ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

   ΓΕΝΙΚΑ

Κυρίαρχος Στόχος του κόμματός μας είναι η δημιουργία των ικανών και αναγκαίων προϋποθέσεων που θα  καταστήσουν την πατρίδα μας Εθνικά Ανεξάρτητη εντός των γεωπολιτικών πλαισίων εις τα οποία υποχρεούται να ζει και να Δρα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω  Στόχος υπάρχει μόνον ένας τρόπος: 

Η αυξανόμενη δημιουργία νέου πλούτου ώστε ο Έλληνας να ευημερεί ως  αξιοπρεπής πολίτης μιας εθνικά ανεξάρτητης χώρας. 

   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Η πατρίδα μας έως και τα μέσα της δεκαετίας 70 ήταν μία ραγδαία αναπτυσσόμενη χώρα του Ο.Ο.Σ.Α.   με μηδαμινό εξωτερικό χρέος, μακράν τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη και τον δεύτερο μεγαλύτερο Ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία, μάλιστα για τον λόγο αυτό βραβεύτηκε από τον οργανισμό, Ο.Ο.Σ.Α.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

α. Κατά την απογραφή του 1971 είχαν καταγραφεί 960.000 Έλληνες και Ελληνίδες δραστηριοποιούμενοι στον τομέα της Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας, επί συνολικού πληθυσμού της χώρας  8.700.000 περίπου  (11,Ο4 %)

β. Το 2011,  40 χρόνια μετά, απογράφησαν στους ίδιους τομείς λιγότεροι από 390.000 επί συνολικού πληθυσμού της χώρας 10.800.000 περίπου  ( 3,6 %).

Το ανωτέρω στοιχείο είναι ενδεικτικό της υπανάπτυξης και της αποεπένδυσης που κυριαρχούσαν και κυριαρχούν στην χώρα μας επί μισό αιώνα. 

Εκτόξευσαν το δημόσιο χρέος σε ύψη μη διαχειρίσιμα  και κατέστησαν τη χώρα μας πτωχή  και κυρίως αδύναμη να υπερασπιστεί την Εθνική της Κυριαρχία και Αξιοπρέπεια.  

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΧΑΟΥΣ

  1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η άποψη του κόμματός μας είναι ότι υπάρχει ένας μόνον στρατηγικός Στόχος, η επίτευξη του οποίου θα μας βγάλει από το αδιέξοδο που μας έχουν οδηγήσει οι εγκληματικές πολιτικές των τελευταίων  πενήντα  ετών και δεν είναι άλλος από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

  1. ΤΑΚΤΙΚΗ

Το κόμμα μας δηλαδή οι δρώντες πατριώτες, κατά τον Ίωνα Δραγούμη, Έλληνες Εθνικιστές, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη σε κάθε τομέα που μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ως ΕΘΝΟΣ - ΚΡΑΤΟΣ, είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να πετύχουμε τον ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ.

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Όταν λέμε ανάπτυξη εννοούμε το ποσοστό επί τοις εκατό % κατά το οποίο είναι μεγαλύτερη η οικονομική δραστηριότητα ανάμεσα σε δύο οικονομικά έτη. 

Παραδείγματος χάριν Εάν το 2000 είχαμε ως κράτος 100 δισεκατομμύρια ευρώ συνολική οικονομική δραστηριότητα (ΑΕΠ) και το 2005 η χώρα είχε συνολική οικονομική δραστηριότητα 105 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε λέμε ότι από το 2000 έως το 2005 η χώρα πέτυχε ανάπτυξη 5% .

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στις χώρες οι οποίες έχουν επιλέξει να ζουν σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας μεταξύ των οποίων είναι και η χώρα μας οι συνιστώσες που μπορούν να παράξουν ανάπτυξη είναι δύο: 

               α. Ο Δημόσιος Τομέας και 

               β. Ο Ιδιωτικός Τομέας 

η αρμονική δε συνεργασία, κατά τον ρόλο εκάστου, θα προσφέρει το  ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΑΠΤΤΥΞΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 

    Α.  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Ως δημόσιος τομέας νοείται το Σύνολο του Κράτους, το οποίο ασκώντας τον Επιτελικό του Ρόλο και τις Νομοθετικές του δυνατότητες προετοιμάζει το πεδίο για να δράσει ο ιδιωτικός τομέας ώστε να παραχθεί Πλούτος για την πατρίδα. 

Το κόμμα μας προκειμένου να επιτευχθεί ο ανώτερος Στόχος θα προβεί στα παρακάτω: 

  1/ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Τραγική πραγματικότητα !!!

Απόδοση Αγροτικής καλλιέργειας  ανά στρέμμα σε Ολλανδία, Ισραήλ και Ελλάδα. 

Στην Ολλανδία το κάθε καλλιεργήσιμο στρέμμα  αποδίδει 1.700 ευρώ κατά μέσο όρο, στο Ισραήλ (με την τεράστια έλλειψη νερού),  το κάθε στρέμμα αποδίδει 1.200  ευρώ και στην Ελλάδα με τις αστείρευτες φυσικές δυνατότητες και απείρως καλύτερες καιρικές συνθήκες,  το κάθε στρέμμα καταφέραμε να αποδίδει μόλις 190 ευρώ.

Με την βοήθεια του κτηματολογίου και την ενεργοποίηση των περιφερειακών διευθύνσεων (Δνσεις Γεωργίας - Δασών - Λιμενικά Ταμεία κλπ), μπορεί να εκτιμηθεί η παραγωγικότητα κάθε γωνίας της Ελληνικής Γης, κατά συνέπεια μπορούν να εκτιμηθούν και να αποτυπωθούν όλοι οι παράγοντες για: 

- την μεγιστοποίηση των δυνητικών νέων καλλιεργειών, 

- τον σχεδιασμό αρδευτικών έργων 

- την συνένωση διαφορετικής ιδιοκτησίας καλλιεργειών 

- τον Αναδασμό  κλπ.       

- Απόδοση σε ακτήμονες γεωργούς και κτηνοτρόφους όλων των τεραστίων κρατικών και απαλλοτριωμένων εκτάσεων, οι οποίες επί δεκαετίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Ο Παραγωγικός Χάρτης της Χώρας θεωρούμε ότι συνιστά στρατηγικό όπλο το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να σχεδιάσουμε την δυνατότητα της παραγωγής μας ως χώρα σε όλους τους τομείς κυρίως δε στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, θα μας δίνει δε ανά πάσα στιγμή την πραγματική εικόνα της εν δυνάμει Κρατικής Περιουσίας.  

Για την επιτυχία του ανωτέρω εγχειρήματος θα ενεργοποιηθεί το σύνολο των εμπλεκομένων κρατικών στελεχών, συνεπικουρούμενο όπου χρειαστεί με κορυφαία στελέχη της Ελεύθερης αγοράς.

  2/ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ

Δημιουργία επιτελικού οργάνου το οποίο θα συντονίζει όλους τους υπάρχοντες φορείς αναζήτησης Ευρωπαϊκών Οικονομικών Πόρων και θα δίνει τον οδικό χάρτη της δράσεώς των.  Το ανώτερο όργανο θα στελεχωθεί και θα υποστηριχθεί από κορυφαίους επιστήμονες της αγοράς.

  3/   ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Θα στηρίζεται επαρκώς κάθε επένδυση η οποία θα προάγει την δίκαιη και ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

  4/  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑΣ 

Είναι γνωστό σε όλους το τεράστιο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, το οποίο κόστισε στην πατρίδα μας πάνω από 30 τρισεκατομμύρια δραχμές

Για να αποφευχθεί η επανάληψη παρομοίων σκανδάλων και χειραγώγησης της κεφαλαιοαγοράς, η Πολιτεία θα παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του χρηματιστηρίου και θα αποτρέπει πιθανές προσπάθειες χειραγώγησής της.  

  5/  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

Θα συσταθεί όργανο το οποίο θα παρακολουθεί ανελλιπώς την πορεία της εξέλιξης των επενδύσεων κατά το στάδιο της έγκρισής των. 

Η Πολιτεία θα προωθήσει την νομοθέτηση ανώτερου (μέγιστου) χρόνου διοικητικής διεκπεραίωσης όλων των επενδύσεων ανά κατηγορία και είδος

Σε κάθε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου χρόνου διοικητικής διεκπεραίωσης, το συγκεκριμένο όργανο θα παρεμβαίνει και με βάση το νόμο θα δίνει άμεση λύση.  

  6/  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ 

Ως Κυβέρνηση, θα αναλάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία για την επιτάχυνση εκκαθάρισης δικαστικών εκκρεμοτήτων σε υποθέσεις που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων. Κατά τον τρόπο αυτό, θα κρίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ποια επένδυση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου οπότε μπορεί να προχωρήσει και ποια όχι.  

  7/  ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Θέσπιση Νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε το Φορολογικό Καθεστώς να είναι σταθερό σε βάθος 15ετίας τουλάχιστον, ώστε να σταματήσει το φορολογικό αλαλούμ που ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία Πενήντα χρόνια και είναι η βασική αιτία απομάκρυνσης από τη χώρα επενδυτών και κεφαλαίων. 

  8/  ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Θέσπιση Δίκαιης Εργατικής Νομοθεσίας, η οποία θα δίνει προτεραιότητα και θα κατοχυρώνει ΠΛΗΡΩΣ τα δικαιώματα των εργαζομένων, ώστε να υπάρχει Εργασιακή Ειρήνη η οποία είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό παραγωγικό αποτέλεσμα.  

  9/  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ   

Κάθε λειτουργία του Δημοσίου θα διέπεται από το πνεύμα δημιουργικότητας και  απόλυτης διαφάνειας, για την υλοποίηση των οποίων χρειάζεται η κατάλληλη νομοθετική στήριξη.  

    Β.  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ως ιδιωτικός τομέας ορίζεται το σύνολο των Φυσικών και Νομικών προσώπων, τα οποία δικαιούνται να αποκτήσουν Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Χώρα. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ του κόμματός μας είναι, η μετάγγιση της πεποιθήσεως ότι ο κάθε Έλληνας που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία, είναι εν δυνάμει επενδυτής.

Η παράταξή μας θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων πολιτών. Η υγιής ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να στηρίζεται ώστε να επιτυγχάνουν οι επενδύσεις οι οποίες και θα συμβάλλουν στην διαδικασία της ανάπτυξης.  

Για το σκοπό αυτό θα ληφθεί από την πολιτεία κάθε αναγκαία και επωφελής για το κοινωνικό σύνολο διοικητική και νομοθετική πρωτοβουλία. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με τον όρο δημόσιες επενδύσεις ορίζονται οι επενδύσεις που σχεδιάζονται και εκτελούνται από το κράτος και αποσκοπούν στη δημιουργία και βελτίωση των Υποδομών του, καθώς και την προμήθεια αγαθών αναγκαίων για την λειτουργία του. 

Οι Δημόσιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις διατίθεται για την μελέτη και την κατασκευή δημοσίων έργων, με σκοπό την βελτίωση της ζωής  και της καθημερινής δραστηριότητας των Ελλήνων. 

Β. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ελλάς μετά τον συμμοριτοπόλεμο, βρέθηκε με κατεστραμμένο σχεδόν το σύνολο των υποδομών της σε όλη την Επικράτεια. 

Η έναρξη της ανασυγκροτήσεως της έγινε με την αποφασιστική και καθοριστική συμβολή του Μηχανικού Σώματος του Στρατού. 

Αργότερα ο Στρατός αφοσιώθηκε στον θεσμικό του ρολό και το έργο της ανασυγκροτήσεως του Κράτους συνέχισαν οι Έλληνες Τεχνικοί. 

Μέσα σε λίγα χρόνια η εικόνα της καταστροφής μεταμορφώθηκε σε εικόνα σύγχρονου κράτους.

Το κόστος κατασκευής των έργων στην Χώρα, ήταν υποπολλαπλάσιο του κόστους αντίστοιχων έργων στο εξωτερικό και ως εκ τούτου όλα αυτά χρόνια, η παρουσία ξένων εργοληπτικών εταιρειών στην Ελλάδα υπήρξε ανύπαρκτη. 

Το παραπάνω επίτευγμα ήταν απόρροια  της σοφίας του Νόμου «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», (Νόμος 1262/62 ),  δηλαδή του εξαιρετικού εκείνου εργαλείου που καθόριζε την σχέση του δημοσίου με τους κατασκευαστές.

Όλες οι διατάξεις του ανωτέρου Νόμου, "κούμπωναν" μεταξύ τους με μαθηματική νομοτέλεια και ακρίβεια, εξυπηρετώντας την βασική ΔΙΚΑΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ (Αριστοτέλης) . 

Το 1984 και με το πρόσχημα της εναρμονίσεως του Νόμου με τα Κοινοτικά Ευρωπαϊκά Δεδομένα, ο Νόμος κανιβαλίσθηκε και από "Νόμος παραγωγής έργου"  κατέστη "Εργαλείο Παραγωγής Διαφθοράς"  και συνεκδοχικά συντελεστής καταστροφής της Πατρίδος μας. 

Με διάφορα σοβαροφανή αιτιολογικά,  πέρασε η άποψη ότι:

 ένα έργο δεν πρέπει να ανατίθεται στον φθηνότερο αλλά στον καλύτερο ακόμη και αν ήταν σημαντικά ακριβότερος. 

Το γεγονός αυτό υπήρξε μία τεράστια απάτη διότι:

με τον παλαιό νόμο το έργο ανατίθετο στον  φθηνότερο αλλά μεταξύ ισάξιων εργοληπτών, η αξιολόγηση των οποίων υποχρεωτικά προέκυπτε από αντικειμενικά κριτήρια νομίμως καταχωρημένα στο Μητρώο (ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ)

Ο κανιβαλισμός συνεχίστηκε μέχρι και την 9-3-2021, με την ψήφιση ενός εγκληματικού και εκτρωματικού Νόμου ο οποίος περιέχει 380 !!! Άρθρα, εσκεμμένα χωρίς αρχή μέση και τέλος και  ο οποίος ορίζει ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 

« ο ανάδοχος ιδιώτης μπορεί να προτείνει  ιδιωτικό φορέα της αρεσκείας του, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη του έργου » 

ΕΝΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ, ΘΡΑΣΣΟΥΣ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΕΝΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

Με λίγα λόγια «ο Γιάννης θα κερνάει και ο Γιάννης θα πίνει»> εις υγείαν των κορόιδων Ελλήνων.

Με λίγα λόγια φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση η οποία είναι η κάτωθι :  

1. Η συνεχής επίκληση αναζήτησης του δήθεν «καλύτερου» εργολήπτη οδήγησε στη θέσπιση  παράλογων κριτηρίων αξιολογήσεως και έτσι φτάσαμε στο σημείο, όλα τα μεγάλα έργα να διεκδικούνται από δύο έως τρεις κατασκευαστικούς ομίλους, πράγμα αποτελεί την απόλυτη ακύρωση του υγιούς ανταγωνισμού και εξ αυτού την στοχευμένη υπερδιόγκωση του κόστους των δημοσίων έργων

2. Εξοντώθηκαν  και οδηγήθηκαν σε μαρασμό οι  Έλληνες μηχανικοί, οι οποίοι ΌΧΙ λόγω προσόντων, αλλά λόγω πλασματικών κριτηρίων, κατατάσσονται στις κατώτερες Μελετητικές και Κατασκευαστικές Τάξεις.

3. Σήμερα το 80% των Ελλήνων Μηχανικών ΔΕΝ είναι ενήμεροι ασφαλιστικά και οδηγούνται μαθηματικά στον αφανισμό. 

                          ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ : 

1.  Την άμεση κατάργηση του ισχύοντος νόμου που διέπει την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των δημοσίων έργων 

2. Την επαναφορά μετά από εκσυγχρονισμό του Νόμου 1262/62 

3. Την αναδιάρθρωση της διαδικασίας αναθέσεως Μελετών ώστε να στηριχθεί το Σώμα των ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ που κινδυνεύει με αφανισμό. 

4. Την εκ βάθρων αναδιάρθρωση των διαδικασιών αναθέσεως κατασκευών. 

5. Την λελογισμένη και τεκμηριωμένη τιμολόγηση όλων των Δημοσίων Έργων ώστε να λειτουργεί ο δίκαιος ανταγωνισμός. 

6. Την κατάργηση του συστήματος Δημοπράτησης Μελέτης - Κατασκευής ώστε ο Μελετητής να ελέγχεται από τον φυσικό του Ελεγκτή ο οποίος είναι το δημόσιο και 

7. Την κατάθεση και εφαρμογή πλήρους Νομοθετικού Πλαισίου. 

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται και εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα. 

Η χώρα μας αποτελεί ιδεώδη τόπο για επενδύσεις καθώς διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

1. Άριστες κλιματολογικές συνθήκες 

2. Άριστης ποιότητας έδαφος για υψηλής ποιότητας αγροτικές καλλιέργειες (12 μήνες το χρόνο) 

3. Απεριόριστες δυνατότητες για ανάπτυξη Κτηνοτροφικών Μονάδων 

4. Σύγχρονα δίκτυα μεταφορών (Οδικά, Αεροπορικά, Ακτοπλοϊκά) 

5. Τεράστια αποθέματα Υδρογονανθράκων (πετρέλαιο - φυσικό αέριο) 

6. Τεράστιο Ορυκτό Πλούτο 

7. Σταθερή Πολιτική κατάσταση 

8. Στρατηγική γεωγραφική θέση (κόμβος συνάντησης τριών Ηπείρων) 

9. Ανεξάντλητο πεδίο για επενδύσεις στον Τριτογενή Τομέα (Τουρισμός - Υπηρεσίες) 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα που θα αναλάβουμε και θα υλοποιήσουμε ως κυβέρνηση, θεωρούμε ότι αποτελούν εξαιρετικά υψηλά κίνητρα για κάθε υποψήφιο επενδυτή, σε οποιονδήποτε τομέα προτίθεται να δραστηριοποιηθεί (Πρωτογενή, Δευτερογενή και Τριτογενή) 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΣ ΚΟΜΜΑ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΟΤΙ :

Αμέσως με την είσοδο μας στη Βουλή, τιμώντας την ψήφο των Ελλήνων συμπατριωτών μας : 

1ον στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα ζητήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία θα γνωστοποιήσουμε στον ελληνικό λαό και τα οποία  προσδιορίζουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ την  ζημιά που υπέστη το κράτος, δηλαδή οι Έλληνες 

  α. Από ληστρικές ιδιωτικοποιήσεις και

  β. Από συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ.,  με τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους 

2ον όποτε και εφόσον ο Ελληνικός Λαός μας δώσει την εντολή να κυβερνήσουμε 

  α. Θα επαναδιαπραγματευθούμε και θα αποκαταστήσουμε την τεράστια ζημιά που υπέστη το κράτος από όλες τις ληστρικές ιδιωτικοποιήσεις 

Είδαμε εδώ και πολλά χρόνια το κράτος να πτωχεύει σκόπιμα οργανισμούς και στη συνέχεια να  τους εκποιεί, στην ουσία να χαρίζει, τμήματα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ΟΠΑΠ, το σύνολο των περιφερειακών αεροδρομίων, του ΟΣΕ, το Εθνικό Οδικό Δίκτυο κλπ. με ποσά που σε καμία περίπτωση το τίμημα δεν ξεπερνούσε το 10% της πραγματικής (όχι της χρηματιστηριακής) Αξίας, της εκποιηθείσης  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,  γεγονός που αποτελεί ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ και ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ εις βάρος της χώρας.

  β. Θα καταργήσουμε τον ληστρικό και εκτρωματικό Νόμο Σ.Δ.Ι.Τ. 

  γ. Θα διεκδικήσουμε μέσω της Ελληνικής Δικαιοσύνης,  αλλά και των Διεθνών Δικαστηρίων, όπου αυτό καταστεί αναγκαίο, όλη την οικονομική ζημιά που υπέστη η πατρίδα μας εξαιτίας όλων των ανωτέρω αδικοπραξιών.

Στον τομέα Σ.Δ.Ι.Τ., εκτιμούμε ότι τα έργα είναι υπερτιμολογημένα μέσω τιμολογιακών τεχνασμάτων και κόστισαν το τετραπλάσιο πόσο από αυτό που θα κόστιζαν εάν το κράτος τα εκτελούσε χρηματοδοτώντας τα το ίδιο, από τις υπάρχουσες πιστώσεις που δήθεν δεν επαρκούσαν, αλλά στην πραγματικότητα ήταν υπέρτερες του πραγματικού κόστους.  

Ενδεικτικά για να κατανοήσουμε το τι έγινε με τα  Σ.Δ.Ι.Τ., σε μελέτη που έγινε από μηχανικό του κόμματός μας το έτος 2019, σε μία προσπάθεια να υπολογιστούν τα χρήματα από τα διόδια και τα τέλη κυκλοφορίας, διαπιστώθηκε ότι εάν το κράτος εισέπραττε όλα αυτά τα ποσά, θα μπορούσε κάθε 7 με 8 χρόνια να καθαιρεί και να ξανακατασκευάζει ΟΛΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.

δ. Θα σταλούν στην δικαιοσύνη και θα λογοδοτήσουν για τα αδικήματα που διέπραξαν εις βάρος του Ελληνικού Λαού, όλοι οι εμπλεκόμενοι στις αδικοπραξίες, είτε αυτοί είναι Πολιτικά Πρόσωπα, είτε είναι Κρατικοί Λειτουργοί. Θα ελεγχθούν οι λογαριασμοί εντός και εκτός της χώρας, τα περιουσιακά στοιχεία και το πόθεν έσχες όλων των παραπάνω, πέραν δε της ποινικής τους διώξεως θα κληθούν διά των περιουσιακών τους στοιχείων να αποκαταστήσουν την ζημιά που υπέστη το Δημόσιο εξαιτίας των πράξεων των. 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία έντιμη και άοκνη προσπάθεια του κόμματος μας,  ώστε να καταστεί σαφές σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες: 

1. Πώς η Πατρίδα μας από Αξιοπρεπής και Αυτάρκης ως χώρα, κατέληξε να την αποκαλούν  «χώρα ζητιάνων» όπως χυδαία την αποκάλεσε ο Αμερικανός στρατιωτικός ακόλουθος στις 23 Μαρτίου 2021. 

2. Πώς, με ποιες μεθοδεύσεις και ποια πολιτικά πρόσωπα μας έφτασαν εκεί 

3. Πώς πρέπει να πορευτούμε ώστε να ανακτήσουμε την χαμένη μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας υπερηφάνεια. 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ότι κανένας αναπτυξιακός νόμος δεν δύναται να επιτύχει τους Εθνικούς Στόχους εάν λειτουργεί σε ένα περιβάλλον διαφθοράς και σκανδάλων που κατατρώει τις σάρκες της χώρας μας τις τελευταίες δεκαετίες. 

Για τον λόγο αυτό το κόμμα μας δεσμεύεται να καταθέσει Νομοθετικό Πλαίσιο με το οποίο θα θεμελιώνεται και θα κατοχυρώνεται η διαφάνεια και θα παράγεται Δίκαιο σε κάθε δράση κάθε Έλληνα μέσα στην πατρίδα. 

Η επιτυχία του εγχειρήματος μας στηρίζεται στο φιλότιμο και την ενεργό συμμετοχή όλων σας. 

Σας καλούμε να συμπαραταχθείτε μαζί μας, να πύκνωσετε τις τάξεις του κόμματός μας, πού είναι το δικό σας κόμμα, ώστε να ξαναπάρουμε την Πατρίδα μας πίσω και να ξαναφέρουμε στα πρόσωπα Όλων μας, το χαμόγελο που μας έκλεψαν. 

ΜΑΖΙ ΘΑ ΞΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Θέσεις του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημογραφικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κοινωνικό Κράτος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξωτερική Πολιτική

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Εθνική Άμυνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εσωτερική Ασφάλεια

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Λαθρομετανάστευση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πρωτογενής Τομέας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή Πολιτική

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδεία

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ορθοδοξία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Πολιτική Κάθαρση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια

ΜΜΕ

ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ