ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όπως είναι γνωστό, η ξενική λέξη «τουρισμός» που σημαίνει την περιήγηση για μορφωτικούς, ψυχαγωγικούς, θρησκευτικούς ή οικονομικούς λόγους, έχει αποκτήσει σήμερα μεγάλη σημασία λόγω των πολλαπλών ωφελημάτων που συνεπάγονται από τον εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. Η Πατρίδα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ένδοξης ιστορίας της προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τουριστών, απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο τουρισμός αποτελεί τον συναλλαγματικό αιμοδότη της χώρας μας. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια ο τουρισμός δέχθηκε ένα πλήγμα, κυρίως από τα μέτρα περιορισμού που θέσπισε η κυβέρνηση. Για ένα εθνικό κόμμα, όπως οι ΕΛΛΗΝΕΣ, η σωτηρία – πλέον – και η ανάπτυξη του νευραλγικού αυτού τομέα της οικονομίας της χώρας μας, αποτελεί βασικό σκοπό. Οι ωφέλειες που απορρέουν από το τουριστικό ρεύμα είναι πάμπολλες και οι ΕΛΛΗΝΕΣ προτείνουν καίριες θέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προσέλκυση νέων και περισσότερων τουριστών. 

Οι προτάσεις μας για ταχύτατη ανάπτυξη του τουρισμού:

 • Κατάρτιση (επιτέλους) μακροχρόνιου στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδίου του Ελληνικού Τουρισμού και χάραξη Εθνικής Στρατηγικής με ορίζοντα   τουλάχιστον 10ετίας.
 • Επαγγελματική κατοχύρωση των εργαζομένων στον Τουρισμό. 
 • Ανασύσταση  αυτοτελούς Δημόσιου Φορέα Τουριστικών Επαγγελμάτων. 
 • Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση της Τουριστικής Εκπαίδευσης.
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος εσωτερικού τουρισμού με κίνητρα και παροχές στον Έλληνα εργαζόμενο και στον επιχειρηματία.
 • Διαμόρφωση πολιτικών προώθησης και στήριξης ενός κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αειφόρου τουρισμού.
 • Αποτελεσματική και ουσιαστική προβολή της χώρας, με παράλληλη διείσδυση σε νέες τουριστικές αγορές (Ινδία, Αραβικές χώρες, Ιράν, Κίνα, Ανατολική Ασία). Σύγχρονες πολιτικές marketing στον Τουρισμό.
 • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και των ταχύτατων μεταβολών στον χώρο και ταχεία εναρμόνιση με αυτές.
 • Εκμετάλλευση των βασικών χαρακτηριστικών του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος και παράλληλη ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και οργανωμένη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Επαναφορά των Ελληνικών χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες (που έχουν χαθεί την τελευταία 20ετία) τα οποία αποτελούν τον διαφοροποιό παράγοντα προτίμησης και επιλογής των επισκεπτών μας.
 • Αναθεώρηση της φορολόγησης του τουριστικού προϊόντος. Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων και εργαλείων για την ανάπτυξη των τουριστικών επενδύσεων και κατ' επέκταση των θέσεων εργασίας.
 • Τερματισμός της ασυδοσίας και της καταπάτησης στο όνομα της ψευδούς ανάπτυξης.
 • Αυστηροποίηση των ελέγχων. Χωροταξική, οικοδομική και συνολική εναρμόνιση των επενδύσεων με το ελληνικό περιβάλλον και την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιλογή ηγεσιών στον Τουρισμό προερχόμενων από τα σπλάχνα αυτού και στελεχών από την αγορά, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και μακρόχρονη επιτυχημένη προϋπηρεσία. Και όχι επιλογές μετρίων πολιτικών για "να ζήσουν τον μύθο τους".
 • Αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου Τουριστικού προϊόντος.

Στην Ελλάδα παρότι από τους περισσότερους ο τουρισμός θεωρείται βασικός πυλώνας της οικονομίας, δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη τουριστική πολιτική από καμία κυβέρνηση. Η Ελλάδα για να αποτελέσει πραγματικά μια παγκόσμια δύναμη στον τουρισμό χρειάζεται μια εθνική φωνή στην κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση των ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι Θέσεις του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δημογραφικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Κοινωνικό Κράτος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξωτερική Πολιτική

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Εθνική Άμυνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εσωτερική Ασφάλεια

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Λαθρομετανάστευση

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Πρωτογενής Τομέας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ναυτιλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή Πολιτική

ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΑΙΔΕΙΑ

Παιδεία

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ορθοδοξία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Πολιτική Κάθαρση

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ομογένεια

ΜΜΕ

ΜΜΕ

ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ