Λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για τους Έλληνες

Έλληνες  02/03/2021  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Γράφει η Αγγελική ΒΑΛΑΒΑΝΗ-ΝΤΡΙΚΟΥ

Και ενώ η ελληνική οικογένεια βάλλεται από παντού, δεν ξέρει πώς να τακτοποιήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία, τη ΔΕΗ , ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΦΙΑ, Κτηματολόγιο, Τέλη κυκλοφορίας, να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσης της, οι ελληνικές επιχειρήσεις που οδεύουν προς κλείσιμο και παράλληλα εκτός των άλλων υποχρεώσεων, θα καταλήξουν να χρωστάνε και περισσότερα, γιατί θα πρέπει να επιστρέψουν τις Επιστρεπτέες προκαταβολές, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διαθέτει καθημερινά χρήματα των Ελλήνων πολιτών για εγκατάσταση <<προσωρινή>> βεβαίως βεβαίως, αιτούντων άσυλο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η απόφαση με ανάρτηση την 26/2/2021 :

Εγκρίνουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) και τον 1ο Πίνακα Κατανομής Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών», όπως αυτά συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα άνωθεν διαλαμβανόμενα και σε συνδυασμό με το άρθρο 156 του ν.4412/2016. Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 2.918.286,14€, χωρίς Φ.Π.0Α., και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται σε 432.394,16 €, χωρίς Φ.Π.Α.

3.350.680,3 ΕΥΡΩ!!!!! χωρίς ΦΠΑ.

Αυτή είναι μόνο μία από δεκάδες αποφάσεις του Υπουργείου!

΄Ελληνα, όπως αντιλαμβάνεσαι, λεφτά υπάρχουν! Αλλά όχι για σένα!


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης