ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

1 - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι «Έλληνες» θεωρούμε το Δημογραφικό πρόβλημα, ως την μεγαλύτερη απειλή, για την συνέχεια και αυτή καθαυτή την ύπαρξη της Πατρίδος. 

Επομένως θα καταβληθεί ιδιαίτερη και επίπονη προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, με την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων όπως: 

α. Οικονομική βοήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες του ζευγαριού, σε κάθε τοκετό

β. Οικονομική στήριξη για κάθε τέκνο ξεχωριστά και ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους - (στην συνέχεια και μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους, προβλέπεται μέριμνα για τα ελληνόπουλα στο πρόγραμμα του κόμματος μας για την  Παιδεία) 

γ. Με νομοθετικό Πλαίσιο θα διευκολύνεται η μητέρα στις υποχρεώσεις της μητρότητας και θα εξασφαλίζεται ουσιαστικά η εργασιακή και επαγγελματική της προστασία, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα. 

Σε περίπτωση άνεργης μητέρας θα προστατεύεται εργασιακά και επαγγελματικά ο πατέρας. 

δ. Επίδομα 7% επί των μικτών αποδοχών, για κάθε τέκνο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και στους δύο εργαζόμενους γονείς (πατέρα και μητέρα), για τα δύο πρώτα τέκνα. 

Αύξηση του ανωτέρω επιδόματος στο  10%, για κάθε τέκνο από το τρίτο και άνω 

ε. Ισόβια σύνταξη για κάθε μητέρα με τρία και πλέον παιδιά.  (Λεπτομέρειες επ’ αυτού στο Οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος)

Η παραπάνω σύνταξη θα είναι ανεξάρτητη από τυχόν σύνταξη που θα λαμβάνει η τρίτεκνη ή πολύτεκνη μητέρα ως απόρροια εργασίας της. 

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις κατήργησαν την ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα καθώς και το πενιχρό επίδομα των 102 ευρώ στην τρίτεκνη μητέρα (Νοέμβριος 2012) με το πρόσχημα των μνημονίων. Όμως ετησίως εγγράφoυν στον Κρατικό προϋπολογισμό πολλαπλάσια επιδόματα σε λαθροεισβολείς τα οποία κυμαίνονται από 440 ευρώ έως τις 1.400 ευρώ σε ανήλικους ή δήθεν ανηλίκους, που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας.

στ. Θέσπιση επιπλέον μορίων για πρόσληψη στο Δημόσιο, για όλους τους πολύτεκνους (Σημ. 4 παιδιά και άνω) 

ζ. Θέσπιση Κάρτας πολυτέκνου

Με την επίδειξη της κάρτας αυτής οι πολύτεκνοι θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σε όλες τις αγορές που θα κάνουν καθώς και στις παροχές υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούν.

Θα χρησιμοποιούν δωρεάν όλες τις αστικές συγκοινωνίες και θα καταβάλλουν μόνον ένα συμβολικό ποσό στις υπεραστικές. 

Θα έχουν έκπτωση 70% σε όλες τις ψυχαγωγικές παραστάσεις και εκδηλώσεις(θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες κλπ.)

2 - ΑΝΕΡΓΙΑ 

Για τους «Έλληνες» η μείωση του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά ακόμα και το 50%, η φτωχοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων  και η ανεργία πού σε πολλές περιοχές ξεπερνά το 30% και ειδικότερα στους νέους ακόμα και το 40%, δεν πλήττει μόνο τον κύριο όγκο και το πιο νευραλγικό κομμάτι του Ελληνικού λαού - αυτό το οποίο είναι ικανό για παραγωγή και προσφορά υπηρεσιών -, δηλαδή τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας, αλλά πλήττοντας κυρίως τους νέους και αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν εργασία εκτός της Ελλάδος, αποστερεί την πατρίδα μας από το δημιουργικό δυναμικό πού είναι ο βασικός γενεσιουργός παράγοντας ανάπτυξης και ο δημιουργός του κοινωνικού προϊόντος ( κεφάλαιο, κοινωνικοί πόροι). 

Όπως γνωρίζουμε επί σειρά ετών και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις,  χτυπήθηκε ανηλεώς ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας έτσι ώστε, ενώ η χώρα μας έχει την δυνατότητα αυτάρκειας σε όλα σχεδόν τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, να αναγκάζεται να εισάγει τεράστιες ποσότητες τροφίμων (κρεάτων, οπωροκηπευτικών, δημητριακών κλπ) και ειδών πρώτης ανάγκης, πράγμα που στις μέρες μας συνεχίζεται εντονότερα, με την σκόπιμη καί στοχευμένη καταστροφή της  γεωργίας, της κτηνοτροφίας και πρόσφατα της αλιείας.    

Η παράταξή μας θα έχει πρώτιστο μέλημα την τόνωση του Πρωτογενούς παραγωγικού τομέα με τρόπο ορθολογικό και γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε την ανεξαρτητοποίηση των παραγωγών από τους ‘’μεσάζοντες’’ προς όφελος των ιδίων των παραγωγών και των καταναλωτών των προϊόντων τους.

Θα δοθούν κίνητρα για την επανεκκίνηση, ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των παραγωγικών τομέων, με απώτερο σκοπό, αφενός μεν την δραστική μείωση και εξάλειψη της ανεργίας και αφετέρου την επάνοδο των νέων στην πατρίδα μας οι οποίοι  τα τελευταία χρόνια έφυγαν στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την τελευταία οκταετία έφυγαν από την Ελλάδα πλέον των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων νέων Ελλήνων των παραγωγικότερων ηλικιών (από 18 έως 35 ετών), ενώ ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, επιτρέπουν κάθε χρόνο την παράνομη είσοδο στη Χώρα εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών αντιστοίχων ηλικιών.

3  -  ΥΓΕΙΑ

Πιστεύουμε απόλυτα  ότι η υγεία είναι ένα αγαθό του οποίου η διαφύλαξη και παροχή πρέπει να είναι δωρεάν σε όλους τους Έλληνες. 

Θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην οργάνωση μιας αναγκαίας και ικανής πρωτοβάθμιας περίθαλψης,  προβαίνοντας, παράλληλα, στην άμεση στελέχωση με το αναγκαίο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και των υπολοίπων βαθμίδων της υγείας,  δημιουργώντας  περισσότερες  κλίνες στα νοσοκομεία και εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο τεχνολογικό  εξοπλισμό.

Αναβάθμιση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, ώστε κάθε οικογένεια να έχει άμεση πρόσβαση και ανταπόκριση στον γιατρό ο όποιος θα γνωρίζει το ιστορικό κάθε μέλος της οικογενείας. 

(βλ. Θέσεις και Πρόγραμμα υγείας κόμματος)

4  - ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Η φροντίδα των απομάχων της ζωής θα λάβει όλες τις δυνατές μορφές και θα καλύπτει τις κατά περίπτωση ανάγκες τους.

Αυτό σημαίνει ότι η Πολιτεία θα καλύψει τις ανάγκες σε οργανωμένους οίκους ευγηρίας και θα αναβαθμίσει ποιοτικά τους μέχρι τώρα υφιστάμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς. 

Η φροντίδα των ηλικιωμένων δεν θα περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση της ψυχικής και σωματικής υγείας και της περίθαλψης τους, αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας, ενασχόληση με τέχνες,  οργανωμένες εκδρομές και- σε όσους μπορούν-, δραστηριότητες ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους. 

Αυτές οι παρεμβάσεις και δραστηριότητες , εκτός από την ψυχαγωγία που θα τους προσφέρουν, θα τους δίνουν την αίσθηση ότι μετέχουν στην κοινωνική ζωή με τους συγγενείς ή τους φίλους τους και δεν ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Έτσι δεν θα νιώθουν εγκατάλειψη, πού είναι ο βασικός παράγοντας της κακής τους ψυχολογικής κατάστασης και της μειωμένης αυτοεκτίμησης τους. 

Όπου θα είναι αναγκαίο, θα παρέχεται βοήθεια στο σπίτι με επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Στόχος μας: 

«ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ»  

Τους το χρωστάμε και θα τους το προσφέρουμε.

5 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ           

ΔΙΑΒΙΩΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Η ελλιπής δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ στα κτήρια (πολυκατοικίες, χώροι ψυχαγωγίας, δημόσιες υπηρεσίες, χώροι εργασίας) αλλά και στο οδικό δίκτυο της χώρας μας είναι παράγοντας μη αξιοπρεπούς διαβίωσης τους. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: Άμεση έναρξη εκτεταμένου προγράμματος δημιουργίας υποδομών προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Δημιουργία συγχρόνων μονάδων ημιαυτόνομης διαβίωσης για ΑΜΕΑ που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Επάνδρωση αυτών με εξειδικευμένους βοηθούς για ΑΜΕΑ. Επισκευή των κακοτεχνιών στο οδικό δίκτυο της χώρας (δρόμοι, πεζοδρόμια) ώστε να είναι ομαλή και ασφαλής η μετακίνηση ανθρώπων με κινητικές και άλλες δυσκολίες. Εκσυγχρονισμός των μέσων μαζικής μεταφοράς και σωστής συντήρησής τους ώστε αυτά να είναι εύχρηστα για ΑΜΕΑ. Ύπαρξη σε κάθε νησί και στο πιο μακρινό χωριό της χώρας προσβάσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς για ΑΜΕΑ. Αυστηρότερες ποινές για παραβιάσεις των χώρων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων και των ραμπών για αναπηρικά αμαξίδια σε πεζοδρόμια και άλλους χώρους. Καλύτερος φωτισμός των πόλεων και των χωριών τις νυχτερινές ώρες. Τοποθέτηση παντού στους δρόμους φωτεινών σηματοδοτών για τυφλούς. 

ΥΓΕΙΑ: εκσυγχρονισμός των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης, οικονομική ενίσχυσή τους, προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ιατρική. Εκσυγχρονισμός των μονάδων ψυχικής υγείας, δημιουργία 24ωρης υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης. 

ΠΑΙΔΕΙΑ: οικονομική ενίσχυση των σχολείων ειδικής αγωγής, προσλήψεις δασκάλων ειδικής αγωγής, παροχή ικανοποιητικού αριθμού υποτροφιών για αριστούχους μαθητές ΑΜΕΑ, λειτουργία ειδικών οχημάτων μεταφοράς όλων των μαθητών ΑΜΕΑ σε κάθε σχολείο της χώρας. Μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς προς ΑΜΕΑ σε μαθητές της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την αποδοχή ΑΜΕΑ στο κοινωνικό σύνολο της μαθητικής Κοινότητας αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: αξιοποίηση των επιστημόνων ΑΜΕΑ από το ελληνικό κράτος και τους ιδιωτικούς φορείς. Σύνδεση ειδικών σχολείων και πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας για την ομαλή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Αύξηση του ποσού οικονομικής ενίσχυσης δια μέσου των επιδομάτων στα ΑΜΕΑ. Αυστηρότερος έλεγχος ώστε να λαμβάνουν τα επιδόματα τα άτομα που πραγματικά τα δικαιούνται. Υλοποίηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών ΑΜΕΑ, εξάλειψη της γραφειοκρατίας η οποία καθυστερεί η και εμποδίζει την παροχή τους στους δικαιούχους.

6   -  ΑΣΤΕΓΟΙ

Η κρίση και η συνεχής αδιαφορία των κυβερνήσεων δημιούργησε το τραγικό φαινόμενο των Ελλήνων πολιτών που είναι άστεγοι. 

Είναι ευθύνη της πολιτείας να παρέχει στέγη και τροφή στους Έλληνες άστεγους σε οργανωμένους χώρους διαμονής και σίτισης. 

Το κοινωνικό κράτος που οραματιζόμαστε  θα αναλάβει πλήρως αυτή την ευθύνη και θα εξαλείψει οριστικά το φαινόμενο της εγκατάλειψης των Ελλήνων αστέγων που αναγκάζονται να κοιμούνται στα πεζοδρόμια, αβοήθητοι, και πεινασμένοι στο έλεος των καιρικών συνθηκών.

Είναι επίσης προφανές ότι εντός των οργανωμένων χώρων θα τους παρέχεται δωρεάν περίθαλψη και θα δρομολογούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες για την επανένταξή τους στην κοινωνία, με γνώμονα και σκεπτικό :  

«ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ – ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΒΟΗΘΗΤΟΣ» 

Και αυτό για μας αποτελεί ΔΕΣΜΕΥΣΗ.  

7 - ΦΙΛΟΖΩΙΑ   

Θα φροντίσουμε να τεθούν σε ισχύ όλοι οι νόμοι της  Ευρωπαϊκής Ενώσεως που αφορούν την προστασία των ζώων, νόμοι τους οποίους η Ελλάδα έχει αποδεχθεί και ενσωματώσει στη νομοθεσία της. 

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να υποχρεώσει την τοπική αυτοδιοίκηση - η οποία χρηματοδοτείται για το σκοπό αυτό - να τρέφει, να περιθάλπει και να στειρώνει τα αδέσποτα ζώα. 

Όλα τα οικόσιτα ζώα θα οφείλουν να έχουν ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης. 

Με τον τρόπο αυτό δεν θα εγκαταλείπονται στο δρόμο ούτε θα θανατώνονται με φρικτό τρόπο από τους πρώην ιδιοκτήτες τους αφού θα είναι καταγεγραμμένα και σε αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο πέραν των άλλων θα είναι καταχωρημένος και ο έχων την ευθύνη ιδιοκτήτης τους. 

Όλα τα οικόσιτα ζώα θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να συνοδεύονται από βιβλιάριο ιατρικής παρακολουθήσεως στο οποίο θα φαίνονται τα εμβόλια οι ασθένειες και όλο το ιατρικό ιστορικό τους. 

Το συγκεκριμένο βιβλιάριο σταδιακά θα ενσωματωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης το οποίο ανά πάσα στιγμή θα έχει όλες τις πληροφορίες. 

Τα όργανα της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι επαρκώς ενημερωμένα και εκπαιδευμένα ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να ασκούν τους αναγκαίους ελέγχους στους ιδιοκτήτες. 

Η ζωοφιλία και η αγάπη για το περιβάλλον και την προστασία του δεν επιβάλλεται με νόμους και με ποινές, αλλά γίνεται τρόπος ζωής μέσα από την ανατροφή και την παιδεία που προσφέρουμε στους νέους. 

Αυτό είναι το όραμα μας και θα το κάνουμε πράξη.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Θέσεις του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημογραφικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κοινωνικό Κράτος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξωτερική Πολιτική

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Εθνική Άμυνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εσωτερική Ασφάλεια

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Λαθρομετανάστευση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πρωτογενής Τομέας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή Πολιτική

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδεία

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ορθοδοξία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Πολιτική Κάθαρση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια

ΜΜΕ

ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ