Οι Κεκράκται και… το κλίμα

Έλληνες  11/11/2022  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η κλιματική αλλαγή (σ.σ. «Διαταραχή» ο ορθός εν προκειμένω όρος) τη αυτοκτονική φροντίδι του βιαστού της Φύσεως ανθρώπου, αποτελεί γεγονός.

Το κλίμα όμως εις την δίκην των Ελλήνων εθνικιστών παραμένει σταθερόν και αδιατάρακτον, ως εκράτει πρωτοδίκως και χείρον, τη φροντίδι της συμμορίας των αναρχοαριστερών κεκρακτών, συλλόγων αφροασιατών εισβολέων φυγάδων και τη ανοχή των δικαστών. Οι κεκράκται συντηρούν το κλίμα εκφοβισμού των δικαστών, επιδιώκοντες αποκλειστικώς την διατήρησιν του στίγματος της «εγκληματικής οργανώσεως» δια τους Έλληνας εθνικιστάς και την επισφράγισίν του, δια τελεσιδίκου αποφάσεως. Παραλλήλως επιχειρούν να τρομοκρατήσουν και τους δικηγόρους υπερασπίσεως. Το νεοδημοκρατικόν υπουργείον «Δικαιοσύνης» αποφεύγει να σχολιάση και να καταδικάση αυτήν την αθλιότηταν. Ωσαύτως και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. «Ρητορικήν μίσους» εχαρακτήρισαν τας θέσεις των Ελλήνων εθνικιστών οι εκδόσαντες την εκκαλουμένην απόφασιν δικασταί!

Αι λυσσώδεις υλακαί των αναρχοκομμουνιστικών κυνών δεν ακούονται;;;

Ή μήπως θεωρούνται εκφράσεις… αγάπης και καλωσύνης;

Ακόμη και η μη φύλα προσκειμένη προς τον εθνικισμόν δικαστική συντάκτης Ιωάννα Μάνδρου, εις άρθρον της («Καθημερινή») εξέφρασεν την αποδοκιμασίαν και απέχθειάν της δια το κρατούν πεζοδρομιακόν κλίμα εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων του 5μελούς Εφετείου Αθηνών:

«Τα χειροκροτήματα, οι επευφημίες, τα γιουχαΐσματα και οι αποδοκιμασίες είναι η καθημερινότητα της δίκης, με το δικαστήριο να επιχειρεί να βάλει κάποια τάξη, χωρίς ωστόσο να το επιτυγχάνει. Στην δικαστική διαδικασία που θυμίζει περισσότερο πεζοδρόμιο… Από την άλλη οφείλουν όλοι να αντιληφθούν, ότι οι δίκες δεν είναι πεζοδρόμιο..»

Αναμένονται χείρονα, εάν το Δικαστήριον δεν αποφασίση, με αυστηράν και απρόσβλητον αμεροληψίαν και γενναιότηταν, να προστατεύση το ήδη τρωθέν κύρος του Δικαστικού Σώματος της Ελλάδος, συνεπεία επεμβάσεων ή σκοπίμου αδρανείας της Εκτελεστικής Εξουσίας και της δράσεως του πεζοδρομιακού οχλοδικείου. (σ.σ. Οι δικασταί οφείλουν να δικάζουν και να αποφασίζουν, ορθοτομούντες το πνεύμα του Νόμου ή υπερβαίνοντες τον Νόμον κατά συνείδησιν, χάριν του Δικαίου και της Αρετής και όχι να λειτουργούν καθ’ υπόδειξιν ή υπό την πίεσιν τεχνητού κλίματος και φόβου.)

Μιχάλης Αρβανίτης

Δικηγόρος

π. βουλευτής Αχαΐας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης