ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ανάσχεσης της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και επιβίωσης του Έθνους

Έλληνες  10/07/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ελλάδα βρέθηκε στο τέλειο δημογραφικό παράθυρο κατά τη δεκαετία του '60. Οι ρυθμοί γεννήσεων εξαιρετικοί, η αναλογία παραγωγικού και εξαρτώμενου πληθυσμού ήταν ιδανική. Από τη δεκαετία του '80,  με την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νεοταξικό  περιβάλλον, άρχισε η αναλογία να γέρνει. Από τότε μέχρι σήμερα, όλες μα όλες οι διεθνιστικές κυβερνήσεις όχι μόνον γνώριζαν το πρόβλημα αλλά το επέτειναν, επί σκοπώ να  ζημιώσουν το Έθνος και τη Πατρίδα, καθιστώντας σήμερα τη χώρα, την πιο γηρασμένη και με τις ολιγότερες αναλογικά γεννήσεις γηγενών. Οι λόγοι και οι αιτίες είναι συγκεκριμένες, αλλά ας  τις αφήσουμε για την ώρα.

Η υπογεννητικότητα των Ελλήνων, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και θα οδηγήσει στην καταστροφή του σύγχρονου κύκλου του Πολιτισμού συνολικά. Η μοναδική λύση είναι η τοποθέτηση του παιδιού και ειδικά του νεογέννητου, στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Να καταστεί μία αυθύπαρκτη αξία. Με τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείες. Αυτό πρέπει να διαπερνά τη φιλοσοφία της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας, Παραδειγματικά. Κάθε σχέση του πολίτη με δημόσια αγαθά (ρεύμα, νερό, θέσεις εργασίας), κάθε υποχρέωση (φόροι, στρατιωτική θητεία), να καθορίζεται με βάση τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας. Αυστηρά.

Χρόνο με το χρόνο τα χωριά και τα νησιά μας αδειάζουν, η ύπαιθρος ερημοποιείται. ο ελληνικός πληθυσμός συρρικνώνεται.

Στρατηγικό δόγμα για την επιβίωση και την αναγέννηση του Έθνους, σε κόντρα των  σχεδίων των Εθνομηδενιστών  για την υπογεννητικότητα των Ελλήνων, πρώτο μέλημα μας, θα πρέπει να είναι η τόνωση του ελληνικού στοιχείου, με:

α. Την καλλιέργεια κουλτούρας και ανάδειξη της  ελληνικής οικογενείας σε <<θεμέλιο>> και «πρότυπο» στυλοβάτη της κοινωνίας, με έμφαση στην ιδιαίτερη αντιμετώπιση των νέων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών.

β. Ανασχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής  και την  παροχή γενναίων φορολογικών-δημοτικών απαλλαγών, γενναίες χρηματικές- στεγαστικές παροχές, κοινωνικές ασφαλίσεις, ιατρικές πρόνοιες, εργασιακές παροχές (ιδίως των νέων) και εκπαιδευτικές εξασφαλίσεις, για κάθε νεογέννητο τέκνο, για κάθε πολύτεκνη οικογένεια.

 Γενναίες φορολογικές ή δημοτικές ελαφρύνσεις- συνταξιοδοτικές και άλλες πρόνοιες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οικογενειακή ενίσχυση τω τέκνων.

Όπως:

1) Για το έτος που θα γεννιέται το πρώτο παιδί κάθε οικογένειας θα προβλέπεται αφορολόγητο, για λόγους δικαίου και αναλογικότητας: Μέχρι 15.000 Ε δηλωθέν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα - 100% έκπτωση δηλ. τελείως αφορολόγητο, μέχρι 20.000-90%, μέχρι 25.000-80%, μέχρι 30.000-70%. μέχρι 35.000-60%, μέχρι 40.000-50%, μέχρι 45.000-40%, μέχρι 50.000-30%, μέχρι 55.000-20%, και μέχρι 60.000 ή 30.000 για τον κάθε έναν γονέα-10% έκπτωση του αναλογούντος φόρου.

Κάθε  γονέας,  κάτω των 30 ετών, αν είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθορίων περιοχών ή νήσων κάτω των 1000 κατοίκων, θα δικαιούται, 100% αφορολόγητο-ανεξαρτήτου εισοδήματος  και επιπλέον χορήγηση  άτοκου δανείου  αντίστοιχου του φορολογητέου εισοδήματος του, (για να ξεκινήσουν τη ζωή τους) στον 6ο μήνα της κύησης. Ο/Η δικαιούχος θα καλείται να αποπληρώσει το ήμισυ του  εναπομείναντος δανείου εάν κάνει δεύτερο παιδί, ενώ το υπόλοιπο του δανείου θα διαγράφεται αν κάνει τρία(3) τέκνα.

Τα ζευγάρια, με δηλωθέν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 60.000 Ε ή 30.000 για τον κάθε έναν γονέα, θα έχουν  αφορολόγητο το εισόδημα τους, όταν αποκτούν το 2ο τέκνο τους για 2 χρόνια, όταν αποκτούν το 3ο τέκνο τους για 3 χρόνια, όταν αποκτούν το 4ο τέκνο τους για 4 χρόνια, όταν αποκτούν το 5ο τέκνο τους για 5 χρόνια, όταν αποκτούν το 6ο τέκνο τους για άλλα 6 χρόνια κ.ο.κ. Έτσι μια οικογένεια π.χ. με 6 τέκνα για 21 χρόνια, με 7 τέκνα για 28 χρόνια, με 8 τέκνα για 36 χρόνια, θα έχει μηδενικό φόρο.

2) Σε οικογένειες και μέχρι την ηλικία των 18 ετών ή των 25 ετών των τέκνων τους, όταν σπουδάζουν, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος, 10% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Επίσης, 10% επιστροφή φόρου για κάθε μέλος οικογένειας, εκ του καταβληθέντος, για την αγορά βασικών ειδών-προϊόντων διατροφής στην ελληνική αγορά, π.χ. μια οικογένεια άνευ τέκνων,  με κατανάλωση 10.000Ε, θα έχει επιστροφή καταβληθέντος φόρου 10.000/ με 20% περίπου φόρο,  θα έχει επιστροφή  φορου10%+10%=400Ε, μια οικογένεια με 4 τέκνα και με κατανάλωση 20.000Ε, θα έχει επιστροφή του καταβληθέντος φόρου κατανάλωσης 20.000/20% περίπου φόρου/10%+10%+10%+10%+10%+10%=2400Ε. Τα ανωτέρω θα ισχύουν, για οικογένειες μέχρι 2 τέκνων και εισοδήματος μέχρι 40.000Ε και για οικογένειες άνω των 2 τέκνων εισοδήματος μέχρι 80.000Ε.

3) Ζευγάρια, κάτω των 45 ετών, με δύο παιδιά, θα δικαιούνται δωρεάν παραχώρησης κατοικίας, οικοπέδων και αγροτικών εκτάσεων  στην ύπαιθρο προς καλλιέργεια, από τα  ακίνητα,  που έχουν περιέλθει  στο ελληνικό δημόσιο εκ των αποποιήσεων κληρονομίας ή κληροδοτημάτων κλπ.

Εναλλακτικά σε ζευγάρια κάτω των 45 ετών, με την απόκτηση του δευτέρου  τέκνου θα χορηγούνται άτοκα  στεγαστικά δάνεια, α΄ κατοικίας, ύψους, μέχρι το πενταπλάσιο του μέσου όρου του εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, (π.χ.15.000+20.000+25.000/3=20.000Χ5=100.000 Ε), το οποίο <<θα χαρίζεται>> με την γέννηση του 3ου τέκνου

4) Ιδιοκτήτες σπιτιών που θα ενοικιάζουν κατοικίες σε πολύτεκνες οικογένειες θα έχουν μειωμένη φορολογία κατά 50%, επίσης θα χορηγείται κρατική υποτροφία για δωρεάν σπουδές (στέγαση-τροφεία) σε  παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών.

5)Για όλους τους Δήμους της χώρας θα ισχύσει, έκπτωση επί όλων των δημοτικών τελών –ΤΑΠ-ΔΕΗ-ΝΕΡΟΥ κ.λ.π. 25% για κάθε παιδί, οπότε για μια πολύτεκνη οικογένεια να μην καταβάλλονται καθόλου δημοτικά τέλη, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς δημοτικές οφειλές.

Κατ΄ εξαίρεση, ένταξη στα προγράμματα ΄΄εξοικονομώ΄΄, με επιδότηση 80% σε γονείς άνω των δύο τέκνων.

6) Θα προσλαμβάνεται με ειδικά ευνοϊκά κριτήρια-μοριοδότηση 20%,  κάθε ελληνόπουλο, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, όπως στην Εισαγωγή Στρατιωτικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας, Εθνοφύλακες-ΕΠ.ΟΠ.-Ο.Β.Α. ή Δημοτικοί Υπάλληλοι, παραμεθορίων δήμων και μικρών νήσων του Αιγαίου κάτω  των 1000 κατοίκων κ.λ.π) .

7) Χορήγηση ΄΄ Εθνικής  Σύνταξης ΄΄,  σε κάθε  Έλληνα / σε κάθε Ελληνίδα  που προσέφερε στην  Πατρίδα,  άνω των δύο(2)  τέκνων και επιτέλεσε τα προβλεπόμενα στρατιωτικά του καθήκοντα (όχι στους ανυπότακτους, φυγόστρατους κ.λ.π.), ύψους 300 Ε μηνιαίως στον καθένα, στο 60ο έτος της ηλικίας των, ως  ένδειξη  τιμής και έμπρακτης ευγνωμοσύνης προς την ελληνική  πολύτεκνη οικογένεια και προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να βοηθούν τα πολυπληθή τέκνα και εγγόνια τους.

8) Θα παρέχεται καθολική μέριμνα για την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άτεκνων  ζευγαριών, με κάλυψη των εξόδων, εξ ολοκλήρου και θα επανεξεταστεί ριζικά σε ευνοϊκότερη βάση, το θέμα των υιοθεσιών.

Βιώνοντας αυτή την σκληρή καθημερινότητα και νιώθοντας επιτακτική την ανάγκη για συμβολή, έστω και μίας ιδέας, καταθέτω  αυτή την Εθνική πρόταση, που πιστεύω πως πρέπει να γίνει αντικείμενο σκέψης –και γιατί όχι και πράξης, η οποία θα μπορέσει να παράξει κοινωνικό και εθνικό έργο και να ικανοποιήσει μεγάλες εθνικές ανάγκες, αλλά και να συμβάλει στο να φέρει το χαμόγελο και την ελπίδα σε δεκάδες χιλιάδες ζευγάρια που δεν μπορούν να αγκαλιάσουν το δικό τους παιδί.

 «Εθνικός στόχος, κάθε Έλληνας-κάθε Ελληνίδα, κάτω των 50 ετών να καταστεί  τουλάχιστον τρίτεκνος γονέας», προκειμένου να αρχίσει να αντιστρέφεται η κατάρρευση και να υπάρχει ελπίδα Εθνολογικής επιβίωσης,  υποσχόμενοι  να προσφέρουμε τη δυνατότητα γέννησης  τρίτου  τέκνου,  χωρίς  η μητέρα να είναι υποχρεωμένη να εργάζεται,  χωρίς   ελεημοσύνες αλλά με   γενναίες φορολογικές απαλλαγές, κοινωνικές παροχές – διευκολύνσεις, εθνική σύνταξη και τιμητικά προτερήματα. Ό, τι χρωστάει η κοινωνία στην πολύτεκνη μητέρα.

Δεν αξίζει το κράτος μας, να επενδύσει στην δημιουργία Νέων Ελλήνων αντί της «μεταγραφής» και  της «αντικατάστασης»  του πληθυσμού του;;;

Η Ελλάδα  χάνεται, οι Έλληνες εξαφανίζονται και οφείλουμε να εφαρμόσουμε άμεσα εθνικό στρατηγικό δόγμα, γέννησης  νέων Ελλήνων.

Μόνον με την ολιστική υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων μας μπορεί να  διαιωνιστεί  και αναγεννηθεί το έθνος μας .

Αν μία τέτοια Εθνική  πολιτική εφαρμοστεί και φέρουμε πίσω τους νέους μας που έφυγαν στο εξωτερικό, το πρόβλημα  θα λυθεί. Μπορεί στην αρχή να οξυνθεί, διότι για είκοσι χρόνια περίπου θα έχουμε μία απότομη διεύρυνση του εξαρτώμενου πληθυσμού, αλλά το Έθνος θα επιβιώσει και δεν θα στηριζόμαστε στην εισαγωγή αφροασιατων μουσουλμάνων, για κατοίκους σε αυτή την ιερή Πατρίδα.

Ως  Έλληνες σήμερα,  είμαστε σε θέση να κάνουμε τα παραπάνω για να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μας;

 Οι ΕΛΛΗΝΕΣ,  οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση  και την αναγέννηση μας,  εξάλλου είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να πετύχουμε την επιβίωση και αναγέννηση των Ελλήνων.

Λάμπρος Χουλιαράς

Στρατηγικός Αναλυτής

Στέλεχος  «ΕΛΛΗΝΩΝ»


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης