Συνάντηση με θέμα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Έλληνες  18/07/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στις 14 Ιουλίου το στέλεχος των ΕΛΛΗΝΩΝ Δήμος Κυριλίδης βρέθηκε με τον Θεοχάρη Αγγελίδη, νομικό και γνώστη νομικών ζητημάτων των ατόμων με αναπηρία. Στη συζήτησή τους αναφέρθηκαν στη νομοθεσία που αφορά τα άτομα με αναπηρία, τις συνθήκες των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας και τον περιορισμό του αποκλεισμού τους, στην αξιολόγηση που είναι απαραίτητη για την ανίχνευση και διαπίστωση όχι μόνο του ίδιου του προβλήματος, αλλά και του  αποτελέσματος που πρέπει να προκύπτει στα διάφορα  επιδόματα που δίνονται. Επιπλέον, συζητήσαμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διευκόλυνσή τους, όπως και στην υπάρχουσα αντιμετώπιση από την Κυβέρνηση, ως προς αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από διάφορες μορφές αναπηρίας και κυρίως νοητικής.

Εμείς ως κόμμα "ΕΛΛΗΝΕΣ" θα φροντίσουμε να δώσουμε έμφαση στην μετέπειτα πορεία της ζωής αυτών των ανθρώπων, καθώς επιβάλλεται να υπάρχει μέριμνα γι' αυτούς από αρμόδιους θεσμικούς φορείς , όταν παύει να υπάρχει  η  γονική στήριξη. Το κράτος θα πρέπει να κατανοήσει το πρόβλημα στην ουσία του, εκτός από τα τυπικά ισχνά επιδόματα που δίνει. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να εντοπίζει αυτές τις οικογένειες, και με το κατάλληλο προσωπικό και υποδομές να υποστηρίζει και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από αναπηρία. Βασικό μας μέλημα να εμπεδωθεί στο κοινωνικό σύνολο η κατανόηση για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους με την αντιμετώπιση στρεβλώσεων και δυσκολιών και την διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία στον κοινωνικό ιστό.


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης