ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Τεχνολογία αποτελεί πια αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητα όλων μας. Ωστόσο, όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά και με μέτρο μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για όλους όσους την απολαμβάνουν. Οι «Έλληνες», έχουμε σαν στόχο να καταστεί η Χώρα μας Πρότυπο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε και τις υποδομές αλλά και το στελεχιακό δυναμικό που θα το επιτύχει. Αυτό που στερούμαστε είναι τόσο η πολιτική βούληση όσο και η κρατική μέριμνα.

Κύριος άξονας της προσπάθειας μας, θα είναι η επιστροφή των νέων που έφυγαν στα χρόνια του Μνημονίου για το εξωτερικό. Το λεγόμενο “Brain Drain” που έχει στερήσει από την Ελλάδα ότι καλύτερο είχαμε να επιδείξουμε σε επιστημονικό προσωπικό την τελευταία δεκαετία. Αποτέλεσμα αυτού, ξένα κράτη να προοδεύουν με την αρωγή και την βοήθεια Ελλήνων Επιστημόνων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. 

  • Οικονομικά Κίνητρα στους νέους επιστήμονες για τον επαναπατρισμό τους
  • Εκσυγχρονισμός των Ιδρυμάτων Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε) τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις
  • Θέσπιση ειδικού νομικού πλαισίου για τις Ελληνικές Πατέντες και Ευρεσιτεχνίες
  • Στήριξη στις Ελληνικές Τεχνολογικές Επιχειρήσεις και άνοιγμα σε νέες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους
  • Αναβάθμιση των τεχνολογικών και ερευνητικών πάρκων της χώρας με την ανάδειξη τους στο εξωτερικό και προάγοντας τον τεχνολογικό τουρισμό με την διενέργεια συνεδρίων και σεμιναρίων
  • Παγκόσμια Καμπάνια “made in Greece” η οποία θα αναδείξει την ποιότητα των προϊόντων τεχνολογίας που παράγουμε
  • Αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ) και άμεση στελέχωση του με τους πιο καταρτισμένους επιστήμονες Αστροφυσικής και συναφών ειδικοτήτων. Όραμα των «Ελλήνων» μακροπρόθεσμα, η Ελλάς να καταστεί κυρίαρχη και στο διάστημα με την κατασκευή και αποστολή του πρώτου αμιγώς Ελληνικού Δορυφόρου και γιατί όχι, να δούμε την Ελληνική σημαία να δεσπόζει περήφανη και στην Σελήνη
  • Δημιουργία νέου Υφυπουργείου Τεχνολογίας-Έρευνας που θα είναι υπεύθυνο για την πιλοτική εφαρμογή όλων των νέων τεχνολογιών στον δημόσιο και εν συνεχεία στον ιδιωτικό τομέα

Η Ελλάς είναι μια χώρα πλούσια, τόσο σε φυσικούς πόρους όσο και σε επιστημονικό προσωπικό. Αυτό που δεν υπήρξε ποτέ είναι η μέριμνα από τον κρατικό μηχανισμό να εκμεταλλευθεί τους πόρους αυτούς, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σαν πρώτες ύλες ώστε να δημιουργήσει ισχυρές δομές που θα επιτρέψουν στην πατρίδα μας να καινοτομήσει ξανά. 

Στρατηγικός στόχος των «ΕΛΛΗΝΩΝ» η σταδιακή τεχνολογική αναβάθμιση του Ελληνισμού.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Θέσεις του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημογραφικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κοινωνικό Κράτος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξωτερική Πολιτική

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Εθνική Άμυνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εσωτερική Ασφάλεια

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Λαθρομετανάστευση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πρωτογενής Τομέας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή Πολιτική

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδεία

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ορθοδοξία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Πολιτική Κάθαρση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια

ΜΜΕ

ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ