Η δυναμική του Τουρισμού

Έλληνες  29/05/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Γράφει η Μαρία Θεοχαρίδου 

Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι ο τουρισμός, ως κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.

Η αναβάθμιση του τουρισμού σε πραγματικό αναπτυξιακό παράγοντα και όχι σε απλή εποχιακή δραστηριότητα, όπως χρησιμοποιείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, προϋποθέτει ένα σοβαρό μοντέλο ανάπτυξης του κρίσιμου αυτού τομέα σε δωδεκάμηνο ρυθμό.

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθώ στον αγροτουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό λόγω του Μαραθωνίου που διεξάγεται σε όλες τις χώρες και στον θρησκευτικό τουρισμό. 

Εάν λοιπόν υπάρξει μια Εθνική κυβέρνηση των ΕΛΛΗΝΩΝ, η ανάπτυξη του τουρισμού σε δραστηριότητα 12 μηνών το έτος, θα έχει τις έξης θετικές επιδράσεις: θα προκαλέσει αξιόλογες οικονομικές εισροές, θα αποφέρει σημαντικά συναλλαγματικά έσοδα, θα διεγείρει την επενδυτική δραστηριότητα θα προσφέρει ευκαιρίες πλήρους απασχόλησης, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξισορρόπηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών,  θα ασκήσει σίγουρα πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Για να γίνουν πράξη τα παραπάνω χρειάζεται μια εθνική κυβέρνηση των ΕΛΛΗΝΩΝ, έτσι ώστε να απαγκιστρωθούμε από τα διεθνή συμφέροντα που αφήνουν στάσιμο τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ  Τουρισμό. 


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης