Για την Μάχη των Αγροτών

Έλληνες  11/02/2024  

Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Είναι κατανοητό πως το πρόβλημα απαξίωσης του πρωτογενούς τομέα δεν είναι μόνο Ελληνικό. Οι κατευθύνσεις της παγκοσμιοποίησης, οι οδηγίες της ΕΕ, τα συμφέροντα των πολυεθνικών, οδηγούν στην διάλυση αυτού που ξέρουμε ως πρωτογενή παραγωγή. Βαπτίζονται «πράσινα» τα «συνθετικά τρόφιμα», μετονομάζεται σε «οικολογία» η προσπάθεια αποσύνδεσης του ανθρώπου από την γη που για αναρίθμητους αιώνες τον θρέφει, χαρακτηρίζεται ως «πρόοδος» ο πλήρης έλεγχος της τροφής από τις μεγάλες πολυεθνικές.

Το θέμα της παραγωγής αγροκτοκτηνοτροφικών προϊόντων και της διατροφής είναι ψηλά στην ατζέντα σε όλες τις συζητήσεις των ελίτ. Πάντα συνδυασμένο με την πορεία των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών συγκρούσεων, με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την αυτοματοποίηση, με την περιβαλλοντική κρίση και τον έλεγχο των πληθυσμών. Στο Νταβός και στις διασκέψεις του κλίματος, οι ηγέτες των μεγάλων χωρών, επιστήμονες και εκπρόσωποι πολυεθνικών, συζητούν για τον μετασχηματισμό της παραγωγής, με «πράσινο μανδύα», όχι ενισχύοντας και δυναμώνοντας τις κοινότητες των παραγωγών, αλλά μεταφέροντας όλο και περισσότερο την παραγωγική διαδικασία (σπόροι, παραγωγικές μέθοδοι, μεταποίηση) στα χέρια λίγων πολυεθνικών.

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Έθνη και Κοινωνίες. Απέναντι σε αυτήν την προοπτική καλούμαστε να πάρουμε σαφή θέση. Το καταλαβαίνουν όλοι πως ακόμη κι αν οι κυβερνήσεις στην ΕΕ καταφέρουν με μερικά «δώρα» να κάμψουν την αντίσταση των Αγροτών φέτος, τα προβλήματα θα επανέλθουν διογκωμένα την επόμενη χρονιά. Η Μάχη των Αγροτών αφορά συνολικά την πορεία των μεγάλων αναδιαρθρώσεων της παραγωγής και της κατανάλωσης σε πλανητική κλίμακα, αφορά συνολικά το ζήτημα της τροφής και γι’ αυτό αφορά όλη την κοινωνία.

Γιώργος Μάστορας


Μοιραστείτε το άρθρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης