν εργαστεί πολύ περισσότερα χρόνια πέραν του ωραρίου χωρίς καμμιά αποζημίωση σε ιδιαίτερες συνθήκες που συνεπάγεται το λειτούργημα του στρατιωτικού. Σε όσους συναδέλφους δίνεται επιπλέον τριετία  να καταβάλλουν κρατήσεις με υπολογισμό 6,67% επί των αποδοχών τους.

Άμεση λύση στο σοβαρό θέμα με τις αποστρατείες λόγω ορίου ηλικίας στους συναδέλφους μας ΕΠΟΠ με την θεσμοθέτηση δυνατότητας παραμονής στην υπηρεσία σε όσους το επιθυμούν. 

5. Στρατιωτικά οικήματα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη τον Ενόπλων Δυνάμεων από την ώρα που θα καταταγούν μέχρι και την αποστρατεία τους είναι συχνές μεταθέσεις σε τόπους μακριά από τη πατρογονική τους εστία και τα συμφέροντα τους, γεγονός, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτελεί αναγκαίο κακό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την στρατιωτική ιδιότητα, γεννά σωρεία άλλων τόσο στους ίδιους όσο και στις οικογένειες τους.

Προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος στέγασης των στρατιωτικών είναι:

α. Οι εκτάσεις των στρατοπέδων που δεν βρίσκονται σε λειτουργία να δοθούν, με την μέθοδο της αντιπαροχής, σε κατασκευαστικές εταιρίες για τη δημιουργία στρατιωτικών οικημάτων στην εν λόγω περιοχή ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδος ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού.

β. Στα στελέχη τα οποία υπηρετούν σε περιοχή, που δεν υπάρχουν στρατιωτικά οικήματα ή τα εν λόγω στελέχη δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, να τους χορηγείται επίδομα ενοικίου.

γ. Στην μοριοδότηση των συναδέλφων για τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ να προστεθεί το οικογενειακό εισόδημα ως κύριο κριτήριο.

δ. Ισοκατανομή των διαμερισμάτων ΣΟΑ – ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ ανάλογα με τον αριθμό των στελεχών, το βαθμό ή το σώμα που υπηρετούν αύξηση του χρόνου διαμονής στα οικήματα από 2 σε 3 έτη.

6. Επιπλέον μέτρα μέριμνας προσωπικού.

α. Καταβολή ΒΟΕΑ στα τέκνα των στρατιωτικών στα 18 τους έτη.

β. Δικαίωμα επίσκεψης σε ιατρούς συμβεβλημένους με το ΥΠΕΘΑ και στους στρατιωτικούς. Η ετήσια υγειονομική εξέταση να γίνεται στα τοπικά κρατικά νοσοκομεία εφόσον δεν υπάρχουν Στρατιωτικά νοσοκομεία στην περιοχή .

γ. Μεταφορά στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας με στρατιωτικά μέσα.

δ. Δημιουργία εταιρίας διαχείρισης ακινήτων του ΥΕΘΑ τα έσοδα της οποίας θα πηγαίνουν στην κατασκευή ΣΟΑ-ΣΟΜΥ σε παραμεθόριες περιοχές και σε άλλα μέτρα στήριξης του προσωπικού.

ε. Στα ταμεία ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ να δημιουργηθούν ατομικές μερίδες με τις εισφορές κάθε μέλους από τις οποίες θα εξαρτώνται τα μερίσματα που θα λαμβάνει κάθε Στρατιωτικός.

στ. Στα Δ.Σ. των ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ να τοποθετηθούν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εν ενεργεία στρατιωτικών με λόγο στις αποφάσεις. Το ποσοστό από τα εξοπλιστικά προγράμματα να μοιράζεται εξίσου σε όλα τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων  με αποκλειστικό γνώμονα   την αριθμητική δύναμη των μετόχων και μερισματούχων αυτών.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης