ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Επωνυμία, Έδρα, Έμβλημα
1.1. Η επωνυμία του πολιτικού κόμματος είναι: «Εθνικό Κόμμα Έλληνες».
1.2. Ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος είναι η 21η Μαΐου 2020.
1.3. Η έδρα του κόμματος βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κλεισθένους αρ. 17.
1.4. Η δραστηριότητά του ασκείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε κάθε χώρα του εξωτερικού όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Έλληνες.
1.5. Το έμβλημα του κόμματος περιλαμβάνει: Απεικόνιση αρχαίου Έλληνα οπλιτοδρόμου που φέρει ασπίδα και περικεφαλαία. Τις λέξεις ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και από κάτω την λέξη ΕΛΛΗΝΕΣ (εντός πλαισίου γραμμών), αποτυπωμένες με κυανό χρώμα. Κάτω από την δεύτερη γραμμή προστίθεται το σύνθημα “Για την Πατρίδα” με καλλιτεχνική γραφή υπογραμμισμένο.
Ακολουθεί το σχέδιο:

ΑΡΘΡΟ 2ο: Βασικές Αρχές και Πολιτικές Θέσεις
2.1 Βασικές Αρχές: Ο Ελληνισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με μία νέα επικίνδυνη κρίση. Η κρίση αυτή, που πλήττει την Πατρίδα μας, δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά πρωτίστως εθνική. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αμφισβητούνται. Ο εθνικός πλούτος της Ελλάδος παραμένει ανεκμετάλλευτος. Το δημογραφικό αποτελεί μείζονα εθνικό κίνδυνο.
Σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής, αναλογιζόμενοι το βάρος της ιστορικής μας ευθύνης, αναλαμβάνουμε μία νέα πολιτική πρωτοβουλία. Δημιουργούμε ένα κίνημα ενεργών Ελλήνων πολιτών με στόχο την εθνική επιβίωση και την αναγέννηση του Ελληνισμού. Ένα κόμμα με ολοκληρωμένη πρόταση εξουσίας - με ένα πληρέστατο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα – και με αντικειμενικό σκοπό να ξαναγίνει η Ελλάς ένα κράτος ισχυρό που θα ακτινοβολεί σε διεθνές επίπεδο.
Το κόμμα μας βασίζεται σε μία αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση, που αποτελεί παράλληλα και την σταθερή ιδεολογική του βάση. Βασική αρχή, επιδίωξη και στόχος μας είναι η προάσπιση των Εθνικών Συμφερόντων, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και Λαϊκής Κυριαρχίας.
Υπέρτατη ιδέα που καθοδηγεί τον πολιτικό μας αγώνα και την εν γένει στάση ζωής μας, είναι το Έθνος των Ελλήνων. Ο Ελληνισμός είναι η υψηλότερη αξία της κοσμοθεωρίας μας, ως εκ τούτου δεν έχουμε καμία σχέση με μη ελληνικά ιδεολογικά ρεύματα.
Με προσήλωση στην πιστή τήρηση των αρχών του Συντάγματος των Ελλήνων, επιδιώκουμε την ελεύθερη διάδοση των ιδεών μας και την εφαρμογή του πολιτικού μας προγράμματος μέσω της εκλογικής διαδικασίας και της απόκτησης ευρείας πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο.

2.2. Πολιτικές Θέσεις: Το πολιτικό μας πρόγραμμα βασίζεται σε δέκα (10) κύρια σημεία αναφοράς:
1. Επίλυση του Δημογραφικού
2. Αυτάρκεια σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης του Λαού μας
3. Επιδότηση της εργασίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
4. Εκμετάλλευση του Εθνικού μας Πλούτου
5. Γεωστρατηγική Αναβάθμιση του Ελληνισμού
6. Αναβάθμιση της Αποτροπής και της Εθνικής Ασφάλειας
7. Πάταξη της παράνομης μετανάστευσης
8. Μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα
9. Καταπολέμηση των σκανδάλων-Πολιτική Κάθαρση
10. Υπεράσπιση του Ελληνικού Πολιτισμού και της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης.
2.3 Αρχές Δημοκρατικής Λειτουργίας.
Το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» λειτουργεί με ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης του. Τα Στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συλλογικών οργάνων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, κατόπιν γόνιμου διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και ευρείας παρουσίασης όλων των επιχειρημάτων και των θέσεων. Η συμμετοχή στην διαμόρφωση των αποφάσεων είναι ισότιμη και με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνεται η άμεση δημοκρατία, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και η θεσμική υποβολή προτάσεων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του κόμματος.
Το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» είναι ένα πολιτικό κίνημα αρχών και προσωπικοτήτων Βασιζόμαστε στην πολυφωνία και στην πληθώρα των εκλεκτών συμπατριωτών μας, που συμμετέχουν ισότιμα στην κοινή προσπάθεια. Τα ανώτατα όργανα του κόμματος διαμορφώνουν την πολιτική μας γραμμή και το πλαίσιο της πολιτικής μας δραστηριότητας. Η ενότητα, το πνεύμα αλληλεγγύης κι η συνεργασία μεταξύ όλων των στελεχών, μελών και φίλων αποτελούν τη βάση της εθνικής και πολιτικής μας προσπάθειας.
Το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες» καταδικάζει απερίφραστα τη βία από όπου και εάν προέρχεται, αντιτίθεται σε κάθε είδους αρνητική διάκριση και μισαλλοδοξία, και υπερασπίζεται με σθένος τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγωνίζεται για την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την ελεύθερη έκφραση, και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας σε μία κοινωνία που σέβεται τις δημοκρατικές αξίες και την ελευθερία του ανθρώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη.
3.1 Μέλος του κόμματος μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και αποδέχεται την ιδεολογία, τις βασικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό του κόμματος.
3.2 Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους είναι η συμμετοχή σε οργανώσεις, φορείς και δραστηριότητες που αντιβαίνουν στην ιδεολογία, τις βασικές αρχές, τις πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.
4.1 Η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου μέλους υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του κόμματος είτε γραπτώς σε κάποιο από τα γραφεία του κόμματος. Με την αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 3, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Εγκυκλίους και τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του κόμματος και ζητεί την εγγραφή του στο Πανελλήνιο Μητρώο Μελών, παρέχοντας παράλληλα την συγκατάθεσή του στο κόμμα για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) με σκοπό την τήρηση του Μητρώου και την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα μαζί του.
4.2 Το Πανελλήνιο Μητρώο Μελών τηρείται από την Επιτροπή Μελών, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου. Τα μέλη της επιλέγονται με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου και η θητεία τους είναι τετραετής. Με Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Μελών.
4.3. Μετά την εγγραφή στο Πανελλήνιο Μητρώο Μελών, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται μέλος του κόμματος, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της ιδιότητας αυτής, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
5.1 Τα μέλη του κόμματος δικαιούνται:
- Να εκλέγουν τα κομματικά όργανα, καθώς και να εκλέγονται σε αυτά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών.
- Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του κόμματος.
- Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να υποβάλλουν εισηγήσεις επί των θεμάτων που τίθενται προς συζήτηση στα όργανα στα οποία συμμετέχουν.
- Να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των θέσεων και τις πολιτικής γραμμής του κόμματος.
- Να διατυπώνουν θέσεις και προτάσεις που συμβάλλουν στην πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος.
- Να συνεισφέρουν την προσωπική τους γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων του κόμματος.

5.2 Τα μέλη του κόμματος οφείλουν:
α) Να τηρούν το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Εγκυκλίους και τις Αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του κόμματος.
β) Να σέβονται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος.
γ) Να αγωνίζονται για τη διάδοση στην κοινωνία των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος.
δ) Να συμμετέχουν ενεργά στα όργανα του κόμματος, στα οποία έχουν εκλεγεί ή τοποθετηθεί.
ε) Να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια τόσο στην κομματική όσο και στην εν γένει κοινωνική τους δράση και να αποφεύγουν συμπεριφορές που δεν συμβαδίζουν με την ιδεολογία, τις πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος και εκθέτουν το κόμμα.
στ) Να καταβάλλουν την καθορισμένη μηνιαία ή ετήσια συνδρομή προς το κόμμα. Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, στερεί το μέλος από την άσκηση των δικαιωμάτων τoυ εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του κόμματος.
ζ) Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθούν και τα εξής:
Το κόμμα μας έχει ως σκοπό τη δημιουργία μίας Ελλάδας ακμαίας, ισχυρής και ευημερούσας.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο να υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων πολιτών ομοψυχία, ενότητα και αλληλεγγύη.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να εμπεδωθούν πρωτίστως μεταξύ των μελών της πολιτικής μας κινήσεως, ώστε να κατορθώσουμε στη συνέχεια να τα εμπνεύσουμε στο σύνολο του ελληνικού λαού.
Κατά συνέπεια, άπαντα τα μέλη του κόμματος οφείλουν να ρυθμίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις στη βάση του αλληλοσεβασμού, της αρμονικής και αγαστής συνεργασίας.
Όταν κάποιο μέλος θεωρεί ότι η συμπεριφορά ετέρου μέλους βλάπτει τη συλλογική μας προσπάθεια, έχει το δικαίωμα να θέτει το ζήτημα υπόψιν των αρμοδίων κομματικών οργάνων (σημειώνεται ότι για πειθαρχικά παραπτώματα αρμόδια είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 17 του παρόντος), τα οποία θα αποφαίνονται σχετικώς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν είναι όμως επιτρεπτό να εκτρέπεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και διενέξεις ή να προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την τιμή ή την υπόληψη του ετέρου μέλους, τόσο στα πλαίσια της κομματικής δραστηριότητας όσο και στα πλαίσια του εν γένει δημόσιου βίου.
Κατά τη διάρκεια εκάστης προεκλογικής περιόδου κάθε υποψήφιος οφείλει να συμβάλλει με εποικοδομητικό τρόπο στην προσπάθεια του κόμματος για επίτευξη του καλύτερου δυνατού εκλογικού αποτελέσματος, χωρίς να υπονομεύει τους συνυποψηφίους του ή να θέτει προσκόμματα στη δική τους προσπάθεια. Ενθαρρύνονται οι κοινές προεκλογικές δραστηριότητες (με τη συμμετοχή-ει δυνατόν-του συνόλου των συνυποψηφίων), καθώς επίσης οι δραστηριότητες και συμπεριφορές που εκπέμπουν στους εκλογείς το μήνυμα της ενότητας, της σύμπνοιας και της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ όλων των υποψηφίων.
5.3 Η παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Απώλεια ή αναστολή της ιδιότητας του μέλους.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται:
6.1 Όταν αποχωρεί οικειοθελώς από το κόμμα, ύστερα από σχετική έγγραφη δήλωσή του προς την Επιτροπή Μελών του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
6.2 Όταν τιμωρείται με την ποινή της διαγραφής κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Δεοντολογίας του άρθρου 16 του παρόντος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
6.2α Όταν το μέλος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των λοιπών Κανονισμών και Εγκυκλίων του κόμματος, ως επίσης τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων.
6.2β Όταν το μέλος αναπτύσσει συμπεριφορά και δράση που είναι αντίθετες προς τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και αρχές του κόμματος, ως επίσης όταν διαπιστώνεται εγγραφή του σε άλλο πολιτικό κόμμα ή φορέα.
6.2γ Όταν το μέλος συμπεριφέρεται με μη προσήκοντα και ανάρμοστο τρόπο προς άλλα μέλη του κόμματος, καθώς και όταν αποδεδειγμένα αναπτύσσει κοινωνική συμπεριφορά που δεν συνάδει με τις εν γένει αρχές του κόμματος και εκθέτει το κόμμα.
6.2δ Όταν το μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου στο οποίο μετέχει και δεν παρέχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με την απουσία του αυτή προς την Επιτροπή Δεοντολογίας.
6.2ε Όταν το μέλος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το κόμμα, χωρίς να επικαλείται αποδεδειγμένα ιδιαίτερη ένδεια ή άλλη ανυπαίτια πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια ή έκτακτη ανάγκη.
6.2στ Όταν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για ατιμωτικό πλημμέλημα ή κακούργημα.
6.2ζ Όταν διαπιστωθεί ότι το μέλος κατά τη διαδικασία της εγγραφής του στο κόμμα, δήλωσε με πρόθεση ψευδή στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος.
6.3 Με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του άρθρου 16 του παρόντος, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, μπορεί να αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους ή να επέρχεται η απώλεια αυτής, από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του συγκεκριμένου μέλους για ατιμωτικό πλημμέλημα ή κακούργημα.
6.4 Επανεγγραφή στο κόμμα μέλους που διαγράφηκε, οριστικά ή προσωρινά, επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών αυτού.
6.5 Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται την απώλεια κάθε δικαιώματος και αξιώματος που απορρέει από αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για την αναστολή της ιδιότητας του μέλους, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.
6.6 Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας περί διαγραφής ή αναστολής της ιδιότητας του μέλους του κόμματος, αποστέλλονται αμελλητί στον υπεύθυνο για την τήρηση του Πανελλήνιου Μητρώου Μελών (ήτοι την Επιτροπή Μελών), ώστε να γίνεται ενημέρωση-εκκαθάριση του μητρώου. Επίσης, ενημερώνεται το γραφείο του κόμματος στο οποίο δραστηριοποιούνταν το (προσωρινά ή οριστικά) διαγραφέν μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο : Οργανωτική διάρθρωση.
Η οργάνωση του κόμματος διακρίνεται σε Κεντρική και Πανελλήνια (Περιφερειακή).

ΑΡΘΡΟ 8ο: Όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης.
8.1 Τα όργανα της Κεντρικής Οργάνωσης του κόμματος, είναι τα ακόλουθα:
α) Το Συνέδριο
β) Το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
γ) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
δ) Η Επιτροπή Δεοντολογίας.
ε) Η Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών.
στ) Η Επιτροπή Μελών.
8.2 Οι αποφάσεις των οργάνων της Κεντρικής Οργάνωσης, δεσμεύουν και εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τα όργανα της Πανελλήνιας (Περιφερειακής) Οργάνωσης.
Τα μέλη των Οργάνων της Κεντρικής Οργάνωσης είναι ιεραρχικώς ισότιμα με τα στελέχη των Οργάνων της Περιφερειακής Οργάνωσης (Κομματικών και Νομαρχιακών Επιτροπών)

ΑΡΘΡΟ 9ο: Τακτικό Συνέδριο-Συγκρότηση
9.1 Το Τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος και διοργανώνεται κάθε τέσσερα (4) έτη. Συγκροτείται από συνέδρους, μέλη του Κόμματος, που μετέχουν λόγω της ιδιότητας ή του αξιώματος που κατέχουν ex officio, καθώς και από τριακόσιους (300) αιρετούς συνέδρους, μέλη του κόμματος, που εκλέγονται σε προσυνεδριακή διαδικασία.
9.2. Ως σύνεδροι ex officio, μετέχουν αυτοδικαίως στο Συνέδριο, οι ακόλουθοι:
α) Τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου και
β) Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
9.3. Οι τριακόσιοι (300) αιρετοί σύνεδροι, εκλέγονται από τις κομματικές οργανώσεις σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών καθεμίας, σε προσυνεδριακή εκλογική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.
Για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει η κάθε κομματική Οργάνωση, ακολουθείται ο εξής μαθηματικός τύπος: Σύνεδροι κομματικής οργάνωσης=(Μέλη Οργάνωσης/Μέλη Κόμματος)Χ 300.
Η διαδικασία για τον υπολογισμό του αριθμού των συνέδρων που εκλέγει κάθε κομματική οργάνωση, διενεργείται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ολοκληρώνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τακτικό Συνέδριο-Αρμοδιότητες και σύγκληση.
10.1 Το Τακτικό Συνέδριο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Καθορίζει τις γενικές ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος και χαράσσει τον ευρύτερο πολιτικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του κόμματος
β) Εκλέγει τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου του Κόμματος.
γ) Αποφασίζει σχετικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, μετά από σχετική εισήγηση του Πανελληνίου Συμβουλίου.
δ) Διενεργεί τον απολογισμό της δραστηριότητας του κόμματος την τελευταία τετραετία και εγκρίνει τα πεπραγμένα του απερχόμενου Πανελληνίου Συμβουλίου.
ε) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη.
10.2 Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος συγκαλείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, με απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου. Με την απόφαση περί σύγκλησης του Συνεδρίου καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής αυτού, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από εισήγηση του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
10.3 Η σύγκληση του Συνεδρίου δύναται να αναβληθεί όταν η ημερομηνία διεξαγωγής του συμπίπτει με προεκλογική περίοδο Εθνικών, Αυτοδιοικητικών ή Ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και σε περιπτώσεις που συντρέχει εξαιρετικός λόγος ή ανωτέρα βία.
10.4 Οι περιγραφόμενες στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού προσυνεδριακές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Έκτακτο Συνέδριο.
11.1 Η σύγκληση Εκτάκτου Συνεδρίου του κόμματος αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, επιτρεπόμενη αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι, περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
Α) Σε περίπτωση λήψης σχετικής απόφασης από το Πανελλήνιο Συμβούλιο του Κόμματος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου και σε αυτήν πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι σύγκλησης του Εκτάκτου Συνεδρίου.
11.2 Το Έκτακτο Συνέδριο έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τακτικό Συνέδριο.
11.3 Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου Συνεδρίου, οι προθεσμίες των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Καταστατικού συντέμνονται στο ήμισυ.
11.4 Σε περίπτωση διεξαγωγής Έκτακτου Συνεδρίου δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού των συνέδρων που ισχύει στο Τακτικό Συνέδριο. Ο τρόπος υπολογισμού των Συνέδρων μπορεί να καθοριστεί από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Έκτακτου Συνεδρίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο: Πανελλήνιο Συμβούλιο-Συγκρότηση και Σύγκληση.
12.1 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο συγκροτείται από:
α) Μέλη του κόμματος, τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη (συνέδρους) του Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό Κανονισμό.
12.2 Υποψηφιότητα για το Πανελλήνιο Συμβούλιο δικαιούνται να θέσουν μόνο τα μέλη του Κόμματος τα οποία έχουν την ιδιότητα του Συνέδρου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
12.3 Η θητεία των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου διαρκεί μέχρι το επόμενο Συνέδριο του Κόμματος.
12.4 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτού. Αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, συγκαλείται το συντομότερο δυνατόν επαναληπτική συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά δύο (2) ημέρες η προθεσμία της παρ.6 του παρόντος άρθρου. Στην επαναληπτική συνεδρίαση υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
12.5 Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ή μέσω οποιασδήποτε διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιασκέψεων. Τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου ειδοποιούνται για τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της προσεχούς συνεδρίασης, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης.
12.6 Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Πανελληνίου Συμβουλίου ρυθμίζονται με σχετικό Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.

Άρθρο 13ο: Πανελλήνιο Συμβούλιο-Αρμοδιότητες.
13.1 Το Πανελλήνιο Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο Συνεδρίων.
13.2 Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Διαμορφώνει την γενική πολιτική του κόμματος, ως επίσης τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές θέσεις αυτού, σε αρμονία προς τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
β) Εισηγείται προς το Συνέδριο σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού και δύναται να τροποποιεί διατάξεις του παρόντος καταστατικού με απόλυτη πλειοψηφία
γ) Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, τον Γενικό Διευθυντή, τα μέλη της Επιτροπής Μελών και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών.
δ) Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος.
ε) Επεξεργάζεται τις δηλώσεις βούλησης όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του κόμματος και αποφασίζει σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος.
στ) Υποβάλλει στο Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του κόμματος κατά το διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο.
ζ) Καταρτίζει και τροποποιεί όλους τους ειδικότερους Κανονισμούς για τη λειτουργία των κομματικών Οργάνων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.
η) Μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του ομάδες εργασίας και υποεπιτροπές που θα επεξεργάζονται θέματα με ειδικότερο τοπικό ή θεματικό ενδιαφέρον και θα εισηγούνται σχετικά στην Ολομέλεια του Πανελλήνιου Συμβουλίου.
θ) Καθορίζει την εκάστοτε διάρθρωση της Πανελλήνιας Οργάνωσης του κόμματος.
ι) Εκδίδει ψηφίσματα για οποιοδήποτε θέμα.
ια) Δύναται να αναβάλλει τη διεξαγωγή του Συνεδρίου λόγω εκτάκτων πολιτικών εξελίξεων ή εξαιτίας άλλου εξαιρετικού και απρόβλεπτου γεγονότος. Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
ιβ) Υποστηρίζει την πολιτική δραστηριότητα του κόμματος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων των κομματικών οργάνων.
ιγ) Είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου κομματικού οργάνου.
ιδ) Αποφασίζει σχετικά με το ύψος της καταβαλλόμενης συνδρομής των μελών του Κόμματος και των εκλεγμένων εκπροσώπων αυτού (Βουλευτών και Ευρωβουλευτών), καθώς και σχετικά με τον χρόνο και τρόπο καταβολής αυτής.
13.3 Όλες οι αποφάσεις του Πανελληνίου Συμβουλίου (όπως άλλωστε και των υπολοίπων κομματικών οργάνων) λαμβάνονται κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί των υποβαλλομένων προτάσεων και επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη εισηγούνται και το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση κατόπιν ψηφοφορίας. Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα και μάλιστα ενθαρρύνονται να υποβάλλουν εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και να εκφράζουν την άποψή τους επ’ αυτών, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των λαμβανομένων αποφάσεων. Οι αποφάσεις του Πανελληνίου Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Εκτελεστικό Συμβούλιο-Συγκρότηση και Σύγκληση.
14.1 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη του Κόμματος που εκλέγονται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο με βάση και την θεσμική τους ιδιότητα.
14.2 Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι ισότιμα με τα μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου.
14.3 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο εγγυάται το κύρος του Κόμματος και την εξύψωση της δημόσιας εικόνας του στην Ελληνική Κοινωνία, ως πολιτικού φορέα επικεντρωμένου στην αξιοκρατία, την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων του και την θεσμική εκπροσώπηση των Ελλήνων πολιτών .
14.4 Η θητεία των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου ταυτίζεται με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Πανελληνίου Συμβουλίου.
14.5. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκαλείται με κοινή απόφαση των μελών του, τα οποία καθορίζουν την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Εκτελεστικό Συμβούλιο-Αρμοδιότητες.
15.1 Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Τα μέλη του συνιστούν την Επιτροπή Σοφών του Κόμματος με σκοπό την επιστημονική προσέγγιση όλων των εθνικών και κοινωνικών ζητημάτων και την συνεχή επικαιροποίηση του πολιτικού προγράμματος δεδομένης της ταχύτητας μεταβολής των κοινωνικό-πολιτικών δεδομένων.
β) Παρακολουθεί και συντονίζει σε καθημερινή βάση τη δραστηριότητα όλων των υποκείμενων κομματικών οργάνων.
γ) Αποφασίζει για κάθε τρέχον ζήτημα που ανακύπτει κατά τη λειτουργία του κόμματος, καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
δ) Πραγματοποιεί τη διαδικασία για τον υπολογισμό του αριθμού των Συνέδρων που εκλέγει η κάθε κομματική οργάνωση (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας) στο Συνέδριο του Κόμματος.
ε) Εισηγείται στο Πανελλήνιο Συμβούλιο σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα της αρμοδιότητάς του.
στ) Εισηγείται στο Πανελλήνιο Συμβούλιο για την κατάρτιση των Κανονισμών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.
15.2 Για την υποβοήθηση του έργου του, το Εκτελεστικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ειδικές αρμοδιότητες και ρόλους σε μέλη του κόμματος που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Επιτροπή Δεοντολογίας-Συγκρότηση και αρμοδιότητες

16.1 Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελεί το κομματικό όργανο που είναι αρμόδιο, αφενός μεν για τον καθορισμό των κανόνων δεοντολογίας που οφείλουν να τηρούν τα μέλη του Κόμματος, αφετέρου δε για την πειθαρχική δίωξη των παραπτωμάτων των μελών του Κόμματος.
16.2 Η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος είναι τριμελής και έχει τετραετή θητεία. Τα μέλη αυτής επιλέγονται με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
16.3 Εφόσον εξετάζεται καταγγελία για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους της Επιτροπής Δεοντολογίας, αυτό εξαιρείται αυτοδικαίως και δεν μετέχει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής.
16.4 Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε συμπεριφορά (ενέργεια ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τις διατάξεις των Κανονισμών ή Εγκυκλίων που διέπουν τη λειτουργία των κομματικών οργάνων. Επίσης, πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε συμπεριφορά που ενέχει έντονη κοινωνική απαξία και εκθέτει το κόμμα.
16.5 Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται των πειθαρχικών παραπτωμάτων είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από υποβολή σχετικής έγγραφης καταγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 17o: Επιτροπή Δεοντολογίας-Πειθαρχικές ποινές
17.1 Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Δεοντολογίας στα μέλη του κόμματος είναι οι ακόλουθες:
α) Η έγγραφη επίπληξη-σύσταση
β) Η προειδοποίηση καθαίρεσης από κομματικό αξίωμα
γ) Η καθαίρεση από κομματικό αξίωμα
δ) Η προειδοποίηση διαγραφής από μέλος του Κόμματος
ε) Η αναστολή της ιδιότητας του μέλους
στ) Η διαγραφή από μέλος του Κόμματος
17.2 Η επιβαλλόμενη ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος του πειθαρχικώς διωκόμενου.

ΑΡΘΡΟ 18o: Διεύθυνση Γενικής Διαχείρισης
18.1 Η Διεύθυνση Γενικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του κόμματος και έχει την ευθύνη για το προσωπικό που απασχολείται σε αυτό με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου ή εντολής.
18.2 Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Γενικής Διαχείρισης υπάγεται και η οικονομική διαχείριση του κόμματος.
18.3 Της Διεύθυνσης Γενικής Διαχείρισης προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Πανελληνίου Συμβουλίου του κόμματος.
18.4 Ο Γενικός Διευθυντής:
α) Διαχειρίζεται τα έσοδα του κόμματος από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, τις συνδρομές των μελών του κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος με κουπόνια και αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις δωρεές, τις χορηγίες που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
β) Είναι αρμόδιος για όλες τις ενέργειες που αφορούν, ενδεικτικά, την αγορά, την πώληση, τη μίσθωση, τη χρηματοδοτική μίσθωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαχειριστική πράξη που σχετίζεται με την πάσης φύσεως κινητή και ακίνητη περιουσία του κόμματος.
γ) Είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 19o : Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Κόμματος.
19.1 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Κόμματος εκλέγεται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο με βασικό κριτήριο την υψηλή αποδοχή από το εκλογικό σώμα σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Η θητεία του είναι 4ετής.
19.2 Εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδικαστικώς ενώπιον κάθε Αρχής και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και δύναται να αναθέσει την δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος.
19.3 Υπογράφει και καταθέτει στο αρμόδιο Δικαστήριο τους εκλογικούς συνδυασμούς των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών τόσο στην Επικράτεια όσο και στις κατ’ ιδίαν εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση που λαμβάνει επί του θέματος το Πανελλήνιο Συμβούλιο και θέτει το ονοματεπώνυμο του έπειτα από την επωνυμία του Κόμματος στα ψηφοδέλτια των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 20ο: Η Πανελλήνια Οργάνωση του κόμματος.
Η Πανελλήνια (Περιφερειακή) Οργάνωση του κόμματος αποτελείται από Νομαρχιακές Επιτροπές που συστήνονται και λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Για τον Νομό Αττικής προβλέπονται Κομματικές Επιτροπές ανά Περιφερειακή Ενότητα. Τα στελέχη που διοικούν τις Νομαρχιακές Επιτροπές και Κομματικές Επιτροπές εκλέγονται από το Συνέδριο του κόμματος ή από την Ολομέλεια των μελών εκάστης Κομματικής και Νομαρχιακής Επιτροπής με σχετική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως ενός Στελέχους. Σκοπός της Πανελλήνιας Οργάνωσης του Κόμματος είναι η προώθηση των πολιτικών θέσεων του Κόμματος. Οι Νομαρχιακές και Κομματικές Επιτροπές συγκροτούνται από Έλληνες πολίτες που κατοικούν ή ασκούν εκλογικό δικαίωμα σε συγκεκριμένο τόπο. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούν επίσης να συγκροτούνται και Οργανώσεις Ελλήνων Ομογενών στο εξωτερικό. Είναι επίσης δυνατό να ιδρύονται οργανώσεις του κόμματος ανά τομέα κοινωνικής, επαγγελματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, ως επίσης και οργανώσεις νεολαίας. Η Πανελλήνια Οργάνωση λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος καταρτίζεται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο: Έσοδα
21.1 Τα έσοδα του κόμματος προέρχονται από την κρατική επιχορήγηση, τις συνδρομές των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών του κόμματος, τις μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές των μελών του κόμματος, τις προσόδους από την περιουσία του, τα έσοδα από τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του, τις οικονομικές εξορμήσεις του κόμματος με κουπόνια και αποδείξεις είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις δωρεές, χορηγίες που δέχεται και κάθε εν γένει άλλο χρηματικό πόρο που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
21.2 Όλοι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κόμματος (Βουλευτές και Ευρωβουλευτές) καταβάλουν-πάντα μέσα στα πλαίσια που αυτό είναι επιτρεπτό από την κείμενη νομοθεσία-συνδρομή στο κόμμα για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου και της εν γένει πολιτικής δραστηριότητας αυτού. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του Πανελλήνιου Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψιν του το ύψος των αποδοχών των ως άνω αιρετών εκπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 22ο: Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών
22.1 Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών αποτελείται από τον πρόεδρο της και δύο (2) μέλη, που ορίζονται από το Πανελλήνιο Συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών μπορεί να καλείται ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος, ο οποίος μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.
22.2 Έργο της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος. Για την πραγματοποίηση του έργου της, η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών δικαιούται να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, παραστατικά και τραπεζικούς λογαριασμούς του Κόμματος. Αντικειμενικός της σκοπός είναι η απόλυτη διαφάνεια και ο έλεγχος όλων των χρηματικών ροών προς ή από το ταμείο του Κόμματος. Συντάσσει αναφορά για την οικονομική χρήση του προηγούμενου έτους και την υποβάλλει στο Πανελλήνιο Συμβούλιο. Τα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και την εν γένει οικονομική διαχείριση του κόμματος, είναι στη διάθεση όλων των μελών του κόμματος με σκοπό την ύπαρξη απόλυτης διαφάνειας.
22.3 Το Κόμμα είναι υποχρεωμένο να τηρεί ετήσιο ισολογισμό, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23ο: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος.
23.1 Η Κοινοβουλευτική ομάδα του Κόμματος αποτελείται από το σύνολο των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών που εκλέγονται με τα ψηφοδέλτια του Κόμματος . Τα μέλη της τηρούν απαρέγκλιτα τις αρχές που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό και λειτουργούν με βάση τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων.
23.2 Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει ως Πρόεδρο και Γραμματέα της, τα μέλη του κόμματος που εξελέγησαν Βουλευτές, απολαμβάνοντας την υψηλότερη αποδοχή από το εκλογικό σώμα στις εθνικές εκλογές με βάση την σταυροδοσία. Με αυτόν τον τρόπο το κόμμα εφαρμόζει στην πράξη την άμεση Δημοκρατία και τιμά την ψήφο των Ελλήνων Πολιτών.
23.3 Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεσμεύονται πως θα απέχουν από τα βουλευτικά προνόμια που προκαλούν την κοινή γνώμη εν μέσω οικονομικής κρίσης καθώς και ότι θα παράγουν φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, μέσω του μισθού τους, μέρος του οποίου θα αποδίδουν στο Κόμμα.

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ίδρυση νομικού προσώπου
Το κόμμα μπορεί να συστήσει ένα ή περισσότερα κέντρα ερευνών και μελετών (με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας) για την υλοποίηση επιστημονικού έργου (με διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, μελετών και αναλύσεων σχετικά με θέματα που άπτονται των ιδεολογικών και πολιτικών αρχών του κόμματος) και κοινωνικού-φιλανθρωπικού έργου [δωρεάν παροχή αγαθών (όπως τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμός και άλλα είδη πρώτης ανάγκης) και υπηρεσιών (ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, παιδιά κλπ.)] προς Έλληνες πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Το κόμμα μπορεί να επιχορηγεί τα ως άνω νομικά πρόσωπα με χρηματικά ποσά, καθώς και να διαθέτει πόρους για την επιμόρφωση των στελεχών του, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών
25.1 Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος και πληρούν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, υποβάλλουν εγγράφως αίτηση, ζητώντας να επιλεγούν ως υποψήφιοι Βουλευτές. Στην αίτηση προσδιορίζεται η εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα.
25.2 Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε γραφείο του Κόμματος και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τουλάχιστον πέντε (5) υπογραφές μελών του κόμματος της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.
25.3 Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στο Πανελλήνιο Συμβούλιο, το οποίο τις επεξεργάζεται και μπορεί να καλεί τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να διαμορφώσει άμεση άποψη. Εν συνεχεία, τα μέλη του Πανελλήνιου Συμβουλίου αποφασίζουν για την αποδοχή ή μη της κάθε υποψηφιότητας. Το Πανελλήνιο Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από τις υποβληθείσες αιτήσεις και μπορεί να επιλέξει και άλλες υποψηφιότητες πολιτών που κρίνει ότι μπορούν να προσφέρουν στο κόμμα.
25.4 Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Κόμματος υπογράφει και καταθέτει στο αρμόδιο δικαστήριο τους εκλογικούς συνδυασμούς των υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών τόσο στην Επικράτεια όσο και στις κατ’ ιδίαν εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση που λαμβάνει επί του θέματος το Πανελλήνιο Συμβούλιο.
25.5 Το κόμμα στηρίζει και συνεργάζεται με αυτοδιοικητικές παρατάξεις που εκφράζουν με γνήσιο τρόπο τα συμφέροντα των πολιτών μιας περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές και τις πολιτικές θέσεις του. Η γενική εκλογική τακτική του κόμματος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές αποφασίζεται κάθε φορά από το Πανελλήνιο Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 26ο : Ζητήματα λειτουργίας
26.1 Η λειτουργία του κόμματος κινείται εντός των πλαισίων που θέτει το Σύνταγμα της Ελλάδος και η κείμενη νομοθεσία.
Η λειτουργία των συλλογικών οργάνων βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας και οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις των υπερκείμενων Οργάνων υπερισχύουν των αποφάσεων των υποκείμενων. Όλα τα όργανα λογοδοτούν στο σώμα από το οποίο προέκυψαν.
Στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικότερων ρυθμίσεων σε άλλα άρθρα του παρόντος Καταστατικού:
α) Υπάρχει απαρτία όταν κατά την έναρξη αυτών παρίσταται τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ο Προεδρεύων ορίζει επαναληπτική συνεδρίαση κατά την οποία υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.
β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
26.2 Τα υπερκείμενα Όργανα μπορούν να αναθέτουν, κατ’ εξουσιοδότηση, την ενάσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων τους σε υποκείμενα Όργανα.
26.3 Με αποφάσεις του Πανελλήνιου Συμβουλίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Κανονισμοί για οποιαδήποτε ειδικότερο θέμα χρήζει περαιτέρω ρύθμισης, όπως ενδεικτικά, η οργάνωση της διαδικασίας της συζήτησης στο Συνέδριο, η οργάνωση της διαδικασίας εκλογής των μελών του Πανελλήνιου Συμβουλίου από το Συνέδριο, η λειτουργία του Πανελλήνιου Συμβουλίου, η συγκρότηση και λειτουργία των δομών της Πανελλήνιας Οργάνωσης.
26.4 Τρέχοντα ζητήματα μπορούν να ρυθμίζονται μέσω Εγκυκλίων.

ΑΡΘΡΟ 27ο: Έγκριση του Καταστατικού.
27.1 Οι διατάξεις του Καταστατικού τροποποιούνται από το Συνέδριο του Κόμματος και από το Πανελλήνιο Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 έως 13 του παρόντος.
27.2 Η τήρηση του Καταστατικού επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών του κόμματος.
27.3 Οι όροι του παρόντος Καταστατικού εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους Συνέδρους του Εκτάκτου Συνεδρίου το οποίο συνεκλήθη κατόπιν αποφάσεως του τέως Προέδρου του Κόμματος, ο οποίος στην συνέχεια παραιτήθηκε του αξιώματος του. Το Συνέδριο ενέκρινε ομόφωνα τις τροποποιήσεις στο παρόν καταστατικό , επέλεξε τα Μέλη του Πανελληνίου Συμβουλίου του Κόμματος, τα οποία στην συνέχεια εξέλεξαν τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών, της Επιτροπής Δεοντολογίας , της Επιτροπής Μελών, τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος